Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kỹ năng tạo động lực làm việc trong quản lý

Được đăng lên bởi xuancuong1404
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 6370 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM ViỆC
CHỈ CÓ THỂ BẰNG TIỀN?

NỘI DUNG
1. Tạo động lực làm việc là gì?
2. Các học thuyết về tạo động
lực làm việc
3. Làm cho công việc có ý nghĩa
hơn(làm giàu CV)
4. Vai trò của người quản lý

I.TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC LÀ GÌ?

Khái niệm
Các giá trị và thái độ
Môi trường làm việc thích hợp

1.Khái niệm
Tạo động lực làm việc là dẫn
dắt nhân viên đạt được những
mục tiêu đã đề ra với nỗ lực
lớn nhất

Giả sử bạn có một công việc sắp đến
hạn phải hoàn tất. Bạn cần nhân viên
nỗ lực hơn nữa để đạt mục tiêu đúng
thời hạn.
Hãy nêu 2 phương pháp khả dĩ áp
dụng trong trường hợp này

2.Giá trị và thái độ

Người ta không được
tăng động lực hay bị
giảm động lực bởi
những điều giống
nhau

Kết luận gì?
• Các tình huống trên cho thấy sự
phức tạp trong hành vi của con
người
• Nhận thức giá trị khác nhau, thái
độ trong công việc khác nhau, sẽ
có kết quả khác nhau

• Giá trị chi phối thái
độ
• Thái độ điều khiển
hầu hết các hành vi

• Người quản lý cần phải biết chọn lựa
phương pháp tạo động lực phù hợp
Ví dụ:
Một đồng nghiệp hay một thuộc cấp có
tính hay khoe khoang, tự cho mình là
giỏi?
Khen một đồng nghiệp nữ về chiếc áo
đẹp?

Bạn hãy nhớ lại

a. Bạn đã từng phấn chấn
trong công việc bởi vì?
b. Bạn đã từng chán nản với
công việc vì?

3. Môi trường làm việc thích hợp

Môi trường làm việc là
một yếu tố quan trọng
trong việc tạo động
lực cho nhân viên

Hãy đánh giá môi
trường làm việc
của cty bạn

Các tiêu chí
Nhân viên có hỗ trợ và hợp tác không?
Môi trường làm việc có vui vẻ không?
Có sự trao đổi thông tin giữa các đồng
nghiệp và các cấp khác nhau không?
Có sự tin tưởng giữa các đồng nghiệp và các
cấp khác nhau không?

Các cấp quản lý có biết lắng nghe
không?

Điểm

Nhân viên có được khuyến khích để
phát triển năng lực không?
Những quyết định và thông tin có được
chia sẻ không?
Số lượng nhân viên vắng mặt và thôi
việc có thấp không?
Tai nạn lao động có thường xảy ra
không?
Khách hàng có thường phàn nàn
không?
Tổng số điểm là 100

Từ 0 đến
30 điểm
Từ 31
đến 60
điểm
Từ 61
đến 80
điểm
Từ 81
đến 100

Điểm càng
thấp thì
các quản
trị gia
càng có
nhiều việc
phải làm

II.CÁC HỌC THUYẾT VỀ
ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC
1.
2.
3.
4.
5.

Thuyết nhu cầu của Maslow
Thuyết X và thuyết Y của McGregor
Thuyết hai yếu tố của Herzberg
Thuyết kỳ vọng
Động lực nội tại Hackman và
Oldham

Thuyết nhu cầu của Maslow
Con người có xu hướng vươn tới những nhu
cầu cao hơn, khi những nhu cầu thấp hơn
đã được thoả mãn
Nhu cầu tự khẳng định
Nhu cầu được tôn trọng
Nhu cầu xã hội
Nhu cầu a...
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM ViỆC
CHỈ CÓ THỂ BẰNG TIỀN?
Bài giảng Kỹ năng tạo động lực làm việc trong quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kỹ năng tạo động lực làm việc trong quản lý - Người đăng: xuancuong1404
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Bài giảng Kỹ năng tạo động lực làm việc trong quản lý 9 10 141