Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng marketing quốc tế

Được đăng lên bởi heo_kon1612
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2235 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM

MARKETING QUỐC TẾ
(International Marketing)
TS. PHẠM DUY HIẾU

2011

Chương3: CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
(Entry strategies to World Market)

Mục tiêu học tập:
1. Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến
lựa chọn chiến lược thâm nhập thị
trường thế giới.
2. Lựa chọn chiến lược thâm nhập thị
trường thế giới

3. 1. Phân tích những nhân tố ảnh
hưởng đến lựa chọn chiến lược thâm
nhập thị trường thế giới.
Chiến lược này là một hệ thống:
- Quan điểm mục tiêu định hướng
- Phương thức thâm nhập thị trường
- Chiến lược marketing

Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa
chọn chiến lược:
- Ðặc điểm của thị trường mục tiêu
- Ðặc điểm của sản phẩm
- Ðặc điểm của khách hàng
- Ðặc điểm của hệ thống đại lý
- Khả năng và điều kiện của các doanh
nghiệp

3. 2.Lựa chọn chiến lược thâm nhập thị trường
thế giới
3.2.1. Chiến lược thâm nhập thị trường thế
giới từ sản xuất trong nước:
Ðược các quốc gia đang phát triển trên thế giới
thường vận dụng để đưa sản phẩm thâm nhập vào
thị trường thế giới thông qua xuất khẩu.
Trong quá trình phát triển kinh tế, phương thức này
có ý nghĩa quan trọng sau đây:
- Sẽ tạo nguồn vốn cho nhập khẩu và tích lũy
phát triển sản xuất trong nước.
- Kích thích sự tăng trưởng nền kinh tế quốc gia.
- Mở rộng quy mô sản xuất, nhiều ngành nghề
mới ra đời phục vụ cho xuất khẩu

- Kích thích các doanh nghiệp trong nước
đổi mới trang thiết bị và công nghệ sản xuất.
- Đáp ứng yêu cầu cao của thị trường thế
giới về yêu cầu sản phẩm
- Góp phần tích cực để nâng cao mức
sống của nhân dân.
- Tăng cường sự hợp tác quốc tế

3.2.2 Các hình thức thực hiện chiến lược

a. Hình thức xuất khẩu trực tiếp: (Direct
Exporting)
Hình thức này đòi hỏi chính doanh nghiệp
phải tự lo bán trực tiếp các sản phẩm của
mình ra nước ngoài.
Xuất khẩu trực tiếp nên áp dụng đối với
những doanh nghiệp có trình độ và qui mô
sản xuất lớn, được phép xuất khẩu trực
tiếp, có kinh nghiệm trên thương trường và
nhãn hiệu hàng hóa truyền thống của
doanh nghiệp đã từng có mặt trên thị
trường thế giới.

b.Hình thức xuất khẩu gián tiếp:
(Indirect Exporting)
Hình thức xuất khẩu gián tiếp không đòi hỏi sự
tiếp xúc trực tiếp giữa người mua nước ngoài và
người sản xuất trong nước. Ðể bán được sản
phẩm ra nước ngoài, người sản xuất phải nhờ
vào người hoặc tổ chức trung gian có chức năng
xuất khẩu trực tiếp.
Do đó, xuất khẩu gián tiếp thường sử dụng đối
với các cơ sở sản xuất có qui mô nhỏ, chưa đủ
điều kiện xuất k...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM
MARKETING QUỐC TẾ
(International Marketing)
TS. PHẠM DUY HIẾU
2011
Bài giảng marketing quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng marketing quốc tế - Người đăng: heo_kon1612
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Bài giảng marketing quốc tế 9 10 436