Ktl-icon-tai-lieu

Văn hóa Viettel hình thành người Viettel

Được đăng lên bởi nguyenkhuongduy20121994
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1620 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Văn hóa Viettel hình thành người Viettel Tháng 1-2/2014

Người Viettel Tháng 1,2 2014

Văn hóa Viettel hình thành người Viettel Tháng 1-2/2014

Thư Chúc Tết
Bạn đọc thân mến !
Chịu trách nhiệm
nội dung
Ban Biên tập
Thiết kế
In ấn
Thông tin chi tiết
liên hệ
Giấy phép
xuất bản số

02

Thư chúc Tết

03
07

Con người là yếu tố quyết định

09

Kết hợp kinh tế với quốc phòng ở Viettel: những
điều ít biết

13
15
21
23
31
33
35

‘Binh đoàn’ Viettel

Sự kiện Viettel

Dấu chủ quyền từ những cột phát sóng
Bạn của người đi biển
Sóng “ghét” - Sóng “yêu”
Trên con đường mang dáng hình Tổ quốc
Thiết bị Việt Nam, cách đánh Việt Nam
Tự làm để làm chủ

Người Viettel Tháng 1,2 2014

Phó Tổng Giám Đốc
Thiếu tướng Lê Đăng Dũng

Trong khi chúng ta náo nức chuẩn bị đón một mùa xuân mới, cũng là lúc Tập đoàn Viễn thông Quân Đội
nhận quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phòng Chính trị Tập đoàn

Có được danh hiệu này, là nhờ chúng ta đã nỗ lực nhiều năm liền xây dựng thành công hạ tầng mạng lưới
viễn thông tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, góp phần xuất sắc bảo đảm vững chắc chủ quyền, biên
giới quốc gia. Lần đầu tiên trong lịch sử ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, Viettel đã sản xuất thành
công 8 loại máy thông tin quân sự hiện đại, 02 loại ra đa và VQ cảnh giới vùng trời bảo đảm bí mật, có tính
năng ưu việt, trực tiếp nâng cao tiềm lực quốc phòng cho đất nước.

Phòng TT - Viettel Telecom
Nhà máy in Viettel
Phòng Chính trị Tập đoàn Viettel
Tel: 04.6266 0050
238/GP-CP của TCCT - BQP

37
39
41
45
49
57
61
63

Các sản phẩm thông tin quân sự của Viettel

65
67
77

Những phên dậu mềm ngoài biên giới

Đi tìm niềm tin của bộ trưởng
Ẩn số tiềm lực quân sự
Canh trời, giữ biển theo cách Viettel
Dấu ấn việt trên bản đồ quân sự thế giới

Kết thúc năm 2013, doanh thu của Viettel trong năm đạt hơn 163 nghìn tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, tăng
15,2% so với năm 2012. Lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 35.000 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, tăng 27,5% so
với năm 2012. Mặc dù, đây là mức tăng trưởng thấp nhất của Viettel trong 10 năm qua, nhưng chúng ta cũng
vui mừng nhận thấy rằng, trong khi doanh thu từ viễn thông trong nước chỉ tăng khoảng hơn 7% thì doanh
thu từ viễn thông nước ngoài đã tăng lên hơn 28%; sản xuất thiết bị điện tử viễn thông, công nghệ thông tin và
trang bị quân sự tăng 95% và đây là năm đầu tiên, lĩnh vực giải pháp công nghệ thông tin có đóng góp về doanh thu. Điều này chứng tỏ, chiến lược đưa viễn thông, công nghệ thông...
Người Viettel Tháng 1,2 2014
Văn hóa Viettel hình thành người Viettel Tháng 1-2/2014
Văn hóa Viettel hình thành người Viettel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn hóa Viettel hình thành người Viettel - Người đăng: nguyenkhuongduy20121994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Văn hóa Viettel hình thành người Viettel 9 10 620