Ktl-icon-tai-lieu

Wordpress

Được đăng lên bởi phamtrungkien110-gmail-com
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2310 lần   |   Lượt tải: 3 lần
-1-

NHẬN XÉT
(Của giảng viên hướng dẫn)
…………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Phạm Trung Kiên – Lớp ĐHLTCNTT K36

-2-

NHẬT KÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Thời gian

Công việc
Nhận đề tài

Đọc tìm hiểu đề tài, tìm tài liệu cho đề tài

Đọc, tìm kiếm thêm tài liệu
Tìm hiểu và thực hiện đề tài

Hoàn thiện báo cáo, in báo cáo và nộp báo
cáo

Phạm Trung Kiên – Lớp ĐHLTCNTT K36

Ghi chú

-3-

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành được đề tài trước hết em xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể các thầy
cô trong khoa Điện - Điện tử - Công nghệ thông tin trường ĐH Công nghiệp Việt
Hung.Với sự quan tâm, dạy dỗ chỉ bảo tận tình chu đáo của thầy cô, sự giúp đỡ nhiệt
tình của các bạn đến nay em đã có thể hoàn thành đề tài: xây dựng và thiết kế Website
bán hàng hoa.
Để có được kết quả này em đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành tới cô giáo Ngô
Thị Lan đã quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn em hoàn thành đề tài.
Với điều kiện thời gian có hạn cũng như kinh nghiệm và kiến thức còn hạn chế
của em nên không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo,
đóng góp ý kiến của các thầy cô, cùng toàn thể các bạn để em có điều kiện bổ sung,
sửa đổi và phát triển chương trình để chương trình có thể phục vụ tốt hơn trong thực tế
sau này.
Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2013
Sinh viên
Phạm Trung Kiên

Phạm Trung Kiên – Lớp ĐHLTCNTT K36

-4-

Mục Lục
Lời nói đầu..........................................................................................6
Chương I. Tổng quan về Wordpress
1.1 . Giới thiệu chung.............................................................................7
1.2 . Ưu nhược điểm của Wordpress....................................................8
1.3 . Wordpress.com và Wordpress.org...............................................8

Chương II. Cài đặt và khai thác các chức năng của Wordpress
2.1. Cài đặt Wordpress trên DirectAdmin..........................................10
2.2. Thiết kế trang Website với Wordpress Dashboad..........................12
2.2.1. Các phần chính trong Wordpress Dashboad..............................12
2.2....
-1-
NHẬN XÉT
(Của giảng viên hướng dẫn)
…………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Phạm Trung Kiên – Lớp ĐHLTCNTT K36
Wordpress - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Wordpress - Người đăng: phamtrungkien110-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Wordpress 9 10 486