Ktl-icon-tai-lieu

Ấn Độ: Từ bán lẻ tri thức tiến lên Đại học đẳng cấp quốc tế

Được đăng lên bởi keykenji
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2700 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ẤN ĐỘ: TỪ “BÁN LẺ TRI THỨC”
TIẾN LÊN ĐẠI HỌC ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ?
Phạm Thị Ly tổng thuật và bình luận
Người gửi: Phạm Thị Ly
17/06/2009

Ấn độ là một trong năm quốc gia lớn nhất thế giới xét về lãnh thổ, dân số, và
thị phần. Hơn thế nữa, Ấn độ ngày nay còn là một nền kinh tế tăng trưởng nhanh
nhất thế giới. Họ tập trung vào những ngành công nghệ kỹ thuật cao như công
nghệ thông tin và công nghệ sinh học để đưa đất nước đến thịnh vượng một cách
nhanh chóng. Dưới áp lực của Tổ chức Thương mại Thế giới, Ấn độ đã phải tuyên
bố sẽ không tiếp tục sản xuất những dược phẩm rẻ tiền không có đăng ký bằng
sáng chế hoặc không được cấp phép như trước nữa. Trong bối cảnh đó, các doanh
nghiệp Ấn độ thật khó lòng cạnh tranh được với các công ty đa quốc gia, nếu họ
không có được một lực lượng khoa học gia có tầm cỡ. Hệ thống giáo dục đại học
yếu kém trở thành gót chân Achilles của đất nước này. Ấn độ đang tụt hậu khá xa
không chỉ so với các cường quốc giáo dục đại học Hoa Kỳ và châu Âu mà còn so
với các đối thủ truyền thống của họ: Trung Quốc, Singapore và Hàn Quốc. Chỉ rất
gần đây thôi, từ tháng 6 năm 2007, vấn đề xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc
tế (ĐHĐCQT) mới được đặt ra và chính phủ Ấn độ mới bắt đầu lên kế hoạch xây
dựng 14 trường như thế. Nghiên cứu bối cảnh của Ấn độ và những chiến lược
nhằm xây dựng ĐHĐCQT của họ là một việc rất có ý nghĩa đối với Việt Nam
trong quá trình xây dựng các đại học có chất lượng quốc tế.

Khái quát về giáo dục đại học ở Ấn độ
Ấn độ là nước có số lượng sinh viên đại học đứng thứ ba trên thế giới, chỉ
sau Trung Quốc và Hoa Kỳ, nhưng có rất ít trường hoặc khoa, ngành, hay trung
tâm nghiên cứu có chất lượng cao. Với 323 trường đại học và 14.050 trường cao
đẳng, Ấn độ sản xuất ra 2,5 triệu người tốt nghiệp đại học hàng năm, trong đó có
350.000 kỹ sư, gấp đôi số lượng kỹ sư mà Hoa Kỳ đào tạo ra. Tuy vậy, chỉ có 10%
những người trong độ tuổi là được học đại học, một tỉ lệ khá thấp theo tiêu chuẩn
quốc tế, nếu so với con số trên 50% ở các nước phát triển công nghiệp hóa và 15%
ở Trung Quốc<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]-->.
1

Trong 323 trường đại học hiện nay của hệ thống giáo dục đại học Ấn độ, có
178 trường tổng hợp thuộc các tiểu bang và 18 trường tổng hợp thuộc trung ương,
18 trường y, 40 trường nông nghiệp, 52 trường “được xem như đại học” (deemedto-be-universities), 12 trường có tầm quan trọng lớn với quốc gia, và 5 trường
được thành lập theo quy định của tiểu bang. Các trường đại học này cùng với
13,150 trường cao đẳng và...
ẤN ĐỘ: TỪ “BÁN LẺ TRI THỨC”
TIẾN LÊN ĐẠI HỌC ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ?
Phạm Thị Ly tổng thuật và bình luận
Người gửi: Phạm Thị Ly
17/06/2009
Ấn độ là một trong năm quốc gia lớn nhất thế giới xét về lãnh thổ, dân số, và
thị phần. Hơn thế nữa, Ấn độ ngày nay còn một nền kinh tế tăng trưởng nhanh
nhất thế giới. Họ tập trung vào những ngành công nghệ kỹ thuật cao như công
nghệ thông tin công nghệ sinh học đ đưa đất nước đến thịnh vượng một cách
nhanh chóng. Dưới áp lực của Tổ chức Thương mại Thế giới, Ấn độ đã phải tuyên
bố sẽ không tiếp tục sản xuất những dược phẩm rẻ tiền không đăng bằng
sáng chế hoặc không được cấp phép như trước nữa. Trong bối cảnh đó, các doanh
nghiệp n độ thật khó lòng cạnh tranh được với c công ty đa quốc gia, nếu họ
không được một lực lượng khoa học gia tầm cỡ. Hệ thống giáo dục đại học
yếu kém tr thành gót chân Achilles của đất nước này. n độ đang tụt hậu khá xa
không chỉ so với các cường quốc giáo dục đại học Hoa Kỳ châu Âu còn so
vớic đối thủ truyền thống của họ: Trung Quốc, Singapore Hàn Quốc. Chỉ rất
gần đây thôi, từ tháng 6 năm 2007, vấn đềy dựng trường đại học đẳng cấp quốc
tế (ĐHĐCQT) mới được đặt ra chính phủ Ấn độ mới bắt đầu lên kế hoạch xây
dựng 14 trường như thế. Nghiên cứu bối cảnh của n độ những chiến lược
nhằm xây dựng ĐHĐCQT của họ một việc rất ý nghĩa đối với Việt Nam
trong quá trình xây dựng các đại học có chất lượng quốc tế.
Khái quát về giáo dục đại học ở Ấn độ
Ấn độ nước số lượng sinh viên đại học đứng thứ ba trên thế giới, chỉ
sau Trung Quốc Hoa Kỳ, nhưng rất ít trường hoặc khoa, ngành, hay trung
tâm nghiên cứu chất lượng cao. Với 323 trường đại học 14.050 trường cao
đẳng, Ấn độ sản xuất ra 2,5 triệu người tốt nghiệp đại học hàng năm, trong đó
350.000 kỹ sư, gấp đôi số lượng kỹ sư mà Hoa Kỳ đào tạo ra. Tuy vậy, chỉ có 10%
những người trong độ tuổi được học đại học, một t lệ khá thấp theo tiêu chuẩn
quốc tế, nếu so với con số trên 50% các nước phát triển công nghiệp hóa và 15%
ở Trung Quốc<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]-->.
1
Ấn Độ: Từ bán lẻ tri thức tiến lên Đại học đẳng cấp quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ấn Độ: Từ bán lẻ tri thức tiến lên Đại học đẳng cấp quốc tế - Người đăng: keykenji
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Ấn Độ: Từ bán lẻ tri thức tiến lên Đại học đẳng cấp quốc tế 9 10 302