Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng chương 3 thuế

Được đăng lên bởi smiley-candynguyen-gmail-com
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1668 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 3: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Nội dung bao gồm:
­ Khái niệm
­ Đối tượng nộp thuế
­ Đối tượng chịu thuế
­ Đối tượng không chịu thuế 
­ Phương pháp tính thuế
­ Thuế suất
­ Khấu trừ thuế 
­ Hoàn thuế

CHƯƠNG 3: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT (TT)

Văn bản chủ yếu:
-Luật thuế TTĐB 2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2009.
-Thông tư 64/2009/TT – BTC ngày 27/03/2009 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng
3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
-Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài
chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16
tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08
tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

CHƯƠNG 3: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT (TT)
3.1 Khái niệm
Thuế TTĐB là loại thuế gián thu đánh vào sự tiêu dùng một số loại hàng
hóa, dịch vụ đặc biệt (là hàng hóa dịch vụ không thiết yếu, thậm chí là xa xỉ đối
với đại bộ phận dân cư hiện nay) theo danh mục do Nhà nước quy định.
3.2 Đối tượng nộp thuế
- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ
thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB là đối tượng nộp thuế TTĐB.

CHƯƠNG 3 : THUẾ TTĐB (TT)
- Cơ sở kinh doanh xuất khẩu mua hàng chịu thuế TTĐB của cơ
sở sản xuất để xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà tiêu thụ trong
nước thì cơ sở kinh doanh xuất khẩu là người nộp thuế TTĐB. Khi
bán hàng hóa, cơ sở kinh doanh xuất khẩu phải kê khai và nộp đủ
thuế TTĐB.
3.3 Đối tượng chịu thuế
3.3.1 Hàng hóa
- Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá;
- Rượu;
- Bia;
- Xe ô tô dưới 24 chỗ;

CHƯƠNG 3: THUẾ TTĐB (TT)
- Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125cm3;
- Tàu bay, du thuyền;
- Xăng các loại, nap-ta (naphtha), chế phẩm tái hợp (reformade component)
và các chế phẩm khác để pha chế xăng;
- Điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống;
- Bài lá;
- Vàng mã, hàng mã.

CHƯƠNG 3: THUẾ TTD9B (TT)
3.3.2 Dịch vụ
- Kinh doanh vũ trường;
- Kinh doanh mát-xa (massage), ka-ra-ô-kê (karaoke);
- Kinh doanh ca-si-nô (casino); trò chơi điện tử có thưởng;
- Kinh doanh đặt cược;
- Kinh doanh gôn (golf) bao gồm bán thẻ hội viên, vé chơi gôn;
- Kinh doanh xổ số.

CHƯƠNG 3: THUẾ TTĐB (TT)
3.4 Đối tượng không chịu thuế
- Hàng hóa do các cơ sở sản xuất, gia công trực tiếp xuất khẩu
ra nước ngoài, bao gồ...
CHƯƠNG 3: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Nội dung bao gồm:
- Khái ni m
- Đ i t ng n p thu ượ ế
- Đ i t ng ch u thu ượ ế
- Đ i t ng không ch u thu ượ ế
- Ph ng pháp tính thuươ ế
- Thu su tế
- Kh u tr thu ế
- Hoàn thuế
bài giảng chương 3 thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng chương 3 thuế - Người đăng: smiley-candynguyen-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
bài giảng chương 3 thuế 9 10 532