Ktl-icon-tai-lieu

5 bước để có thể lập kế hoạch marketing hiệu quả

Được đăng lên bởi Hòa Lê
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5 bước để có thể lập kế hoạch marketing hiệu quả
Viết một kế hoạch marketing đơn giản hơn bạn nghĩ. Năm bước cơ bản sau đây sẽ giúp
bạn phát triển một kế hoạch marketing rõ ràng và hiệu quả.
Bước 1: Xem xét nội lực của doanh nghiệp
Nên tham khảo ý kiến của đồng nghiệp cũng như lãnh đạo công ty để biết rõ mục tiêu
nào thật sự quan trọng, cần ưu tiên, đặc biệt là thống nhất về về vấn đề ngân sách.
Đầu tiên, bạn cần viết ra một danh sách những điều bạn biết về công ty, về dự án, sản
phẩm mà bạn cần triển khai kế hoạch marketing. Những điểm nào là đặc biệt phân biệt
công ty của bạn với các công ty khác, điểm mạnh nhất là gì, điểm yếu nhất là gì, những
mục tiêu mà bạn cần đạt được trong chiến dịch lần này là gì? Viết ra tất cả những ý tưởng
nảy ra trong đầu bạn bằng những gạch đầu dòng, khoan vội sửa chữa hay gạch bỏ bất kì
điểm nào.
Tiếp theo, từ những dữ liệu đã tổng hợp được, bạn hãy chọn ra những điểm quan trọng,
những mục tiêu cần ưu tiên nhất. Đây là bước rất quan trọng giúp bạn tập trung vào đúng
mục tiêu và nắm chắc được sức mạnh, lợi thế cũng như điểm yếu. Bạn nên tham khảo ý
kiến của đồng nghiệp cũng như lãnh đạo công ty để biết rõ mục tiêu nào thật sự quan
trọng, cần ưu tiên, đặc biệt là thống nhất về về vấn đề ngân sách.
Bước 2: Đánh giá yếu tố tác động bên ngoài
Việc tiếp theo bạn cần làm là tóm tắt những cơ hội cũng như những thử thách mà công ty,
dự án, sản phẩm của bạn đang phải đối mặt. Đây là những yếu tố khách quan mà bạn
không thể kiểm soát nhưng ít nhiều có thể dự đoán để chuẩn bị. Cơ hội sẽ nằm ở các yếu
tố: thị trường mới, sản phẩm mới và các xu hướng tiêu dùng mới. Các thử thách chính là
đối thủ cạnh tranh cũng như sự đổi mới liên tục của công nghệ, ảnh hưởng của chính
sách…

Lên danh sách các đơn vị, tổ chức là khách hàng mục tiêu để qui hoạch thị trường tiềm
năng . Có nhiều khách hàng chưa từng nằm trong danh sách khách hàng mục tiêu và
trước nay chưa có nhu cầu đối với sản phẩm nhưng đến một lúc nào đó, khi điều kiện
thay đổi nhu cầu sẽ phát sinh.
Kế đến, đặt mình vào vị trí của từng đối tượng khách hàng đề tìm hiểu xem phương tiện
truyền thông nào họ ưa dùng, loại thông điệp nào có tác động lớn nhất đến họ, yếu tố
ngôn ngữ, văn hóa, xã hội nào là phù hợp, yếu tố nào bị người tiêu dùng xem là phản
cảm.
Bước 3: Xây dựng chiến lược
Bây giờ bạn có thể tập hợp các danh sách lại với nhau, tìm kiếm điểm gặp nhau giữa các
thế mạnh của công ty và thị trường mục tiêu. Trong điều kiện mà bạn đang có, những
điểm nào bạn có thể loại ra khỏi danh...
5 bước để có thể lập kế hoạch marketing hiệu qu
Viết một kế hoạch marketing đơn giản hơn bạn nghĩ. Năm bước cơ bản sau đây sẽ giúp
bạn phát triển một kế hoạch marketing rõ ràng và hiệu quả.
Bước 1: Xem xét nội lực của doanh nghiệp
Nên tham khảo ý kiến của đồng nghiệp cũng như lãnh đạo công ty để biết rõ mục tiêu
nào thật sự quan trọng, cần ưu tiên, đặc biệt là thống nhất về về vấn đề ngân sách.
Đầu tiên, bạn cần viết ra một danh sách những điều bạn biết về công ty, về dự án, sản
phẩm mà bạn cần triển khai kế hoạch marketing. Những điểm nào là đặc biệt phân biệt
công ty của bạn với các công ty khác, điểm mạnh nhất là gì, điểm yếu nhất là gì, những
mục tiêu mà bạn cần đạt được trong chiến dịch lần này là gì? Viết ra tất cả những ý tưởng
nảy ra trong đầu bạn bằng những gạch đầu dòng, khoan vội sửa chữa hay gạch bỏ bất kì
điểm nào.
Tiếp theo, từ những dữ liệu đã tổng hợp được, bạn hãy chọn ra những điểm quan trọng,
những mục tiêu cần ưu tiên nhất. Đây là bước rất quan trọng giúp bạn tập trung vào đúng
mục tiêu và nắm chắc được sức mạnh, lợi thế cũng như điểm yếu. Bạn nên tham khảo ý
kiến của đồng nghiệp cũng như lãnh đạo công ty để biết rõ mục tiêu nào thật sự quan
trọng, cần ưu tiên, đặc biệt là thống nhất về về vấn đề ngân sách.
Bước 2: Đánh giá yếu tố tác động bên ngoài
Việc tiếp theo bạn cần làm là tóm tắt những cơ hội cũng như những thử thách mà công ty,
dự án, sản phẩm của bạn đang phải đối mặt. Đây là những yếu tố khách quan mà bạn
không thể kiểm soát nhưng ít nhiều có thể dự đoán để chuẩn bị. Cơ hội sẽ nằm ở các yếu
tố: thị trường mới, sản phẩm mới và các xu hướng tiêu dùng mới. Các thử thách chính là
đối thủ cạnh tranh cũng như sự đổi mới liên tục của công nghệ, ảnh hưởng của chính
sách…
5 bước để có thể lập kế hoạch marketing hiệu quả - Trang 2
5 bước để có thể lập kế hoạch marketing hiệu quả - Người đăng: Hòa Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
5 bước để có thể lập kế hoạch marketing hiệu quả 9 10 498