Ktl-icon-tai-lieu

Văn hóa kinh doanh của trung quốc

Được đăng lên bởi Nguyễn Nữ Sard
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 163 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kể từ năm 1978, khi Trung Quóc mở cửa cho đầu tư và thương mại tự do, đất nước này
có những thay đổi chóng mặt cả về kinh tế và chính trị,Tuy nhiên vẫn còn tồn tại rất
nhiều những đặc thù truyền thống trong văn hóa kinh doanh của Trung Quốc,một đất
nước với những nghi thức và phép tắc cố hữu được xây dựng trên nền tảng về văn hóa và
lịch sử lau đời,Hiểu biết vế giá trị văn hóa và đạo đức trong kinh doanh là một tronh
những điều quan trọng khi bắt tay với doanh nhân người Hoa
Văn hóa kinh doanh đặc thù của người trung quốc
 Mối quan hệ.

Trung quốc đặc biệt coi trọng việc tạo và giữ các mối quan hệ, và nó được coi là những
yếu tố căn bản của xã hội này. Mối quan hệ được xây dựng dựa trên sự ràng buộc về gia
tộc, nghề nghiệp , địa vị xa hội, …Chúng không chỉ có nghĩa về mặt tình cảm mà còn là
cơ sở để giúp đợ nhau khi cần.
 Qua người trung gian.

Vì e sợ người nước ngoài cũng như rất ngại tiếp xúc và không tin tưởng với người lạ, nên
doanh nhân trung quốc chọn giải pháp an toàn là thông qua “người trung gian”. Lẽ vậy,
bên đối tác phải có người trung gian mới có thể đạt được thành công, mục tiêu đầu tiên là
phải tìm được người trung gian có mối quan hệ thân thiết với tổ chức, công ty mà đối tác
muốn làm ăn (nhưng người này có thể là bên đại diện của công ty làm ăn lâu dài với bên
trung …) và đặc biệt nên tìm người trung gian là người bản xứ. Nguyên nhân là do,
doanh nhân trung quốc thường không nói dứt khoát, họ còn hay thay đổi chủ đề, im lặng
hoặc hỏi một câu không có liên quan, phản ứng nước đôi, lấp lửng. Và chỉ có người bản
xứ mới có thể đọc và lý giải được hàm ý , tâm trạng , ngữ điệu , nét mặt, ngôn gữ cơ thể
và giọng điệu lời nói mà những nhà đàm phán Trung quốc thể hiện. Hai bên có thể nói
với người trung gian thẳng thắn về những điều mà họ không thể nói với nhau.
 Đẳng cấp xã hội

Với một quốc gia mang nặng tư tưởng nho giáo, sự thân thiện không hề được đón tiếp.
Đối với người Trung hoa đẳng cấp xã hôi thực sự rất quan trọng. Họ sẽ cảm thấy bị xúc

phạm nặng nề nếu như đối tác không cử người lãnh đạo đàm phán. Nếu không thực hiên
như vậy, họ sẽ nghi ngờ thiện chí và Hợp đồng sẽ trở lên vô giá trị ngay từ lúc bắt đầu.
Trước khi tiến hành đàm phán, đối tác có thể tổ chức một cuộc gặp cấp cao hơn với hy
vọng tăng cường hợp tác. Họ đánh giá cao thành ý của đối tác và sau buổi hội đàm có thể
đem lại thành công bất ngờ cho cuộc đàm phán.
 Tư duy tổng hợp

Người trung quốc do quen với những nét chữ tượng hình, nên thường có tư duy tổng thể
và có xu hư...
Kể từ năm 1978, khi Trung Quóc mở cửa cho đầu tư và thương mại tự do, đất nước này
có những thay đổi chóng mặt cả về kinh tế và chính trị,Tuy nhiên vẫn còn tồn tại rất
nhiều những đặc thù truyền thống trong văn hóa kinh doanh của Trung Quốc,một đất
nước với những nghi thức và phép tắc cố hữu được xây dựng trên nền tảng về văn hóa và
lịch sử lau đời,Hiểu biết vế giá trị văn hóa và đạo đức trong kinh doanh là một tronh
những điều quan trọng khi bắt tay với doanh nhân người Hoa
Văn hóa kinh doanh đặc thù của người trung quốc
Mối quan hệ.
Trung quốc đặc biệt coi trọng việc tạo và giữ các mối quan hệ, và nó được coi là những
yếu tố căn bản của xã hội này. Mối quan hệ được xây dựng dựa trên sự ràng buộc về gia
tộc, nghề nghiệp , địa vị xa hội, …Chúng không chỉ có nghĩa về mặt tình cảm mà còn là
cơ sở để giúp đợ nhau khi cần.
Qua người trung gian.
Vì e sợ người nước ngoài cũng như rất ngại tiếp xúc và không tin tưởng với người lạ, nên
doanh nhân trung quốc chọn giải pháp an toàn là thông qua “người trung gian”. Lẽ vậy,
bên đối tác phải có người trung gian mới có thể đạt được thành công, mục tiêu đầu tiên là
phải tìm được người trung gian có mối quan hệ thân thiết với tổ chức, công ty mà đối tác
muốn làm ăn (nhưng người này có thể là bên đại diện của công ty làm ăn lâu dài với bên
trung …) và đặc biệt nên tìm người trung gian là người bản xứ. Nguyên nhân là do,
doanh nhân trung quốc thường không nói dứt khoát, họ còn hay thay đổi chủ đề, im lặng
hoặc hỏi một câu không có liên quan, phản ứng nước đôi, lấp lửng. Và chỉ có người bản
xứ mới có thể đọc và lý giải được hàm ý , tâm trạng , ngữ điệu , nét mặt, ngôn gữ cơ thể
và giọng điệu lời nói mà những nhà đàm phán Trung quốc thể hiện. Hai bên có thể nói
với người trung gian thẳng thắn về những điều mà họ không thể nói với nhau.
Đẳng cấp xã hội
Với một quốc gia mang nặng tư tưởng nho giáo, sự thân thiện không hề được đón tiếp.
Đối với người Trung hoa đẳng cấp xã hôi thực sự rất quan trọng. Họ sẽ cảm thấy bị xúc
Văn hóa kinh doanh của trung quốc - Trang 2
Văn hóa kinh doanh của trung quốc - Người đăng: Nguyễn Nữ Sard
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Văn hóa kinh doanh của trung quốc 9 10 265