Ktl-icon-tai-lieu

Xác định kết quả kinh doanh

Được đăng lên bởi Khong Can
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 2747 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Chuyên đề thực tập

Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân

LỜI MỞ ĐẦU
Trong điều kiện hiện nay, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải
tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả mà hiệu quả cuối cùng
phải được phản ánh thông qua chỉ tiêu tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
và tỷ suất của nó. Để đạt được mục tiêu trên thì doanh thu bán hàng phải lớn hơn
chi phí bỏ ra (bao gồm giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh
nghiệp). Như vậy, doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng là hai mặt của một
vấn đề, chúng có mối quan hệ tỷ lệ thuận với nhau trong đó doanh thu là điều
kiện tiên quyết, quyết định cuối cùng của hoạt động kinh doanh.
Trong hoạt động kinh doanh, ngoài việc mua sắm các yếu tố đầu vào, tiến
hành sản xuất hoặc thu mua tạo ra sản phẩm, doanh nghiệp phải tiến hành tiêu
thụ để thu tiền về tạo nên doanh thu của mình. Đây là bộ phận quan trọng quyết
định sự tồn tại của doanh nghiệp.
Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, qua quá trình thực tập tại
Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội, được sự giúp đỡ
của Ban giám đốc, các cán bộ Ban Tài chính - Kế toán, cùng sự hướng dẫn tận
tình của thầy giáo PGS.TS - Nguyễn Ngọc Quang, em xin đi sâu vào nghiên cứu
đề tài: "Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội".
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung gồm 3 phần:

Chương 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và
Đô thị Hà Nội
Chương 2: Thực trạng về tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết
quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô
thị Hà Nội .
Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh
doanh tại Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà
Nội .

Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang

Lớp: Kế toán A4

Chuyên đề thực tập

2

Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân

Mặc dù đã rất cố gắng song vì bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế
nên chuyên đề chắc chắn không tránh khỏi khiếm khuyết. Do vậy em rất
mong nhận được những ý kiến đóng góp để hoàn thiện hơn chuyên đề của
mình.
Em xin chân thành cảm ơn !
Hà Nội, ngày tháng năm 2008
Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang

Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang

Lớp: Kế toán A4

3

Chuyên đề thực tập

Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
Thực hiện Nghị định 388/CP của Chính phủ về việc sắp xếp lại các doan...
Chuyên đề thực tập Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
LỜI MỞ ĐẦU
Trong điều kiện hiện nay, để tồn tại phát triển, các doanh nghiệp phải
tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả hiệu quả cuối cùng
phải được phản ánh thông qua chỉ tiêu tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
và tỷ suất của nó. Để đạt được mục tiêu trên thì doanh thu bán hàng phải lớn hơn
chi phí bỏ ra (bao gồm giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh
nghiệp). Như vậy, doanh thu bán hàng kết quả bán hàng hai mặt của một
vấn đề, chúng mối quan hệ tỷ lệ thuận với nhau trong đó doanh thu điều
kiện tiên quyết, quyết định cuối cùng của hoạt động kinh doanh.
Trong hoạt động kinh doanh, ngoài việc mua sắm các yếu tố đầu vào, tiến
hành sản xuất hoặc thu mua tạo ra sản phẩm, doanh nghiệp phải tiến hành tiêu
thụ để thu tiền về tạo nên doanh thu của mình. Đây bộ phận quan trọng quyết
định sự tồn tại của doanh nghiệp.
Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, qua quá trình thực tập tại
Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà Đô thị Nội, được sự giúp đỡ
của Ban giám đốc, các cán bộ Ban Tài chính - Kế toán, cùng sự hướng dẫn tận
nh của thầy giáo PGS.TS - Nguyễn Ngọc Quang, em xin đi sâu vào nghiên cứu
đề tài: "Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội".
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung gồm 3 phần:
Chương 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà
Đô thị Hà Nội
Chương 2: Thực trạng về tổ chức kế toán chi phí, doanh thu xác định kết
quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhàĐô
thị Hà Nội .
Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu xác định kết quả kinh
doanh tại Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà Đô thị
Nội .
Sinh viên: Nguyễn Hồng Giang Lớp: Kế toán A4
1
Xác định kết quả kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác định kết quả kinh doanh - Người đăng: Khong Can
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Xác định kết quả kinh doanh 9 10 606