Ktl-icon-tai-lieu

7 cách cắt giảm chi phí chuỗi cung ứng

Được đăng lên bởi vixaysisane86
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 176 lần   |   Lượt tải: 0 lần
7 cách cắt giảm chi
phí chuỗi cung ứng
Written by Ban biên tập




Wednesday, 02 November 2011 20:28
font size




Print



Email

Rate this item

(1 Vote)



1



2



3



4



5

Độ lớn và sự đa dạng của các hoạt động chuỗi cung ứng nghĩa là mỗi
cá nhân hoạt động kinh doanh để kiếm lợi nhuận cần phải hiểu “chi
phí phục vụ” đối với những loại khách hàng khác nhau,
những loại sản phẩm và dịch vụ khác nhau mà công ty đang cung cấp
cho họ. Nếu thất bại trong việc xác định nhu cầu khách hàng một cách
đúng đắn, doanh nghiệp bạn sẽ đưa ra những dịch vụ với mức giá
sai. Nguy hiểm là khi khách hàng của bạn sẽ bỏ đi hoặc bạn sẽ bị phá
sản – hoặc, cả hai.

Doanh nghiệp bạn không cần thiết phải là một tập đoàn khổng lồ để tiết
kiệm những khoảng chi phí chuỗi cung ứng lớn. Chúng tôi giới thiệu 7

lĩnh vực dưới đây đưa ra những cơ hội cắt giảm chi phí quan trọng cho ở
mọi cỡ doanh nghiệp và mọi ngành công nghiệp.
Lợi nhuận của công ty bạn có thể tăng chóng mặt nếu bạn có thể đạt
được đủ mức tiết kiệm trong chi phí chuỗi cung ứng. Việc nổ lực để tăng
khoảng tiết kiệm từ 2 triệu đến 10 triệu đô la Mỹ là chuyện bình thường,
phụ thuộc vào độ lớn của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, để đạt mức tiết kiếm này, bạn phải biết cần phải xem xét
vấn đề ở đâu. Bài viết này sẽ thảo luận, có tổng cộng 7 khu vực liên tục
có những cơ hội để cắt giảm chi phí chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp ở
bất cứ độ lớn hay ngành công nghiệp nào. Vì 7 cơ hội này ứng dụng vào
hầu hết tất cả lĩnh vực trong quản trị chuỗi cung ứng, bạn có thể có cách
tiếp cận hệ thống để liên tục cải tiến. Điều này rất quan trọng và cho
phép mở rộng phạm vi kiểm soát chuỗi cung ứng của doanh nghiệp đến
cả nhà cung cấp và khách hàng. Một cách tiếp cận hệ thống cũng rất
quan trọng vì những yêu cầu khác nhau mà người quản lý chuỗi cung
ứng cần phải nắm: số lượng lớn và số lượng nhỏ; những đơn hàng lớn,
nhỏ, những lần giao hàng thường xuyên/không thường xuyên, quản lý
nhiệt độ, vị trí thành phố, vùng nông thôn, và danh sách được liên tục
kéo dài.
Tuy nhiên, trước khi bạn nhìn và những mối cơ hội để tiết kiệm chi
phí cho chuỗi cung ứng, hãy xem xét việc này: Độ lớn và sự đa dạng của
các hoạt động chuỗi cung ứng nghĩa là mỗi cá nhân hoạt động kinh
doanh để kiếm lợi nhuận cần phải hiểu “chi phí phục vụ” đối với những
loại khách hàng khác nhau, những loại sản phẩm và dịch vụ khác nhau
mà công ty đang cung cấp cho họ. Đây là 3 ví dụ cho thấy chi phí phục
vụ của chuỗi cung ứng khác nhau phụ thuộc vào loại kinh doanh:

Xi mă...
7 cách cắt giảm chi
phí chuỗi cung ứng
Written by Ban biên tập
Wednesday, 02 November 2011 20:28
font size
Print
Email
Rate this item
1
2
3
4
5
(1 Vote)
7 cách cắt giảm chi phí chuỗi cung ứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
7 cách cắt giảm chi phí chuỗi cung ứng - Người đăng: vixaysisane86
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
7 cách cắt giảm chi phí chuỗi cung ứng 9 10 700