Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng chiến lược cho công ty masan

Được đăng lên bởi Dinh Trịnh
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 6589 lần   |   Lượt tải: 38 lần
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM – HUTECH
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
KHOA: QUẢN TRỊ KINH DOANH

--------

BÀI BÁO CÁO
MÔN: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
Đề tài:

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CÔNG TY
CỔ PHẦN THỰC PHẨM MASAN

GVHD: NGUYỄN VĂN HẬU
NHÓM 7: LỚP
12CQT 15

TP. Hồ Chí Minh,
MỞ ĐẦU
Chiến lược marketing

Trang 1

Nền kinh tế Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập với khu vực
và thế giới, với phương châm “đa dạng hóa thị trường, đa dạng
hóa mối quan hệ kinh tế” thông qua con đường xuất khẩu để
nâng cao tính cạnh tranh hiệu quả của sự phát triển. một trong
những thị trường có ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển nền kinh
tế thế giới nói chung và kinh tế khu vực nói riêng đó là Mỹ.
Masan là một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất Việt Nam, sở
hữu những thực phẩm thương hiệu nổi tiếng nhất ở Việt Nam và
thế giới trong đó “ tương CHINSU” đặc biệt là thành công vang vội
của CHINSU trên thị trường Việt Nam, nước tương CHINSU đã và
đang chinh phục người Việt với hương vị thơm ngon, chất lượng
hoàn hảo. Nhận được ngành kinh doanh nước chấm rất hứa hẹn
không chỉ ở Việt Nam mà nhu cầu rất cao trên thế giới mà chưa
đáp ứng và để nối tiếp các thành công. CHINSU muốn thực hiện
tham vọng của mình trên trường thế giới và đặc biệt là thị trường
Mỹ.
Cộng đồng Việt rất đồng đảo tại Mỹ lại chưa đáp ứng nhu cầu về
sản phẩm nước tương chất lượng, hương vị Việt cho các bữa ăn
hằng ngày. Do đó đây là thị trường hứa hẹn cho nước tương
CHINSU. Đây là cơ hội CHINSU đến với người với đông đâỏ người
tiêu dùng “đa văn hóa” ở Mỹ, doanh số bàn hàng trên thế giới
tăng giá trị thương hiệu.
Nhóm chúng tôi đã mạnh dạn đưa ra báo cáo phân tích tình hình
chiến lược cho công ty Masan để nâng cao khả năng cạnh tranh
với các đối thủ trong và ngoài nước thông qua đó tìm ra những
giải phát để đáp ứng cho công ty còn vững mạnh hơn.

Chiến lược marketing

Trang 2

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. CƠ SỠ LÝ
LUẬN……………………………………………………………………..
1.

2.

Chiến lược và quản trị chiến
lược……………………………………………………
1.1

chiến
lược………………………………………………………………………
…………

1.2

quản trị chiến
lược……………………………………………………………………

môi trường kinh
doanh…………………………………………………………………..
2.1

môi trường bên
ngoài……………………………………………………………….
2.1.1

môi trường vĩ
mô…………………………………………………………….

2.1.1.1

môi trường kinh
tế………………………………………………..

2.1.1.2

môi trường chính trị - pháp luật................

2.1.1.3

môi trường văn hóa – xã hội.....................

2.1.1.4

môi trường dân số, lao động.....................

2.1.1.5

môi trường tự nhiên....................................
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM – HUTECH
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
KHOA: QUẢN TRỊ KINH DOANH
---- ----
BÀI BÁO CÁO
MÔN: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
Đề tài: Y DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CÔNG TY
CỔ PHẦN THỰC PHẨM MASAN
GVHD: NGUYỄN VĂN HẬU
NHÓM 7: LỚP
12CQT 15
TP. Hồ Chí Minh,
MỞ ĐẦU
Chiến lược marketing Trang 1
Xây dựng chiến lược cho công ty masan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng chiến lược cho công ty masan - Người đăng: Dinh Trịnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Xây dựng chiến lược cho công ty masan 9 10 75