Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng môn kinh tế chính trị

Được đăng lên bởi tumanhthuan-ajc-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1005 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài soạn lại:
Tôi xin chào các đồng chí, Đây là lần đầu tiên tôi lên lên lớp cùng chúng ta. Vì vậy,
chúng ta cùng làm quen với nhau 1 chút.
Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Lê Thanh Phượng, hôm nay được sự phân công của khoa,
tôi sẽ lên lớp cùng các đồng chí bài 2: Kinh tế thị trường- định hướng xã hội chủ nghĩa.
Vì vậy, tôi rất mong được sự hợp tác từ phía các đồng chí, để chúng ta có thể có 1 buổi
học thành công.
Về vấn đề hỏi bài cũ, do bài học của chúng hôm nay tương đối dài , vì vậy tôi sẽ k hỏi bài
cũ nữa mà trong qua trình học tôi sẽ yêu cầu các đồng chí nhắc lại một số kiến thức đã
học ở những bài trước. Chúng ta thống nhất với nhau như vậy được không ạ?
Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu bài 2.” KTTT-DHXHCN”
Hiện nay, nước ta đang quá độ đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở , Đảng và Nhà nước ta
lựa chon mô hình kinh tế thị trường- định hướng XHCN. Tuy nhiên,
, xung quanh vấn đề này có nhiều ý kiến khác nhau.
• Có ý kiến cho rằng: KTTT định hướng XHCN đơn giản là sự gắn ghép chủ quan
giữa 2 cụm từ “KTTT” và “CNXH”.
• Có ý kiến khác lại cho rằng: Lựa chọn KTTT thực chất là trở về CNTB, có thêm
định ngữ “định hướng XHCN” cũng chỉ là để cho yên lòng dân, có vẻ như giữ vững lập
trường mà thôi, trước sau gì cũng trượt dài sang con đường CNTB
• Và bản thân tôi, cũng nhận được rất nhiều thắc mắc xung quanh vấn đê này.
Có người đã trực tiếp hỏi tôi hỏi tôi rằng : Liệu có kinh tế thị trường – định hướng xã hội
chủ nghĩa không, Nói “KTTT định hướng XHCN”, vậy định hướng XHCN ở chỗ nào mà
sao đời sống của nhân dân ta còn nhiều khó khăn đến như thế.
Lợi dụng những ý kiến này, bọn chống phá cách mạng Việt Nam đang lợi dụng để làm
lung lay ý chí chiến đấu , lung lay niềm tin vào con đường lãnh đạo của Đảng. Vì vậy,
với những người làm công tác lý luận như chúng ta, phải hiểu rõ và nắm chắc vấn đề này.
Bài này chúng ta sẽ nghiên cứu trong vòng 10 tiết, và được chia thành 2 phần lớn là một
số lý luận về kinh tế thị trường và kinh tế thị trường- định hướng XHCN.
Để hiểu về KTTT- định hướng XHCN thì đầu tiên chúng ta đi vào tìm hiểu nội dung đầu
tiên .
•

Một số lý luận về KTTT
Chúng ta đi vào nghiên cứu nội dung 1 nhỏ :

1.Khái quát về kinh tế thị trường
Trước tiên để hiểu rõ như thế nào là kinh tế thị trường, chúng ta đi vào tìm hiểu khái
niệm thị trường là gì?
Phát vấn 1: Vậy, theo các đồng chí hiểu như thế nào là thị trường ? ( phương pháp hỏi
đáp)
Học viên trả lời: HV 1: Hương
: + Thị trường là : Chợ, là nơi tụ họp buôn bán, trao
đổi hàng hóa.

HV2: Khăm son: +Bổ ...
Bài soạn lại:
Tôi xin chào các đồng chí, Đây là lần đầu tiên tôi lên lên lớp cùng chúng ta. Vì vậy,
chúng ta cùng làm quen với nhau 1 chút.
Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Lê Thanh Phượng, hôm nay được sự phân công của khoa,
tôi sẽ lên lớp cùng các đồng chí bài 2: Kinh tế thị trường- định hướng xã hội chủ nghĩa.
Vì vậy, tôi rất mong được sự hợp tác từ phía các đồng chí, để chúng ta có thể có 1 buổi
học thành công.
Về vấn đề hỏi bài cũ, do bài học của chúng hôm nay tương đối dài , vì vậy tôi sẽ k hỏi bài
cũ nữa mà trong qua trình học tôi sẽ yêu cầu các đồng chí nhắc lại một số kiến thức đã
học ở những bài trước. Chúng ta thống nhất với nhau như vậy được không ạ?
Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu bài 2.” KTTT-DHXHCN”
Hiện nay, nước ta đang quá độ đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở , Đảng và Nhà nước ta
lựa chon mô hình kinh tế thị trường- định hướng XHCN. Tuy nhiên,
, xung quanh vấn đề này có nhiều ý kiến khác nhau.
ý kiến cho rằng: KTTT định hướng XHCN đơn giản sự gắn ghép chủ quan
giữa 2 cụm từ “KTTT” và “CNXH”.
ý kiến khác lại cho rằng: Lựa chọn KTTT thực chất trở về CNTB, thêm
định ngữ “định hướng XHCN” cũng chđể cho yên lòng dân, vẻ như giữ vững lập
trường mà thôi, trước sau gì cũng trượt dài sang con đường CNTB
Và bản thân tôi, cũng nhận được rất nhiều thắc mắc xung quanh vấn đê này.
Có người đã trực tiếp hỏi tôi hỏi tôi rằng : Liệu có kinh tế thị trường – định hướng xã hội
chủ nghĩa không, Nói “KTTT định hướng XHCN”, vậy định hướng XHCN ở chỗ nào mà
sao đời sống của nhân dân ta còn nhiều khó khăn đến như thế.
Lợi dụng những ý kiến này, bọn chống phá cách mạng Việt Nam đang lợi dụng để làm
lung lay ý chí chiến đấu , lung lay niềm tin vào con đường lãnh đạo của Đảng. Vì vậy,
với những người làm công tác lý luận như chúng ta, phải hiểu rõ và nắm chắc vấn đề này.
Bài này chúng ta sẽ nghiên cứu trong vòng 10 tiết, và được chia thành 2 phần lớn là một
số lý luận về kinh tế thị trường và kinh tế thị trường- định hướng XHCN.
Để hiểu về KTTT- định hướng XHCN thì đầu tiên chúng ta đi vào tìm hiểu nội dung đầu
tiên .
Một số lý luận về KTTT
Chúng ta đi vào nghiên cứu nội dung 1 nhỏ :
1.Khái quát về kinh tế thị trường
Trước tiên để hiểu như thế nào kinh tế thị trường, chúng ta đi vào tìm hiểu khái
niệm thị trường là gì?
Phát vấn 1: Vậy, theo các đồng chí hiểu như thế nào là thị trường ? ( phương pháp hỏi
đáp)
Học viên trả lời: HV 1: Hương : + Thị trường là : Chợ, là nơi tụ họp buôn bán, trao
đổi hàng hóa.
bài giảng môn kinh tế chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng môn kinh tế chính trị - Người đăng: tumanhthuan-ajc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
bài giảng môn kinh tế chính trị 9 10 589