Ktl-icon-tai-lieu

Word 2010

Được đăng lên bởi Huyen Tran
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1617 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BÀI 1
LÀM QUEN VỚI
MICROSOFT WORD
2010
MOS Word 2010
Phần căn bản

MỤC TIÊU BÀI HỌC
1

• Tìm hiểu các thành phần chính trên giao diện Word 2010

2

• Tìm hiểu về các chế độ xem tài liệu khác nhau

3

• Biết cách nhập văn bản trong tài liệu

4

• Biết cách lưu tài liệu với nhiều định dạng khác nhau

5

• Biết cách chia sẻ tài liệu với nhiều người sử dụng

6

• Biết cách sử dụng trợ giúp của phần mềm

7

• Biết cách tùy biến các tính năng của phần mềm
9/22/2013

MOS Word 2010 - Phần căn bản

2

NỘI DUNG CHÍNH
CHỦ ĐỀ A. TÌM HIỂU GIAO DIỆN PHẦN MỀM
CHỦ ĐỀ B. CÁC CHẾ ĐỘ XEM TÀI LIỆU
CHỦ ĐỀ C. SOẠN THẢO VĂN BẢN
CHỦ ĐỀ D. LƯU TÀI LIỆU
CHỦ ĐỀ E. CHIA SẺ TÀI LIỆU
CHỦ ĐỀ F. SỬ DỤNG TRỢ GIÚP

9/22/2013

MOS Word 2010 - Phần căn bản

3

CHỦ ĐỀ A.
TÌM HIỂU GIAO DIỆN PHẦN MỀM

9/22/2013

MOS Word 2010 - Phần căn bản

4

Phần mềm
Microsoft Office Word 2010
Quick Access Toolbar

9/22/2013

MOS Word 2010 - Phần căn bản

Ribbon

5

Tài liệu Word

9/22/2013

MOS Word 2010 - Phần căn bản

6

Làm việc với Ribbon

Sử dụng để ẩn hoặc hiển thị ribbon
Các tab theo ngữ cảnh xuất hiện khi hoạt
động
Tab theo
ngữ cảnh

9/22/2013

MOS Word 2010 - Phần căn bản

7

Thẻ Home
Tên thẻ Mô tả
Home Gồm những chức năng cơ bản, thường sử
dụng trong phần mềm Word. Các nhóm chức
năng có trong thẻ này gồm: Clipboard, Font,
Paragraph, Styles, Editing

9/22/2013

MOS Word 2010 - Phần căn bản

8

Thẻ Insert
Tên thẻ Mô tả
Insert Gồm các chức năng cho phép chèn thêm các
đối tượng như bảng, biểu đồ, hình ảnh… vào
tài liệu. Các nhóm chức năng có trong thẻ
này gồm: Pages, Tables, Illustrations,
Links, Header & Footer, Text, Symbols

9/22/2013

MOS Word 2010 - Phần căn bản

9

Thẻ Page Layout
Tên thẻ
Page
Layout

9/22/2013

Mô tả
Gồm các chức năng thiết lập bố cục, định
dạng trang và đoạn văn bản. Các nhóm
chức năng có trong thẻ bao gồm: Themes,
Page Setup, Page Background,
Paragraph, Arrange

MOS Word 2010 - Phần căn bản

10

Thẻ References
Tên thẻ
Mô tả
References Gồm các chức năng liên quan tới việc tạo
tham chiếu trong tài liệu. Các nhóm chức
năng có trong thẻ bao gồm: Table of
Contents, Footnotes, Citations &
Bibliography, Captions, Index, Table of
Authorities

9/22/2013

MOS Word 2010 - Phần căn bản

11

Thẻ Mailings
Tên thẻ Mô tả
Mailings Gồm các chức năng liên quan tới việc soạn
thảo thư trong chương trình Word. Các nhóm
chức năng có trong thẻ bao gồm: Create,
Start Mail Merge, Write & Insert Fields,
Preview Results, Finish

9/22/2013

MOS Word 2010 - Phần căn bản

12

Thẻ Review
Tên thẻ...
BÀI 1
LÀM QUEN VỚI
MICROSOFT WORD
2010
MOS Word 2010
Phần căn bản
Word 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Word 2010 - Người đăng: Huyen Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Word 2010 9 10 472