Ktl-icon-tai-lieu

7 giải pháp xử lý nợ xấu

Được đăng lên bởi Hoàng Hữu Huy
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1509 lần   |   Lượt tải: 1 lần
7 giải pháp xử lý nợ xấu
Mặc dù hiện nay, con số công bố nợ xấu là rất khác nhau, nhưng với cách tính toán riêng, các
chuyên gia đều đồng quan điểm con số này rất lớn và rất nguy hiểm. Thậm chí, khi đánh giá nợ
xấu của ngân hàng, theo TS. Quách Mạnh Hào, tình trạng nợ xấu xuất phát từ mô hình kinh
doanh ngân hàng quá rủi ro trong một thời gian dài làm người ta liên tưởng tới mô hình lừa đảo
đa cấp Ponzi nổi tiếng thế giới (kẻ bày trò là người thu tiền của người này để trả cho người kia
mà không thực hiên bất cứ một hoạt động đầu tư sinh lời nào - PV).

Tại hội thảo “Nhìn lại chính sách tài chính, tiền tệ với mục tiêu kiểm soát lạm phát” vừa được
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức mới đây, TS. Cấn Văn Lực cho biết, nếu dựa vào số liệu công bố
của Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 9/2012, tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế
khoảng 2,88 triệu tỷ đồng, giả định nợ xấu chiếm khoảng 10%, thì con số nợ xấu sẽ tương
đương 290 ngàn tỷ đồng. Nếu trừ đi số nợ đã xử lý là 12 ngàn tỷ đồng thì còn 278 ngàn tỷ
đồng.
Trên cơ sở quỹ dự phòng rủi ro hiện có của ngân hàng vào khoảng 75 ngàn tỷ đồng, nếu sử
dụng hết số quỹ này, thì số nợ xấu còn 203 ngàn tỷ đồng. Trong số 203 ngàn tỷ đồng nợ xấu
này thì nợ xấu có tài sản đảm bảo chiếm 73%, tương ứng với số tiền là 148.190 tỷ đồng; nợ
xấu không có tài sản đảm bảo chiếm 27% tương ứng với số tiền là 54.810 tỷ đồng. Dư nợ có
tài sản đảm bảo bằng bất động sản chiếm 66% ước tính vào khoảng 97.805 tỷ đồng và số nợ
còn lại sau khi xử lý hết tài sản đảm bảo là 34.232 tỷ đồng.
Như vậy, tổng nợ xấu cần xử lý sau khi dùng hết quỹ dự phòng rủi ro và tài sản đảm bảo là bất
động sản thì vẫn còn 89.042 tỷ đồng.
Theo TS. Cấn Văn Lực, để giải quyết nợ xấu không chỉ có giải pháp thành lập công ty xử lý nợ
xấu quốc gia mà cần thực hiện đồng bộ 7 giải pháp sau:

Thứ nhất, giải quyết tồn kho về hàng hóa. Theo đó, tăng xúc tiến thương mại trong và ngoài
nước; chấp nhận giảm giá, khuyến mại, nghiên cứu áp dụng hàng rào kỹ thuật cho phép, bê
thông hóa đường xá, thủy lợi; liên kết kinh doanh. Đặc biệt tăng truyền thông củng cố niềm
tin.
Thứ hai, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Theo đó giảm cung phân khúc cao
cấp, không cấp phép mới, rút phép chủ đầu tư thiếu tiềm lực; đồng thời kích cầu: miễn, giảm
thuế mua căn nhà đầu tiên, ưu tiên cho vay mua nhà ở, tiếp tục đẩy mạnh gói “4 nhà”, điều
chỉnh linh hoạt tỷ trọng cho vay bất động sản; Cải thiện hành lang pháp lý bất động sản:
Khuyến khích M&A, chuyển nhượng dự án; thành lập định chế tái t...
7 giải pháp xử lý nợ xấu
Mặc dù hiện nay, con số công bố nợ xấu là rất khác nhau, nhưng với cách tính toán riêng, các
chuyên gia đều đồng quan điểm con số này rất lớn và rất nguy hiểm. Thậm chí, khi đánh giá nợ
xấu của ngân hàng, theo TS. Quách Mạnh Hào, tình trạng nợ xấu xuất phát từ mô hình kinh
doanh ngân hàng quá rủi ro trong một thời gian dài làm người ta liên tưởng tới mô hình lừa đảo
đa cấp Ponzi nổi tiếng thế giới (kẻ bày trò là người thu tiền của người này để trả cho người kia
mà không thực hiên bất cứ một hoạt động đầu tư sinh lời nào - PV).
Tại hội thảo “Nhìn lại chính sách tài chính, tiền tệ với mục tiêu kiểm soát lạm phát” vừa được
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức mới đây, TS. Cấn Văn Lực cho biết, nếu dựa vào số liệu công bố
của Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 9/2012, tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế
khoảng 2,88 triệu tỷ đồng, giả định nợ xấu chiếm khoảng 10%, thì con số nợ xấu sẽ tương
đương 290 ngàn tỷ đồng. Nếu trừ đi số nợ đã xử lý là 12 ngàn tỷ đồng thì còn 278 ngàn tỷ
đồng.
Trên cơ sở quỹ dự phòng rủi ro hiện có của ngân hàng vào khoảng 75 ngàn tỷ đồng, nếu sử
dụng hết số quỹ này, thì số nợ xấu còn 203 ngàn tỷ đồng. Trong số 203 ngàn tỷ đồng nợ xấu
này thì nợ xấu có tài sản đảm bảo chiếm 73%, tương ứng với số tiền là 148.190 tỷ đồng; nợ
xấu không có tài sản đảm bảo chiếm 27% tương ứng với số tiền là 54.810 tỷ đồng. Dư nợ có
tài sản đảm bảo bằng bất động sản chiếm 66% ước tính vào khoảng 97.805 tỷ đồng và số nợ
còn lại sau khi xử lý hết tài sản đảm bảo là 34.232 tỷ đồng.
Như vậy, tổng nợ xấu cần xử lý sau khi dùng hết quỹ dự phòng rủi ro và tài sản đảm bảo là bất
động sản thì vẫn còn 89.042 tỷ đồng.
Theo TS. Cấn Văn Lực, để giải quyết nợ xấu không chỉ có giải pháp thành lập công ty xử lý nợ
xấu quốc gia mà cần thực hiện đồng bộ 7 giải pháp sau:
7 giải pháp xử lý nợ xấu - Trang 2
7 giải pháp xử lý nợ xấu - Người đăng: Hoàng Hữu Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
7 giải pháp xử lý nợ xấu 9 10 36