Ktl-icon-tai-lieu

5 KHOẢNG CÁCH MARKETING

Được đăng lên bởi duyluc94
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2670 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nhóm 4:
Mô hình 5 khoảng cách của Parasuraman – vận dụng
trong vận tải

Thành viên nhóm:
Lâm Thị Lưu
Bùi Thị Huế
Phạm Thị Huế
Nguyễn Thị Huệ
Nguyễn Thị Thu Huyền
Lương Thị Lan
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Đặng Duy Lực

I, Tổng quan chung
1,khái niệm
Dịch vụ là một sản phẩm phi vật chất nó được tạo ra do quá trình tiếp xúc giữa
người cung ứng với khách hàng và các hoạt động nội bộ của người cung ứng để
đáp ứng nhu cầu của khách hàng
Chất lượng là khả năng của tập hợp các đặc tính của một sản phẩm, hệ thống
hay qúa trình để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các bên có liên quan
Chất lượng dịch vụ là tập hợp các đặc tính của dịch vụ để có thể thoả mãn
những nhu cầu của khách hàng

Một trong những đặc điểm cơ bản của chất lượng dịch vụ là khó đo lường,
khó xác định được tiêu chuẩn chất lượng, nó phụ thuộc vào yếu tố con người là chủ
yếu. Chất lượng dịch vụ trước hết là chất lượng con người. Sản phẩm dịch vụ là vô
hình, chất lượng được xác định bởi khách hàng, chứ không phải do người cung
ứng. Khách hàng đánh giá chất lượng một dịch vụ được cung ứng thông qua việc
đánh giá nhân viên phục vụ của công ty và qua cảm giác chủ quan của mình.
Đối với sản phẩm dịch vụ nói chung và du lịch nói riêng, chúng ta có thể đo
lường chất lượng dịch vụ bởi những đặc điểm riêng biệt của sản phẩm dựa vào mô
hình chất lượng dịch vụ của Parasuraman

Thông tin truyền miệng

Nhu cầu cá nhân

Khoảng cách 5
Dịch vụ cảm nhận

KHÁCH HÀNG

Dịch vụ kỳ vọng

Kinh nghiệm

Khoảng cách 4

Khoảng cách 1
Dịch vụ chuyển giao

Thông tin đến khách hàng

Khoảng cách 3

Khoảng cách 2

Khoảng cách 1:
Sự kì vọng của khách hàng về chất lượng dịch vụ với sự nhìn nhận của nhà quản trị
về kì vọng của khách hàng.
Xuất hiện khi có sự khác biệt giữa kỳ vọng của khách hàng và cảm nhận của nhà
cung cấp dịch vụ về kỳ vọng đó. Khoảng cách này xuất hiện là do nhà quản lý
không nắm bắt được nhu cầu và mong muốn từ phía khách hàng. Kết quả nghiên
cứu cho thấy không phải lúc nào nhà quản lý cũng hiểu rõ nhận thức của khách
hàng về chất lượng dịch vụ, những yếu tố gì phải có để thỏa mãn nhu cầu của
khách hàng và cấp độ thực hiện ra sao để có dịch vụ chất lượng. Sự thiếu hiểu biết
này có thể ảnh hưởng đến nhận định về chất lượng của khách hàng.
Ví dụ: Khi khách hàng đi xe khách tuyến cố định thì sẽ luôn mong đợi giá vé ổn
định, được đảm bảo an toàn tính mạng, có chỗ ngồi thoải mái, thái độ ân cần chu
đáo của nhân viên lơ xe cũng như lái xe, lịch trình chạy đúng thời gian địa điểm
bắt và trả khách.Tuy nhiên, nhu cầu khác ...
Nhóm 4:
Mô hình 5 khoảng cách của Parasuraman – vận dụng
trong vận tải
Thành viên nhóm:
Lâm Thị Lưu
Bùi Thị Huế
Phạm Thị Huế
Nguyễn Thị Huệ
Nguyễn Thị Thu Huyền
Lương Thị Lan
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Đặng Duy Lực
5 KHOẢNG CÁCH MARKETING - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
5 KHOẢNG CÁCH MARKETING - Người đăng: duyluc94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
5 KHOẢNG CÁCH MARKETING 9 10 440