Ktl-icon-tai-lieu

8 nguyên tắc cho một CEO giỏi

Được đăng lên bởi lamtini
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2124 lần   |   Lượt tải: 1 lần
8 nguyên tắc cho một CEO giỏi
Các giám đốc điều hành (CEO) giỏi có thể có tính cách, thái
độ, quan niệm về giá trị, điểm mạnh và điểm yếu khác nhau.
Tuy nhiên, để trở thành một CEO có sức thuyết phục, họ thường
phải tuân thủ 8 nguyên tắc.
1. CEO cần xây dựng kế hoạch hành động. Khi
bắt tay vào công việc, các CEO cần lên kế hoạch.
Mỗi kế hoạch hành động là một bản tường trình
những dự định chứ không phải là một bản cam kết,
một sự ràng buộc cứng nhắc. Kế hoạch hành động
cần phải được xem xét lại thường xuyên dựa trên
những thay đổi về môi trường kinh doanh, thị
trường và nhất là nhân sự trong doanh nghiệp.
2. CEO phải chịu trách nhiệm về các quyết định
của mình. Bạn chỉ nên ra quyết định khi mọi người
đã thông suốt vấn đề, người thực hiện; thời hạn…
CEO cần chọn đúng người cho đúng việc và giao
đúng việc cho đúng người.
3. Những CEO giỏi cũng phải tự chịu trách
nhiệm trong việc truyền đạt thông tin. Họ phải
bảo đảm rằng mọi người trong công ty hiểu được
các kế hoạch hành động của họ. Điều này cũng có
nghĩa là họ chia sẻ các kế hoạch của mình với tất cả
các đồng nghiệp - cấp trên, cấp dưới, cũng như đồng
sự - và mong muốn họ đưa ra những lời nhận xét.
4. Tập trung vào các cơ hội. Việc giải quyết khó
khăn chỉ ngăn ngừa thiệt hại mà không đem đến kết
quả. Các CEO hiệu quả xem một sự thay đổi là cơ
hội chứ không phải là mối đe dọa. Họ tự hỏi “Làm

thế nào để chúng ta có thể biến sự thay đổi này
thành một cơ hội cho doanh nghiệp?".
5. Các CEO hiệu quả còn phải bảo đảm rằng
những khó khăn không lấn át các cơ hội. Là một
CEO khôn ngoan, bạn nên để những cơ hội lên
trước và đưa những khó khăn ra sau. Chỉ khi đã
phân tích xong các cơ hội, bạn mới quay sang thảo
luận những khó khăn.
6. CEO phải tổ chức những cuộc họp có hiệu
quả. Các loại cuộc họp khác nhau đòi hỏi các hình
thức chuẩn bị khác nhau và sẽ đi đến những kết quả
khác nhau. Sau khi đã xác định nội dung và hình
thức của cuộc họp, bạn nên bám theo chúng và nên
dừng cuộc họp lại ngay sau khi đã đạt được mục
đích chính. Bạn không nên đưa ra một vấn đề khác
để thảo luận mà nên tóm tắt lại những vấn đề đã bàn
bạc để theo dõi tiếp.
7. Việc theo dõi, triển khai những kết luận của
cuộc họp cũng quan trọng không kém bản thân
cuộc họp.
8. Dùng từ “chúng tôi” trong suy nghĩ và lời nói.
Các CEO có được quyền lực chỉ vì họ được tổ chức
tin tưởng. Để có được sự tin tưởng của các nhân
viên và trở thành một người có tính thuyết phục, bạn
không nên dùng từ 'tôi' trong suy nghĩ và hành động
của mình mà thay vào đó bạn nên d...
8 nguyên tắc cho một CEO giỏi
Các giám đốc điều hành (CEO) giỏi có thể có tính cách, thái
độ, quan niệm về giá trị, điểm mạnh và điểm yếu khác nhau.
Tuy nhiên, để trở thành một CEO có sức thuyết phục, họ thường
phải tuân thủ 8 nguyên tắc.
1. CEO cần xây dựng kế hoạch hành động. Khi
bắt tay vào công việc, các CEO cần lên kế hoạch.
Mỗi kế hoạch hành động là một bản tường trình
những dự định chứ không phải là một bản cam kết,
một sự ràng buộc cứng nhắc. Kế hoạch hành động
cần phải được xem xét lại thường xuyên dựa trên
những thay đổi về môi trường kinh doanh, thị
trường và nhất là nhân sự trong doanh nghiệp.
2. CEO phải chịu trách nhiệm về các quyết định
của mình. Bạn chỉ nên ra quyết định khi mọi người
đã thông suốt vấn đề, người thực hiện; thời hạn…
CEO cần chọn đúng người cho đúng việc và giao
đúng việc cho đúng người.
3. Những CEO giỏi cũng phải tự chịu trách
nhiệm trong việc truyền đạt thông tin. Họ phải
bảo đảm rằng mọi người trong công ty hiểu được
các kế hoạch hành động của họ. Điều này cũng có
nghĩa là họ chia sẻ các kế hoạch của mình với tất cả
các đồng nghiệp - cấp trên, cấp dưới, cũng như đồng
sự - và mong muốn họ đưa ra những lời nhận xét.
4. Tập trung vào các cơ hội. Việc giải quyết khó
khăn chỉ ngăn ngừa thiệt hại mà không đem đến kết
quả. Các CEO hiệu quả xem một sự thay đổi là cơ
hội chứ không phải là mối đe dọa. Họ tự hỏi “Làm
8 nguyên tắc cho một CEO giỏi - Trang 2
8 nguyên tắc cho một CEO giỏi - Người đăng: lamtini
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
8 nguyên tắc cho một CEO giỏi 9 10 923