Ktl-icon-tai-lieu

A COST EFFECTIVENESS AND PROBABILISTIC SENSITIVITY ANALYSIS OF OPPORTUNISTIC SCREENING VERSUS SYSTEMATIC SCREENING FOR SIGHT THREATENING DIABETIC EYE DISEASE

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 149 trang   |   Lượt xem: 2805 lần   |   Lượt tải: 11 lần
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
A COST EFFECTIVENESS AND PROBABILISTIC SENSITIVITY ANALYSIS OF OPPORTUNISTIC SCREENING VERSUS SYSTEMATIC SCREENING FOR SIGHT THREATENING DIABETIC EYE DISEASE - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
149 Vietnamese
A COST EFFECTIVENESS AND PROBABILISTIC SENSITIVITY ANALYSIS OF OPPORTUNISTIC SCREENING VERSUS SYSTEMATIC SCREENING FOR SIGHT THREATENING DIABETIC EYE DISEASE 9 10 16