Ktl-icon-tai-lieu

Activity Based Costing Model to Cost Academic Programs and Estimate Costs for Support Services in California Community Colleges

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 2883 lần   |   Lượt tải: 10 lần
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Activity Based Costing Model to Cost Academic Programs and Estimate Costs for Support Services in California Community Colleges - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
Activity Based Costing Model to Cost Academic Programs and Estimate Costs for Support Services in California Community Colleges 9 10 525