Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị

Được đăng lên bởi lele
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 16915 lần   |   Lượt tải: 21 lần
CHƯƠNG 2:

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ
BỘ MÔN: QUẢN TRỊ KD
HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
LOGO

NỘI DUNG
1

BỐI CẢNH LỊCH SỬ

2

TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ CỒ ĐIỂN

3

TRƯỜNG PHÁI TÂM LÝ XÃ HỘI

4

TRƯỜNG PHÁI ĐỊNH LƯỢNG

5

TRƯỜNG PHÁI HỘI NHẬP TRONG QUẢN TRỊ

6

TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI

1. BỐI CẢNH LỊCH SỬ
4 mốc quan trọng
Trước công nguyên : tư tưởng quản trị sơ khai, gắn liền
với tôn giáo & triết học.
Thế kỷ 14 : sự phát triển của thương mại thúc đẩy sự
phát triển của quản trị.
Thế kỷ 18 : cuộc cách mạng công nghiệp là tiến đề xuất
hiện lý thuyết QT.
Thế kỷ 19 : sự xuất hiện của nhà quản trị chuyên nghiệp
đánh dấu sự ra đời của các lý thuyết quản trị.
CN

TK14

TK18

TK19

2. TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ CỔ ĐIỂN

Trường phái
quản trị cổ điển

Lý thuyết
quản trị
khoa học

Lý thuyết
quản trị
hành chính

2. TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ CỔ ĐIỂN
2.1 Lý thuyết quản trị khoa học
- Quản trị khoa học là tiến hành hành động dựa trên
những dự liệu có được do quan sát, thí nghiệm, suy
luận có hệ thống.
- Trường phái này quan tâm đến năng suất lao động và
hợp lý hóa các công việc.
- Các đại diện:
+ Federick F. Taylor (1856 - 1915)

+ Frank & Lillian Gibreth
+ Henry L. Grant

2. TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ CỔ ĐIỂN
2.1 Lý thuyết quản trị khoa học
- Federick F. Taylor:
- Cha đẻ của quản trị học.
- Cho ra đời tác phẩm đầu tiên về công việc quản trị:
“Những nguyên tắc quản trị khoa học”

2. TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ CỔ ĐIỂN
2.1 Lý thuyết quản trị khoa học
- Các nguyên tắc quản trị khoa học của Taylor:
Xây dựng cơ sở khoa học cho các công việc với những
định mức và tuân theo các phương pháp.
Chọn công nhân một cách khoa học, chú trọng kỹ năng
và sự phù hợp với công việc, huấn luyện một cách tốt
nhất để hoàn thành công việc.
Khen thưởng để đảm bảo tinh thần hợp tác, trang bị
nơi làm việc đầy đủ và hiệu quả.
Phân nhiệm giữa quản trị và sản xuất, tạo ra tính
chuyên nghiệp của nhà quản trị.

2. TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ CỔ ĐIỂN
2.1 Lý thuyết quản trị khoa học
Những người tiếp bước Taylor
Henry L.Gantt
Frank & Lillian Gibreth

2. TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ CỔ ĐIỂN
2.1 Lý thuyết quản trị khoa học
Henry L.Gantt:
Hệ thống trả lương có thưởng, kể cả người quản trị
Sơ đồ hình Gantt

Ví dụ : Sơ đồ hình Gantt

2. TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ CỔ ĐIỂN
Nhận xét sơ đồ Gantt:
Ưu điểm:
Dễ xây dựng và làm cho người đọc dễ nhận biết công việc
và thời gian thực hiện của các công tác.
Thấy rõ tổng thời gian thực hiện các công việc.
Nhược điểm:
Không thể hiện được mối quan hệ giữa các công v...
LOGO
LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ
CHƯƠNG 2:
BỘ MÔN: QUẢN TRỊ KD
BỘ MÔN: QUẢN TRỊ KD
HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
Bài giảng Lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị - Người đăng: lele
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Bài giảng Lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị 9 10 980