Ktl-icon-tai-lieu

Word 2007

Được đăng lên bởi thaihunghvn
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1730 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Microsoft Word 2007

MS WORD 2007
BÀI 1

TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT WORD

I/ Giới thiệu
-

Trong Word 2007, bạn sẽ không còn thấy các menu lệnh như phiên bản trước mà thay vào
đó là hệ thống “ribbon” với 3 thành phần chính: thẻ (Tab), nhóm (Group) và các nút lệnh
(Command button). Các nút lệnh có liên quan đến nhau được gom vào một nhóm, ví dụ
như các nút chọn font, cỡ chữ, in đậm, nghiêng, gạch chân... được gom vào nhóm Font.
Nhiều nhóm có chung một tác vụ lại được gom vào trong một thẻ. Bạn hãy để ý, ở góc trên
bên tay trái có một nút hình tròn , nó có tên là Microsoft Office Button. Nhấn nút này sẽ
xuất hiện một bảng lệnh tương tự như menu File của phiên bản Word trước, bao gồm các
lệnh: New, Open, Save, Print... Quick Access Toolbar là thanh công cụ nằm cạnh nút
Microsoft Office Button, giúp truy cập nhanh đến những nút lệnh thường dùng. Bạn có thể
nhấn chuột vào nút mũi tên ở cuối thanh và bổ sung thêm những nút lệnh bạn hay dùng
khác vào thanh công cụ này bằng cách đánh dấu chọn vào nó.

II/ Khởi động và thoát khỏi Microsoft Word:
1. 1. Khởi động Winword :
- Vào Start  Programs  Microsoft Office Microsoft Word
- ( hoặc Double click vào biểu tượng Word trên Destop)
2. Thoát khỏi Winword :
-

Vào Office Button  Exit Word
( hoặc Click vào nút
ở góc trên cùng bên phải cửa sổ )

Giáo trình lưu hànhnội bộ

Biên soạn: Thầy Thành

Trang 1

Microsoft Word 2007

III/

Màn hình làm việc :
Thanh tiêu đề

Giáo trình lưu hànhnội bộ

Biên soạn: Thầy Thành

Trang 2

Microsoft Word 2007

BÀI 2

THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN WORD

I/ Tạo trang văn bản mới
-

Ðể tạo một trang vãn bản mới trong môi trường Word 2007 bạn thao tác:

-

Chọn vào biểu tượng
trên góc trái của cửa sổ Word 2007.
Một menu lệnh hiển thị, bạn chọn lệnh New.

-

Hộp thoại New Document hiển thị:
Ðể tạo mới một vãn bản trống, bạn chọn vào lệnh Blank and recent.

-

Bạn chọn tiếp vào Blank Document.
Nhấn vào lệnh Create.
Tạo mới một vãn bản theo các mẫu, bạn chọn vào lệnh Installed Templates.

-

Một cửa sổ các mẫu hiển thị, bạn chọn một mẫu thích hợp.
Nhấn vào lệnh Create.

Giáo trình lưu hànhnội bộ

Biên soạn: Thầy Thành

Trang 3

Microsoft Word 2007

-

Ngoài ra, nếu bạn có nối mạng Internet, bạn có thể chọn các mẫu trong mục Microsoft
Office Online để tải về các mẫu được tạo sẵn từ trang Web Microsoft.

II/ Mở một văn bản đã tạo sẵn
-

Để mở một văn bản được tạo từ Word bạn thao tác:

-

Chọn vào biểu tượng
trên góc trái của Word 2007.
Một menu lệnh hiển thị, bạn chọn lệnh Open.

-

Hộp thoại Open hiển ...
Microsoft Word 2007
Giáo trình lưu hànhni b Biên son: Thy Thành Trang 1
MS WORD 2007
I 1 TNG QUAN V MICROSOFT WORD
I/ Giới thiệu
- Trong Word 2007, bn s không còn thy các menu lệnh như phiên bản trưc mà thay vào
đó là h thống “ribbon” với 3 thành phn chính: th (Tab), nm (Group) và các nút lnh
(Command button). Các nút lệnh có liên quan đến nhau được gom vào mt nhóm, ví d
như các nút chọn font, c chữ, in đậm, nghiêng, gạch chân... đưc gom vào nhóm Font.
Nhiu nhóm chung mt tác v lại đưc gom vào trong mt th. Bn hãy đ ý, góc trên
bên tay trái mt nút hình tròn , nó có tên là Microsoft Office Button. Nhn nút này s
xut hin mt bng lệnh tương tự như menu File của phiên bản Word trưc, bao gm các
lnh: New, Open, Save, Print... Quick Access Toolbar là thanh công c nm cnh nút
Microsoft Office Button, giúp truy cập nhanh đến nhng nút lnh thường dùng. Bn có th
nhn chuột vào nút mũi tên cui thanh và b sung thêm nhng nút lnh bn hay dùng
khác vào thanh công c này bng cách đánh dấu chn vào nó.
II/ Khởi động và thoát khỏi Microsoft Word:
1. 1. Khởi động Winword :
- Vào Start Programs Microsoft Office Microsoft Word
- ( hoc Double click vào biểu tượng Word trên Destop)
2. Thoát khỏi Winword :
- Vào Office Button Exit Word
- ( hoc Click vào nút góc trên cùng bên phi ca s )
Word 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Word 2007 - Người đăng: thaihunghvn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Word 2007 9 10 888