Ktl-icon-tai-lieu

WEBSITE BÁN ĐIỆN THOẠI

Được đăng lên bởi dinhrimct
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 321 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
KHOA ĐIỆN TỬ - TIN HỌC
BỘ MÔN TIN HỌC

CHUYÊN ĐỀ PHP/MYSQL

Đề tài: WEBSITE BÁN ĐIỆN THOẠI

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Bá Phúc
Sinh viên thực hiện

: - Nguyễn Hữu Phước
- Trương Đình Rim

Lớp: CĐTH11A

Năm 2013

1. Mô tả các chức năng chính.
1.1 Chức năng quản lý khách hàng:
- Đăng ký: Khi khách hàng vào website phải gõ email của mình vào phần đăng ký
của trang web.
- Hiển thị thông tin: Khi website được mở sẽ hiển thị thông tin trang chủ, khi bạn
muốn tìm thông tin thì thông tin cần tìm ( nếu website có ) sẽ hiển thi theo yêu cầu
của khách hàng.
- Tìm kiếm:
 Chức năng tìm kiếm theo tên: Bạn gõ tên điện thoại bạn muốn tìm vào ô tìm
kiếm theo tên.
 Chức năng tìm kiếm theo nhà sản xuất. Bạn gõ tên nhà sản xuất vào ô tìm
kiếm theo nhà sản xuất.

1.2 Chức năng quản lý đăng ký mua.
Khi khách hàng đăng ký mua sản phẩm thì nhà quản lý sẽ biết được thông tin về
số lượng, tên máy, SDT của khách hàng…

1.3 Chức năng quản lý sản phẩm.
Nhà quản lý sẽ biết được tất cả các thông tin về những sản phẩm mình đang có

2. Mô hình cơ sở dữ liệu

...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
KHOA ĐIỆN TỬ - TIN HỌC
BỘ MÔN TIN HỌC
CHUYÊN ĐỀ PHP/MYSQL
Đề tài: WEBSITE BÁN ĐIỆN THOẠI
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Bá Phúc
Sinh viên thực hiện : - Nguyễn Hữu Phước
- Trương Đình Rim
Lớp: CĐTH11A
Năm 2013
WEBSITE BÁN ĐIỆN THOẠI - Trang 2
WEBSITE BÁN ĐIỆN THOẠI - Người đăng: dinhrimct
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
WEBSITE BÁN ĐIỆN THOẠI 9 10 905