Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng môn học Đầu tư quốc tế

Được đăng lên bởi tuananhths-mine-gmail-com
Số trang: 281 trang   |   Lượt xem: 2201 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
Khoa Kinh tê & Kinh doanh Quốc tê

CHƯƠNG 2
TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ QUỐC
TẾ

NỘI DUNG
• I. Khái niệm và đặc điểm của đầu tư
• II. Khái niệm và đặc điểm của đầu tư quốc tế,
đầu tư nước ngoài
• III. Một số lý thuyết về đầu tư quốc tế
• IV. Tác động của đầu tư quốc tế
• V. Xu thế vận động của FDI trên thế giới trong
những năm gần đây
• VI. Những xu hướng mới của ODA trên thế
giới

I. Khái niệm va đặc điểm
1. Đầu tư
• a/ Định nghĩa: Đ u t là vi c s d ng v n
vào m t ho t đ ng nh t đ nh nh m thu l i
nhu n và/ho c l i ích kinh t xã h i.
– Phân tích định nghĩa:
•Vốn
•Hoạt động nhất định
•Lợi nhuận/lợi ích kinh tê xã hội

• Lợi nhuận là chênh lệch giữa thu nhập mà
hoạt động đầu tư đem lại cho chủ đầu tư với
chi phí mà chủ đầu tư phải bỏ ra để tiến hành
hoạt động đầu tư đó
• Lợi ích kinh tế xã hội là chênh lệch giữa
những gì mà xã hội thu được với những gì mà
xã hội mất đi từ hoạt động đầu tư

• Một SV vừa tốt nghiệp Tú tài đang cân nhắc xem
có nên đi du học bậc Đại học ở nước ngoài hay
không. Thời gian học là 4 năm, và tổng chi phí là
2 ty VND, trả hết ngay từ ban đầu (do Lãnh sự
quán yêu cầu số tiền 2 ty VND phải có sẵn ngay
trong tài khoản ngân hàng). Hãy xem đây là một
quyết định đầu tư, và chỉ xét đến khía cạnh kinh
tế, liệu có nên đi học hay không?

Sau 4 năm, cô ta sẽ về Việt Nam làm việc với mức
lương khởi điểm là 20tr/tháng, nghĩa là 240tr/năm.
Cô ta cũng tin rằng với năng lực của mình, mỗi năm
cô ta sẽ được tăng lương trung bình 25%/năm Nghĩa
là, đến năm thứ hai, cô ta sẽ kiếm được 300tr; năm
kế tiếp là 375tr.
Nhưng cô ta chỉ muốn làm việc trong 6 năm thôi.
Vậy số tiền tổng cộng sau 6 năm làm việc là:

Chi phí va lợi ích
Chi phí
2 ty

Lợi ích
240
300
375
469
586
732.5
2,702.5

Bỏ ra 2 ty và thu được 2.7 ty, vậy đây là quyết định đầu tư
đúng đắn?

Năm 1970, công ty Ford bị kiện vì nguyên nhân
bình nguyên liệu bị nô. Va công ty Ford đa
đưa ra sô liệu xem có nên đầu tư 1 tấm chắn
đê bảo vê bình nguyên liệu hay không?

Chi phí va lợi ích
Chi phí
11$ x 12,500,000 cars
= $137tr USD

Lợi ích
180 deaths x 200,000usd
180 injuries x $67,000usd
2000 vehicles x $700usd
$49.5 tr USD

Vậy đây là quyết định đầu tư đúng đắn?
Nguồn: ted.com

Chính phu một quốc gia đang cân nhắc có nên
tăng thuê va hạn chê đầu tư đối với một công
ty thuốc lá X hay không. Qua phân tích chi phí
va lợi ích:

Chi phí va lợi ích
Chi phí
Dịch vụ y tê

Lợi ích
Nguồn thu thuê
Tiết kiệm chi phí y tê
Lương hưu

?
Nguồn: ted.com

2.1.2. Đặc điểm

– Có sư dụng vốn
– ...
CHƯƠNG 2
TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ QUỐC
TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOI THƯƠNG
Khoa Kinh tê & Kinh doanh Quốc tê
bài giảng môn học Đầu tư quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng môn học Đầu tư quốc tế - Người đăng: tuananhths-mine-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
281 Vietnamese
bài giảng môn học Đầu tư quốc tế 9 10 390