Ktl-icon-tai-lieu

BÀI BÁO CÁO RÙA HỒ GƯƠM

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Trường Đại học Nông Lâm
Khoa Lâm Nghiệp
QUẢN LÝ RỪNG 33
*****
BÀI BÁO CÁO

RÙA HỒ GƯƠM
Nhóm thực hiện:
PHẠM VĂN TÍN
VŨ THÀNH CÔNG

Nội dung trình bày:
1.Giới thiệu chung.
2.Tình trạng.
3.Đặc điểm.
4.giá trị sử dụng và bảo tồn

1.Giới thiệu chung.

Rùa Hồ Gươm

Phân loại khoa học
 Giới (Kingdom):
 Ngành (Phylum):
 Lớp (Class):
 Bộ (Ordo):
 Họ (Familia):
 Chi (Genus):
 Loài (Species):

Animalia
Chordata
Sauropsida
Testudines
Trionychidae
Rafetus
R.swinhoei?

• Rùa Hồ Gươm có thể là một loài rùa mới
(dựa trên một số nghiên cứu về hình thái
học của ông Hà Đình Đức, phó giáo sư
Đại học Quốc gia Hà Nội), với danh pháp
là Rafetus leloii, tuy nhiên các tài liệu
khác lại cho rằng hoặc đó là một loài giải
lớn với danh pháp Pelochelys bibronii
(Sách Đỏ Việt Nam năm 1992) hay
Rafetus swinhoei.

Anh ơi! còn nữa không a?
Còn!!! Tối nay a kể típ cho e nghe nhé…hehe

the end !

...
B Giáo D c và Đào T o
Tr ng Đ i h c Nông Lâm ườ
Khoa Lâm Nghi p
QU N LÝ R NG 33
*****
BÀI BÁO CÁO
RÙA H G M ƯƠ
Nhóm th c hi n:
PH M VĂN TÍN
VŨ THÀNH CÔNG
BÀI BÁO CÁO RÙA HỒ GƯƠM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI BÁO CÁO RÙA HỒ GƯƠM - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI BÁO CÁO RÙA HỒ GƯƠM 9 10 259