Ktl-icon-tai-lieu

AD Nil NISTRATORS’ PERCEPTIONS OF INTERNAL AUDITING ROLES AND EFFECTIVENESS IN TEXAS AND BIG TWELVE PUBLIC UNIVERSITIES

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 124 trang   |   Lượt xem: 2314 lần   |   Lượt tải: 10 lần
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
AD Nil NISTRATORS’ PERCEPTIONS OF INTERNAL AUDITING ROLES AND EFFECTIVENESS IN TEXAS AND BIG TWELVE PUBLIC UNIVERSITIES - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
124 Vietnamese
AD Nil NISTRATORS’ PERCEPTIONS OF INTERNAL AUDITING ROLES AND EFFECTIVENESS IN TEXAS AND BIG TWELVE PUBLIC UNIVERSITIES 9 10 905