Ktl-icon-tai-lieu

6 CÁCH QUẢN LÝ NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ

Được đăng lên bởi Hòa Lê
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 232 lần   |   Lượt tải: 0 lần
6 CÁCH QUẢN LÝ NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ
1. Hệ thống cấp bậc và cấu trúc công ty
Người quản lý nên sáng tạo một diễn đàn cho những thảo luận trong công ty và
giải quyết các vấn đề của nhân viên.
Sự phân cấp giữa nhân viên và quản lý rất quan trọng: nó xác định ai là người có
trách nhiệm thực hiện công việc và ai là người đảm bảo nhiệm vụ lớn được hoàn
thành. Sếp phải xem xét kĩ lưỡng công việc của nhân viên và chỉ ra thành công,
khó khăn, trong khi đó nhân viên cần dựa vào sếp để hoàn thành công việc của
mình. Một hệ thống cấp bậc và cấu trúc hợp lý, phân chia nhiệm vụ “ đúng người
đúng việc” sẽ là biện pháp quản lý hiệu quả.
Hệ thống cấp bậc và cấu trúc được phản ánh theo cách sắp đặt vật dụng trong văn
phòng, phụ thuộc vào nhu cầu và mục đích của công ty. Sếp có thể làm việc trong
văn phòng riêng biệt với đồ đạc tốt hơn. Tuy nhiên, hãy chú ý rằng dù phân cấp
bậc rõ ràng nhưng phải đảm bảo nhân viên có thể giao tiếp, chia sẻ thông tin với
bạn một cách cởi mở và thoải mái.
2. Những công cụ cho công việc
Tất yếu, nhân viên phải có tất cả công cụ vật chất và cá nhân để thực hiện công
việc của họ. Chúng bao gồm dụng cụ, không gian làm việc thích hợp, sự ủng hộ
của người quản lý, khả năng tiếp cận những kỹ năng và khóa học cần thiết. Ngoài
ra, sự hướng dẫn cũng là điều không thể thiếu, đặc biệt trong những ngày đầu đi
làm của nhân viên. Nó giúp nhân viên thích nghi với vai trò mới, hòa đồng với
đồng nghiệp và môi trường làm việc một cách thoải mái.
3. Sự định hướng công việc cho nhân viên
Một người quản lý xuất sắc cần đảm bảo mỗi nhân viên của mình nhận thức rõ
ràng về công việc được giao. Nhân viên sẽ hiểu rõ vai trò của mình, làm việc với
năng suất và đạt hiệu quả cao nhất nếu có sự ủng hộ cũng như hướng dẫn của sếp.
Đây cũng chính là yếu tố quan trọng nâng cao mối quan hệ giữa nhân viên và sếp.
4. Đánh giá, ca tụng và giao tiếp
Bạn sẽ thấy rõ lợi ích to lớn khi khen ngợi nhân viên lúc họ làm việc tốt. Chắc
chắn, họ sẽ làm việc chăm chỉ và cống hiến nhiều hơn cho công ty. Hãy tiến hành
đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên thường kì, đây là nơi nhân viên và sếp

có thể thảo luận bất cứ vấn đề gì đã xảy ra và chấm điểm cho hoạt động của nhân
viên. Thêm vào đó, người quản lý nên sáng tạo một diễn đàn cho những thảo luận
trong công ty và giải quyết các vấn đề của nhân viên. Cuối cùng, nhân viên sẽ thỏa
mãn hơn nếu lương bổng cũng được đánh giá thường kì. Rõ ràng, họ sẽ làm việc
tốt hơn nếu cảm thấy được hưởng xứng đáng về mặt tài chính.
5. Văn hóa công ty
Người ...
6 CÁCH QUẢN LÝ NHÂN VIÊN HIỆU QU
1. Hệ thống cấp bậc và cấu trúc công ty
Người quản lý nên sáng tạo một diễn đàn cho những thảo luận trong công ty
giải quyết các vấn đề của nhân viên.
Sự phân cấp giữa nhân viên và quản lý rất quan trọng: nó xác định ai là người có
trách nhiệm thực hiện công việc và ai là người đảm bảo nhiệm vụ lớn được hoàn
thành. Sếp phải xem xét kĩ lưỡng công việc của nhân viên và chỉ ra thành công,
khó khăn, trong khi đó nhân viên cần dựa vào sếp để hoàn thành công việc của
mình. Một hệ thống cấp bậc và cấu trúc hợp lý, phân chia nhiệm vụ “ đúng người
đúng việc” sẽ là biện pháp quản lý hiệu quả.
Hệ thống cấp bậc và cấu trúc được phản ánh theo cách sắp đặt vật dụng trong văn
phòng, phụ thuộc vào nhu cầu và mục đích của công ty. Sếp có thể làm việc trong
văn phòng riêng biệt với đồ đạc tốt hơn. Tuy nhiên, hãy chú ý rằng dù phân cấp
bậc rõ ràng nhưng phải đảm bảo nhân viên có thể giao tiếp, chia sẻ thông tin với
bạn một cách cởi mở và thoải mái.
2. Những công cụ cho công việc
Tất yếu, nhân viên phải có tất cả công cụ vật chất và cá nhân để thực hiện công
việc của họ. Chúng bao gồm dụng cụ, không gian làm việc thích hợp, sự ủng h
của người quản lý, khả năng tiếp cận những kỹ năng và khóa học cần thiết. Ngoài
ra, sự hướng dẫn cũng là điều không thể thiếu, đặc biệt trong những ngày đầu đi
làm của nhân viên. Nó giúp nhân viên thích nghi với vai trò mới, hòa đồng với
đồng nghiệp và môi trường làm việc một cách thoải mái.
3. Sự định hướng công việc cho nhân viên
Một người quản lý xuất sắc cần đảm bảo mỗi nhân viên của mình nhận thức rõ
ràng về công việc được giao. Nhân viên sẽ hiểu rõ vai trò của mình, làm việc với
năng suất và đạt hiệu quả cao nhất nếu có sự ủng hộ cũng như hướng dẫn của sếp.
Đây cũng chính là yếu tố quan trọng nâng cao mối quan hệ giữa nhân viên và sếp.
4. Đánh giá, ca tụng và giao tiếp
Bạn sẽ thấy rõ lợi ích to lớn khi khen ngợi nhân viên lúc họ làm việc tốt. Chắc
chắn, họ sẽ làm việc chăm chỉ và cống hiến nhiều hơn cho công ty. Hãy tiến hành
đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên thường kì, đây là nơi nhân viên và sếp
6 CÁCH QUẢN LÝ NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ - Trang 2
6 CÁCH QUẢN LÝ NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ - Người đăng: Hòa Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
6 CÁCH QUẢN LÝ NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ 9 10 685