Ktl-icon-tai-lieu

100 câu hỏi về kinh tế

Được đăng lên bởi Ông Chủ Nhỏ
Số trang: 268 trang   |   Lượt xem: 3309 lần   |   Lượt tải: 30 lần
2

MỤC LỤC
Lời nói đầu

13

Phần 1: Hỏi - đáp về vị trí, vai trò và tiềm năng của
biển, đảo Việt Nam

17

1. Vị trí, điều kiện tự nhiên của Biển Đông?

18

2. Vai trò của Biển Đông đối với thế giới và Việt Nam?

19

3. Đặc điểm địa lý cơ bản của các vùng biển Việt Nam?

23

4. Việt Nam có bao nhiêu tỉnh, thành phố có biển?
Hãy kể tên các tỉnh, thành phố đó.

25

5. Vài nét cơ bản về các khu vực biển, hải đảo của Việt
Nam trên Biển Đông?

26

6. Những nét chính về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
của quần đảo Hoàng Sa?

28

7. Quần đảo Hoàng Sa bao gồm những nhóm đảo
chính nào?

30

8. Những nét chính về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
của quần đảo Trường Sa?

35

9. Những nhóm đảo chính của quần đảo Trường Sa?

37

10. Thế nào được gọi là vịnh? Tên các vịnh lớn của
Việt Nam?

48

11. Khái quát về các nguồn tài nguyên quan trọng ở các
vùng biển của Việt Nam trong Biển Đông?

49

3

12. Tiềm năng dầu khí ở vùng biển Việt Nam?

52

13. Tiềm năng, trữ lượng hải sản của vùng biển
Việt Nam?

55

14. Tiềm năng về năng lượng biển của Việt Nam?

57

15. Tiềm năng băng cháy của vùng biển Việt Nam?

58

16. Những bãi biển du lịch nổi tiếng Việt Nam?

60

17. Hãy kể tên những lễ hội đặc sắc của các địa phương
ven biển Việt Nam?

61

18. Hãy chứng minh vai trò quan trọng của môi trường
biển đối với đời sống con người?

63

19. Những yếu tố chủ yếu gây ô nhiễm môi trường biển?

64

20. Các biện pháp bảo vệ môi trường biển?

66

Phần 2: Hỏi - Đáp về các vấn đề liên quan đến các
quyền và bảo vệ các quyền của Việt Nam
trong Biển Đông

69

21. Trong Biển Đông hiện nay đang tồn tại những loại
tranh chấp gì?

70

22. Nguyên tắc pháp lý về quyền thụ đắc lãnh thổ trong
luật pháp và thực tiễn quốc tế?

71

23. Thực trạng tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và vị trí
chiếm đóng của các bên tranh chấp đối với quần đảo
Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền
của Việt Nam?

74

24. Phương thức thụ đắc lãnh thổ của Việt Nam đối với
quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là gì?

77

4

25. Nhà nước phong kiến Việt Nam đã chiếm hữu và
thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và
quần đảo Trường Sa như thế nào?

78

26. Với tư cách là đại diện của nhà nước Việt Nam về đối
ngoại, Cộng hòa Pháp đã tiếp tục thực thi chủ quyền
của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa như thế nào?

81

27. Việc thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa giai đoạn 1945 1975?

84

28. Việt Nam thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với
hai quần đảo Ho...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
100 câu hỏi về kinh tế - Người đăng: Ông Chủ Nhỏ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
268 Vietnamese
100 câu hỏi về kinh tế 9 10 365