Ktl-icon-tai-lieu

5 điểm du lịch gần Hà Nội để bạn xả stress cuối tuần

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 171 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5 điểm du lịch gần Hà Nội để bạn xả stress
cuối tuần
(VTC News) - Cuối tuần là dịp để các gia đình nghỉ ngơi, th ư giãn chu ẩn b ị cho m ột tu ần làm
việc mới hiệu quả. Dưới đây là vài gợi ý về địa điểm du l ịch gia đình b ạn có th ể đi vào nh ững
ngày cuối tuần.
1. Sapa
Sapa một thị trấn vùng cao đồng thời là khu du lịch nổi ti ếng trong và ngoài nước. N ằm cách thành ph ố
Lào Cai 38km và cách thủ đô Hà Nội 376 km, Sapa nằm ở độ cao 1500-1650 m so với mực nước biển.
Khách sạn: Các khách sạn được nhiều người lựa chọn là Bamboo hoặc Holidays, Đ ặng Trung, Châu
Long. Nếu có con nhỏ đi cùng, bạn có thể nhờ khách sạn nấu cháo. Không nên mua cháo ở ch ợ vì ch ất
lượng không được ngon. Tới Sapa thì bạn có thể thuê xe máy v ới giá 100.000 đ ồng/ngày đ ể khám phá
các bản của người Mông, Dao...
Những địa danh ở Sapa không nên bỏ qua: Hàm Rồng, cột truyền hình, Thác B ạc, C ổng Tr ời, b ản Lao
Chải - Tả Van, bãi đá cổ, Bản Hồ, tắm suối nóng, thác Lavie Homestay. Đến b ản ng ười Dao T ả Phìn
chơi, bạn có thể thăm nhà và tìm hiểu cuộc sống, phong t ục t ập quán ng ười dân.

Ẩm thực tại Sapa rất đa dạng và giá cả phải chăng. B ạn có th ể th ưởng th ức khoai, ngô và các đ ồ d ọc 2
bên đường gần nhà Thờ.
Đặc sản du khách có thể mua về làm quà là các loại rau, c ủ, q ủa nh ư c ủ su su, ng ọn su su, c ải mèo,
đào, mơ, mân… Thuốc dân gian như nấm linh chi bao t ử, nh ục trung dung, t ắm n ước Dao đ ỏ, nên mua
tại nhưng nơi có địa chỉ rõ ràng, có giấy phép của sở y t ế.

Lưu ý khi mua quà lưu niệm dù người bán hàng là dân t ộc hay ng ười Kinh đ ều ph ải chú ý giá c ả. Theo
kinh nghiệm, một số người người bán thường hét giá cao. Ngoài ra, vì là khu du l ịch nên c ẩn th ận nh ững
đối tượng trà trộn lợi dụng móc túi…
Khi quay về Thành Phố Lào Cai bạn có thể tham quan Hà Kh ẩu. Gi ấy t ờ g ồm: Ch ứng minh th ư nhân
dân bản phô tôhai mặt.Danh sách đoàn khách + bản sao giấy khai s ịnh c ủa trẻ em đi kèm. 02 ảnh màu
chân dung 3 x 4 (viết họ tên, năm sinh, nơi sinh đằng sau ảnh).
Phương tiện đi: Bạn có thể mua vé tàu chặng Hà Nội – Lào Cai, sau đó lên đến thành phố Lào
Cai rồi tiếp tục đi ô tô hoặc đi ô tô giường nằm chạy thẳng từ Hà Nội lên Sapa.
Với những bạn trẻ thì có thể đi phượt bằng xe máy lên Lào Cai, nh ưng hãy chu ẩn b ị th ật k ỹ
lưỡng và có tay lái chuẩn. Bởi đường quanh co và có nhiều d ốc, n ếu tay lái không v ững s ẽ r ất
nguy hiểm. Nếu đi phượt có thể thuê xe ngay ở Hà Nội.
Nếu đi phượt hoặc tự tổ chức từ 3-5 người thì số tiền chuẩn bị ít nhất cũng phải 3-4 tri ệu đ...
5 đi m du l ch g n Hà N i đ b n x stress
cu i tu n
(VTC News) - Cu i tu n d p đ các gia đình ngh ng i, th giãn chu n b cho m t tu n làm ơ ư
vi c m i hi u qu . D i đây vài g i ý v đ a đi m du l ch gia đình b n th đi vào nh ng ư
ngày cu i tu n.
1. Sapa
Sapa m t th tr n vùng cao đ ng th i là khu du l ch n i ti ng trong và ngoài n c. N m ch thành ph ế ướ
Lào Cai 38km và cách th đô Hà N i 376 km, Sapa n m đ cao 1500-1650 m so v i m c n c bi n. ướ
Khách s n: Các khách s n đ c nhi u ng i l a ch n Bamboo ho c Holidays, Đ ng Trung, Châu ượ ườ
Long. N u có con nh đi cùng, b n có th nh kch s n n u cháo. Không nên mua cháo ch ch tế
l ng không đ c ngon. T i Sapa thì b n th thuê xe máy v i giá 100.000 đ ng/ngày đ khám pháượ ượ
các b n c a ng i Mông, Dao... ư
Nh ng đ a danh Sapa không nên b qua: m R ng, c t truy n hình, Thác B c, C ng Tr i, b n Lao
Ch i - T Van, bãi đá c , B n H , t m su i nóng, thác Lavie Homestay. Đ n b n ng i Dao T Phìn ế ườ
ch i, b n có th thăm nhà và tìm hi u cu c s ng, phong t c t p quán ng i dân.ơ ườ
m th c t i Sapa r t đa d ng và giá c ph i chăng. B n có th th ng th c khoai, ngô và các đ d c 2 ưở
bên đ ng g n nhà Th . ườ
Đ c s n du khách th mua v làm q các lo i rau, c , q a nh c su su, ng n su su, c i mèo, ư
đào, m , mân… Thu c n gian nh n m linh chi bao t , nh c trung dung, t m n c Dao đ , nên muaơ ư ướ
t i nh ng n i có đ a ch rõ ràng, có gi y phép c a s y t . ư ơ ế
5 điểm du lịch gần Hà Nội để bạn xả stress cuối tuần - Trang 2
5 điểm du lịch gần Hà Nội để bạn xả stress cuối tuần - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
5 điểm du lịch gần Hà Nội để bạn xả stress cuối tuần 9 10 106