Ktl-icon-tai-lieu

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN ĐẾN NĂM 2020

Được đăng lên bởi ntth7994
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1771 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Đề tài
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN ĐẾN
NĂM 2020
GVHD: PGS TS. PHƯỚC MINH HIỆP
Thành viên Nhóm: Phan Võ Hoàng Anh
Nguyễn Thị Thu Hằng
Lê Đỗ Anh Thư
Nguyễn Ngọc Loan Vy
Trần Ngọc Thảo Ngân

TpHCM, Ngày 15 MỤC
tháng LỤC
6 năm 2015

Xây dựng chiến lược của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đến năm
2020

PHẦN MỞ ĐẦU
1.

LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong những năm gần đây, ngành kinh doanh vàng đã trở thành một lĩnh vực kinh
doanh hấp dẫn, đầy biến động và ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế trong nước và
đang ngày càng được nhà nước quan tâm. Cùng với sự tăng trưởng của nền kinh
tế đất nước, Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã gặt hái được
không ít thành công, luôn giữ vững vị thế dẫn đầu, góp phần đưa ngành sản xuất,
kinh doanh vàng của Tp.HCM nói riêng và của cả nước nói chung lên một tầm
cao mới. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam vừa mới gia nhập Tổ chức Thương
mại thế giới (WTO), môi trường kinh doanh chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi, nếu
chỉ dựa vào các ưu thế và kinh nghiệm kinh doanh trước đây thì PNJ sẽ không thể
đứng vững và tiếp tục phát triển. Với mong muốn góp phần tìm ra hướng đi nhằm
giữ vững được vị thế là một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng hàng đầu
của Việt Nam, đồng thời, nhằm vận dụng những kiến thức được học ở chương
trình cao học, nhóm em đã chọn đề tài nghiên cứu “Xây dựng chiến lược của
Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đến năm 2020”
2.

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu và phân tích các yếu tố chủ yếu nội bộ (có thể hiểu là môi trường bên
trong) của Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận để thấy được những điểm mạnh và
điểm yếu của Công ty nhằm vận dụng vào việc xây dựng chiến lược kinh doanh
của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đến năm 2020.
3.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp điều tra, thống kê số liệu, …
Nguồn dữ liệu cho đề tài:
- Dữ liệu thứ cấp: Tham khảo các sách, báo, tài liệu, các trang điện tử viết về
PNJ cũng như lĩnh vực kinh doanh hàng trang sức tại Việt Nam…
2

Xây dựng chiến lược của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đến năm
2020

- Dữ liệu sơ cấp: Nhóm chủ yếu thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua việc phỏng
vấn trực tiếp, lấy ý kiến từ các sinh viên trong trường và thông qua thảo luận
nhóm.

4.

TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

5.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, bài báo cáo còn
gồm những nội dung như sau:
 Chương 1: Phân tích các yếu tố môi trường bên trong
 Chương 2: Phân tích các yếu tố môi trường b...
Đề tài
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN ĐẾN
NĂM 2020
GVHD: PGS TS. PHƯỚC MINH HIỆP
Thành viên Nhóm: 




MỤC LỤC
 !"#$%&'()*+#$
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN ĐẾN NĂM 2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN ĐẾN NĂM 2020 - Người đăng: ntth7994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN ĐẾN NĂM 2020 9 10 552