Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng mức cho bước công việc may vắt sổ sườn áo tại công ty TNHH ShinWon Ebenezer Việt Nam

Được đăng lên bởi Ốc Sên
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 3262 lần   |   Lượt tải: 19 lần
MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẾ……………... 1
1. Khái quát về doanh nghiệp…………………………………… 1
2. Thông tin chung về bước công việc khảo sát và đối tượng
khảo

2

sát……………………………………………………………...
3. Phân tích bước công việc khảo sát…………………………… 3
4. Đối tượng khảo sát và điều kiện làm việc của đối tượng khảo
sát
II. PHIẾU KHẢO SÁT CHỤP ẢNH – BẤM GIỜ………………
1. Phiếu chụp ảnh cá nhân ngày làm việc……………………….
2. Phiếu bấm

4
6
6
16

giờ…………………………………………………
III. GIẢI TRÌNH MỨC VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ……………
1. Giải trình mức………………………………………………...
1.1 Phân tích kết quả chụp ảnh thời gian làm việc……………
1.2 Phân tích kết quả bấm giờ…………………………………
1.3 Dự tính mức mới…………………………………………..
1.4 Tỷ lệ tăng (giảm) mức thời gian và mức sản lương……….
1.5 Chỉ số tăng năng suất lao động……………………………
2. Giải pháp áp dụng mức……………………………………….
3. Một số kiến

16
16
16
34
39
39
40
40
42

nghị………………………………………………
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
LỜI MỞ ĐẦU
Toàn cầu hóa, hội nhập, cùng với sự vận động không ngừng của nền kinh tế
đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển về mọi mặt, tuy nhiên cùng với đó là
sức ép cạnh tranh gay gắt để tồn tại, và phát triển. Vậy yếu tố nào là quan trọng đối
với nhà quản lý để giúp doanh nghiệp của mình sử dụng hiệu quả các nguồn lực và
đưa doanh nghiệp phát triển hiệu quả.

Định mức lao động trong doanh nghiệp là công cụ hữu hiệu giúp nhà quản lý
giải bài toán kinh tế, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổ chức lao động có hiệu
quả và sử dụng nguồn lực một cách hợp lý. Từ đó nâng cao năng suất lao động,
giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào
cũng xây dựng và áp dụng mức một cách có hiệu quả vì vậy công tác định mức
phải được chú trọng và quan tâm.
Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam là một công ty với quy mô lớn,
tuy nhiên công tác định mức không được chú trọng nhiều và còn gặp một số vướng
mắc. Qua quá trình học tập, kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được cùng với việc đi
thực tế ở công ty em xin đóng góp ý kiến của mình thông qua bài thực tế “Xây
dựng mức cho bước công việc may vắt sổ sườn áo phông ở công ty TNHH Shinwon
Ebenezer Việt Nam”.
Bài thực tế gồm 3 phần:
I.
II.
III.

Tổng quan về đơn vị thực tế
Phiếu khảo sát chụp ảnh – bấm giờ
Phân tích kết quả khảo sát – giải trình mức

Do thời gian còn hạn chế, kiến thức còn yếu, thiếu kinh nghiệm thực tế, bài
thực tế khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp
của thầy (cô) để bài thực tế được hoàn thiện hơn.
Qua quá ...
MỤC LỤC Trang
LỜI MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẾ……………... 1
1. Khái quát về doanh nghiệp…………………………………… 1
2. Thông tin chung về bước công việc khảo sát và đối tượng
khảo
sát……………………………………………………………...
2
3. Phân tích bước công việc khảo sát…………………………… 3
4. Đối tượng khảo sát và điều kiện làm việc của đối tượng khảo
sát 4
II. PHIẾU KHẢO SÁT CHỤP ẢNH – BẤM GIỜ……………… 6
1. Phiếu chụp ảnh cá nhân ngày làm việc………………………. 6
2. Phiếu bấm
giờ…………………………………………………
16
III. GIẢI TRÌNH MỨC VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ…………… 16
1. Giải trình mức………………………………………………... 16
1.1 Phân tích kết quả chụp ảnh thời gian làm việc…………… 16
1.2 Phân tích kết quả bấm giờ………………………………… 34
1.3 Dự tính mức mới………………………………………….. 39
1.4 Tỷ lệ tăng (giảm) mức thời gian và mức sản lương………. 39
1.5 Chỉ số tăng năng suất lao động…………………………… 40
2. Giải pháp áp dụng mức………………………………………. 40
3. Một số kiến
nghị………………………………………………
42
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
LỜI MỞ ĐẦU
Toàn cầu hóa, hội nhập, cùng với sự vận động không ngừng của nền kinh tế
đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển về mọi mặt, tuy nhiên cùng với đó là
sức ép cạnh tranh gay gắt để tồn tại, và phát triển. Vậy yếu tố nào là quan trọng đối
với nhà quản lý để giúp doanh nghiệp của mình sử dụng hiệu quả các nguồn lực và
đưa doanh nghiệp phát triển hiệu quả.
Xây dựng mức cho bước công việc may vắt sổ sườn áo tại công ty TNHH ShinWon Ebenezer Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng mức cho bước công việc may vắt sổ sườn áo tại công ty TNHH ShinWon Ebenezer Việt Nam - Người đăng: Ốc Sên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Xây dựng mức cho bước công việc may vắt sổ sườn áo tại công ty TNHH ShinWon Ebenezer Việt Nam 9 10 153