Ktl-icon-tai-lieu

APEC 2006

Được đăng lên bởi Hồ Quốc Tuấn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 561 lần   |   Lượt tải: 0 lần
APEC 2006

LOGO BIỂU TRƯNG

Ý NGHĨA CỦA LOGO

• Biểu tượng với ba màu chủ đạo là vàng, đỏ và
•
•

xanh, được thiết kế cách điệu hình chiếc nón lá,
vừa tạo dáng khối tam giác vững chắc, vươn lên,
vừa là chữ A (APEC).
"Chiếc nón lá truyền thống thể hiện đất
nước và con người VN luôn thân thiện và
mến khách.
Bao quanh là hình êlip-quả địa cầu, thể hiện sự
chuyển động hiệu quả, đồng bộ của tổ chức
APEC với thế giới. Tất cả tổng thể kết hợp với chữ
APEC VIET NAM 2006 cho ta định hướng tổ chức
APEC luôn phát triển và ổn định, đi lên bằng tất
cả khả năng và điều kiện của mỗi thành viên.

SLOGAN APEC 2006
• Towards a Dynamic Community

for Sustainable Development and
Prosperity
• Hướng tới một cộng đồng năng
động vì sự phát triển bền vững và
thịnh vượng"

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
• Hội nghị cấp cao APEC 2006 tại VN
diễn ra ở đâu, vào thời gian nào?
• a. Tháng 11, tại thủ đô Hà Nội
• b. Tháng 11, tại thủ đô Hà Nội và
thành phố Hồ Chí Minh
• c. Tháng 11, tại thành phố Hồ Chí
Minh

NỘI DUNG APEC 2006
• Với chủ đề "Hướng tới một Cộng đồng năng động vì
•
•
•
•

phát triển bền vững và thịnh vượng", các hoạt động
của Năm APEC 2006 được cụ thể hóa ở bốn tiểu chủ
đề:
Tăng cường thương mại và đầu tư thông qua thực
hiện Lộ trình Busan và thúc đẩy vòng đàm phán phát
triển Doha
Tăng cường hợp tác kinh tế - kỹ thuật để thu hẹp
khoảng cách và phát triển bền vững
Thúc đẩy một môi trường kinh doanh an toàn và
thuận lợi
Tăng cường gắn kết cộng đồng

Ý NGHĨA CỦA VIỆC VN ĐĂNG CAI
TỔ CHỨC APEC 2006

• Gia nhập Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương

(APEC) từ tháng 11/1998, việc trở thành chủ nhà của APEC
2006 thể hiện sự tín nhiệm của các thành viên đối với Việt
Nam. Đây cũng là cơ hội tốt thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác kinh
tế, đầu tư giữa Việt Nam với các nền kinh tế thành viên.
• APEC hiện chiếm tới 51% tổng GDP và 71% tổng thương mại
toàn cầu. Trong số 14 nền kinh tế lớn nhất thế giới với GDP
lớn hơn 500 tỷ USD, thì có 7 nền kinh tế là thành viên của
APEC, trong đó có 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và
Nhật Bản.
• Khác với các kỳ họp APEC trước đây với các sự kiện chỉ tập
trung trong vòng một tháng quanh hội nghị thượng đỉnh,
APEC 2006 tại Việt Nam được tổ chức với hơn 100 cuộc họp
trong cả năm tại nhiều thành phố lớn. Kỳ họp đầu tiên sẽ tiến
hành từ 20/2 tới 2/3/2006. Song song với các kỳ họp cấp cao
là các diễn đàn kinh doanh và các hội nghị Bộ trưởng, tiểu ban
chuyên trách.

Ý NGHĨA CỦA VIỆC VN ĐĂNG CAI
TỔ CHỨC APEC 2006

• Việc các thành viên APEC

thống nhất ủn...
APEC 2006
APEC 2006
APEC 2006 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
APEC 2006 - Người đăng: Hồ Quốc Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
APEC 2006 9 10 988