Ktl-icon-tai-lieu

xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 881 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hoc lieu Mo Vietnam - Vietnam Open Educational Resources module: m13906

1

Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên
cứu marketing∗
Văn Huy Lê
This work is produced by Hoc lieu Mo Vietnam - Vietnam Open Educational Resources and licensed under the
Creative Commons Attribution License †

1 Tóm tắt
Nội dung chính của chương này bao gồm:
- Tầm quan trọng của việc xác định vấn đề nghiên cứu
- Phân biệt giữa vấn đề marketing và vấn đề nghiên cứu
- Mô hình xác định vấn đề nghiên cứu
- Các yếu tố môi trường cần phân tích, đánh giá khi xác định vấn đề nghiên cứu
- Mục tiêu, câu hỏi, giả thiết và giới hạn nghiên cứu
Trong tiến trình nghiên cứu marketing, xác định vấn đề nghiên cứu là giai đoạn đầu tiên và cũng là giai
đoạn quan trọng nhất. Khi đã xác định được vấn đề nghiên cứu thì gần như chúng ta đã giải quyết được
một nửa công việc nghiên cứu. Dự án nghiên cứu marketing chỉ thực sự bắt đầu khi người nghiên cứu xác
định được những thông tin cần thiết cho nhà quản trị ra quyết định. Những người nghiên cứu Marketing
phải đoan chắc rằng họ hiểu được vấn đề cần quyết định trong hoạt động Marketing để từ đó xác định vấn
đề nghiên cứu và chỉ rõ các mục tiêu nghiên cứu. Mỗi dự án cần phải xác định một hoặc một số mục tiêu.
Các giai đoạn tiếp theo của tiến trình nghiên cứu sẽ không thể tiến hành được cho đến khi các mục tiêu này
được xác định rõ ràng. Nếu người nghiên cứu phạm sai lầm ở khâu này thì toàn bộ phần còn lại của dự án
trở nên vô dụng. Nếu một dự án nghiên cứu Marketing không cung cấp được những thông tin mà giám đốc
marketing cần có để ra quyết định, thì việc tiến hành dự án cũng đồng nghĩa với sự lãng phí về thời gian và
tiền bạc.
Xác định vấn đề nghiên cứu có khi là rất quen thuộc và đơn giản nhưng cũng không hiếm trường hợp
người nghiên cứu phải đương đầu với những tình huống mới, mà ở đó dường như chưa có một phác hoạ
trước nên trong những tình huống như vậy, việc xác định vấn đề nghiên cứu sẽ trở nên hết sức khó khăn.
Việc xác định vấn đề nghiên cứu Marketing được khởi đầu với việc nhận thức vấn đề hoặc cơ hội marketing
và xác định vấn đề mà nhà quản trị marketing phải giải quyết từ đó chuyển thành vấn đề nghiên cứu. Vì
vậy điều quan trọng trước hết là cần phân biệt giữa vấn đề marketing, vấn đề quyết định của nhà quản trị
và vấn đề nghiên cứu.
Khi những yếu tố của môi trường marketing của doanh nghiệp thay đổi, các nhà quản trị marketing đối
diện với những câu hỏi, chẳng hạn như “chúng ta có nên thay đổi các chính sách marketing hay không?” và
nếu có thì “như...
Hoc lieu Mo Vietnam - Vietnam Open Educational Resources module: m13906 1
c định vấn đề và mục tiêu nghiên
cứu marketing
Văn Huy
This work is produced by Hoc lieu Mo Vietnam - Vietnam Open Educational Resources and licensed under the
Creative Commons Attribution License
1 Tóm tắt
Nội dung chính của chương này bao gồm:
- Tầm quan trọng của việc xác định vấn đề nghiên cứu
- Phân biệt giữa vấn đề marketing và vấn đề nghiên cứu
- nh xác định vấn đề nghiên cứu
- Các yếu tố môi trường cần phân tích, đánh giá khi xác định vấn đề nghiên cứu
- Mục tiêu, câu hỏi, giả thiết và giới hạn nghiên cứu
Trong tiến trình nghiên cứu marketing, xác định vấn đề nghiên cứu giai đoạn đầu tiên và cũng giai
đoạn quan trọng nhất. Khi đã xác định được vấn đề nghiên cứu thì gần như chúng ta đã giải quyết được
một nửa công việc nghiên cứu. Dự án nghiên cứu marketing chỉ thực sự bắt đầu khi người nghiên cứu xác
định được những thông tin cần thiết cho nhà quản trị ra quyết định. Những người nghiên cứu Marketing
phải đoan chắc rằng họ hiểu được vấn đề cần quyết định trong hoạt động Marketing để từ đó xác định vấn
đề nghiên cứu và chỉ các mục tiêu nghiên cứu. Mỗi dự án cần phải xác định một hoặc một số mục tiêu.
Các giai đoạn tiếp theo của tiến trình nghiên cứu sẽ không thể tiến hành được cho đến khi các mục tiêu này
được xác định ràng. Nếu người nghiên cứu phạm sai lầm khâu y thì toàn b phần còn lại của dự án
trở nên dụng. Nếu một dự án nghiên cứu Marketing không cung cấp được những thông tin giám đốc
marketing cần để ra quyết định, thì việc tiến hành dự án cũng đồng nghĩa với sự lãng phí về thời gian và
tiền bạc.
Xác định vấn đề nghiên cứu khi rất quen thuộc và đơn giản nhưng cũng không hiếm trường hợp
người nghiên cứu phải đương đầu với những tình huống mới, đó dường như chưa một phác hoạ
trước nên trong những tình huống như vậy, việc xác định vấn đề nghiên cứu sẽ trở nên hết sức khó khăn.
Việc xác định vấn đề nghiên cứu Marketing được khởi đầu với việc nhận thức vấn đề hoặc hội marketing
và xác định vấn đề nhà quản trị marketing phải giải quyết từ đó chuyển thành vấn đề nghiên cứu.
vậy điều quan trọng trước hết cần phân biệt giữa vấn đề marketing, vấn đề quyết định của nhà quản trị
và vấn đề nghiên cứu.
Khi những yếu tố của môi trường marketing của doanh nghiệp thay đổi, các nhà quản trị marketing đối
diện với những câu hỏi, chẳng hạn như “chúng ta nên thay đổi các chính sách marketing hay không?” và
nếu thì “như thế nào?”. . .. Những thay đổi của các yếu tố môi trường cũng thể làm xuất hiện vấn đề
(thường được hiểu theo nghĩa những tác động tiêu cực tới doanh nghiệp như doanh số sụt giảm, doanh số
thấp hơn mức dự kiến...) hoặc tạo ra hội (những tác động tích cực tới doanh nghiệp dụ như thu nhập
cao hơn, thời gian rỗi nhiều hơn do giảm giờ làm việc, điều đó sẽ hội cho các siêu thị người tiêu dùng
Version 1.1: Jul 25, 2010 11:48 pm GMT+7
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://voer.edu.vn/content/m13906/1.1/
xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu - Trang 2
xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu 9 10 819