Ktl-icon-tai-lieu

10 bước để cứu nguy một Dự án

Được đăng lên bởi lich-pham
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1705 lần   |   Lượt tải: 10 lần
10 bước để cứu nguy một Dự án
Khi một Dự án bị "sa lầy", chúng ta nên cứu nó hay để cho nó chết? Và làm sao để cứu ?
Trước hết, chúng ta phái xác định lại vấn đề. Gopai Kapur, Chủ tịch Trung tâm Quản trị
Dự án ở San Ramon, bang Califomia, Mỹ chia sẻ kinh nghiệm: "Khi một dự án gặp khó
khăn, bạn cần phải quan sát những dấu hiệu mang tính chất quyết định về chiến lược. Bạn
phải có một cái nhìn từ một vị trí cao hơn".
Mặc dù Giám đốc Dự án có thể là người đầu tiên phát hiện dấu hiệu của những vấn để
nghiêm trọng, nhưng chưa hắn là người đưa ra được một hành động thích hợp. Trong
cuốn sách "Sự gỡ rối tai hại : Cứu nguy những Dự án phần mềm" (tạm dịch), nhà xuất
bản Addison-Wesley , năm 2006, tác giả E.M. Beunatan viết như sau: các Giám đốc Dự
án thường tin rằng họ có thể tự giải quyết vấn đề, hoặc thậm chí họ có thể hoàn toàn
không biết gì về tính nghiêm trọng của vấn đề? Beunatan hiện là Chủ tịch của Advanced
Project Solutions Inc, một Công ty chuyên tư vấn và cung cấp dịch vụ cho các dự án phần
mềm ở Nonhfield, bang Illinois, Mỹ.
Một số Giám đốc Dự án thậm chí còn không muốn thừa nhận thất bại, và do vậy họ
không thèm đếm xỉa đến việc tái đánh giá dự án. Thường thì nhà đầu tư sẽ quyết định
xem dự án có cần phải được đánh giá lại hay không. Beunatan cho rằng quá trình tái đánh
giá này không kéo dài quá hai tuần lễ ở những dự án có quy mô vừa và lớn. ông đưa ra
mười bước khả dĩ áp dựng cho công tác này.
1. Ngừng dự án
Những nhà tài trợ, Giám đốc Dự án hay những nhà đầu tư chính là những người có thể
yêu cầu ngừng thực hiện dự án. Việc này nhằm hạn chế thiệt hại và thu hút sự chú ý của
mọi người. "Bạn cần sự hợp tác toàn diện của mọi người. Nếu vẫn tiếp tục thực hiện Dự
án song hành với việc tìm giải pháp khắc phục khó khăn thì bạn sẽ không có được sự chú
ý của mọi người", Beunatan nói.
Theo Pete Gibson, cựu giám đốc dự án một trung tâm hải quân, Bộ Quốc phòng Mỹ, tất
cả những người tham gia dự án đều phái được biết rõ tại sao Dự án bị ngừng. Nếu họ hiểu
những gì đang xảy ra và được giao quyền đưa ra những quyết định đúng đắn, họ sẽ làm
tốt vai trò của mình. Sự mù mờ, không minh bạch chỉ làm cho họ thêm nghi vấn và dễ
làm hỏng công việc.
2. Xác định mức độ của vấn đề
Hãy chọn một người không dính dáng gì đến hậu quả thiệt hơn của Dự án. Người này có
thể là một chuyên viên tư vấn hay là một lãnh đạo cao cấp ở một bộ phận khác của Công
ty. Các Dự án lớn có thể đòi hỏi phải có cả một đội thẩm định.
Thẩm định viên phái là người có đầy đủ quyền hành để có thể làm vi...
10 bước để cứu nguy một Dự án
Khi một Dự án bị "sa lầy", chúng ta nên cứu nó hay để cho nó chết? Và làm sao để cứu ?
Trước hết, chúng ta phái xác định lại vấn đề. Gopai Kapur, Chủ tịch Trung tâm Quản trị
Dự án ở San Ramon, bang Califomia, Mỹ chia sẻ kinh nghiệm: "Khi một dự án gặp khó
khăn, bạn cần phải quan sát những dấu hiệu mang tính chất quyết định về chiến lược. Bạn
phải có một cái nhìn từ một vị trí cao hơn".
Mặc dù Giám đốc Dự án có thể là người đầu tiên phát hiện dấu hiệu của những vấn để
nghiêm trọng, nhưng chưa hắn là người đưa ra được một hành động thích hợp. Trong
cuốn sách "Sự gỡ rối tai hại : Cứu nguy những Dự án phần mềm" (tạm dịch), nhà xuất
bản Addison-Wesley , năm 2006, tác giả E.M. Beunatan viết như sau: các Giám đốc Dự
án thường tin rằng họ có thể tự giải quyết vấn đề, hoặc thậm chí họ có thể hoàn toàn
không biết gì về tính nghiêm trọng của vấn đề? Beunatan hiện là Chủ tịch của Advanced
Project Solutions Inc, một Công ty chuyên tư vấn và cung cấp dịch vụ cho các dự án phần
mềm ở Nonhfield, bang Illinois, Mỹ.
Một số Giám đốc Dự án thậm chí còn không muốn thừa nhận thất bại, và do vậy họ
không thèm đếm xỉa đến việc tái đánh giá dự án. Thường thì nhà đầu tư sẽ quyết định
xem dự án có cần phải được đánh giá lại hay không. Beunatan cho rằng quá trình tái đánh
giá này không kéo dài quá hai tuần lễ ở những dự án có quy mô vừa và lớn. ông đưa ra
mười bước khả dĩ áp dựng cho công tác này.
1. Ngừng dự án
Những nhà tài trợ, Giám đốc Dự án hay những nhà đầu tư chính là những người có thể
yêu cầu ngừng thực hiện dự án. Việc này nhằm hạn chế thiệt hại và thu hút sự chú ý của
mọi người. "Bạn cần sự hợp tác toàn diện của mọi người. Nếu vẫn tiếp tục thực hiện Dự
án song hành với việc tìm giải pháp khắc phục khó khăn thì bạn sẽ không có được sự chú
ý của mọi người", Beunatan nói.
Theo Pete Gibson, cựu giám đốc dự án một trung tâm hải quân, Bộ Quốc phòng Mỹ, tất
cả những người tham gia dự án đều phái được biết rõ tại sao Dự án bị ngừng. Nếu họ hiểu
những gì đang xảy ra và được giao quyền đưa ra những quyết định đúng đắn, họ sẽ làm
tốt vai trò của mình. Sự mù mờ, không minh bạch chỉ làm cho họ thêm nghi vấn và dễ
làm hỏng công việc.
2. Xác định mức độ của vấn đề
Hãy chọn một người không dính dáng gì đến hậu quả thiệt hơn của Dự án. Người này có
thể là một chuyên viên tư vấn hay là một lãnh đạo cao cấp ở một bộ phận khác của Công
ty. Các Dự án lớn có thể đòi hỏi phải có cả một đội thẩm định.
Thẩm định viên phái là người có đầy đủ quyền hành để có thể làm việc chặt chẽ với
Giám đốc Dự án mà không cám thấy mình bị đe dọa, vì người này có thể quyết định rằng
Giám đốc Dự án có trách nhiệm liên đới trong những hậu quả đã và đang xảy ra.
10 bước để cứu nguy một Dự án - Trang 2
10 bước để cứu nguy một Dự án - Người đăng: lich-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
10 bước để cứu nguy một Dự án 9 10 158