Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn Quản lý sản xuất

Được đăng lên bởi chauanh079-chau
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 4467 lần   |   Lượt tải: 25 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TÀI LIỆU

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

XUẤT XỨ, NGUỒN GỐC
Tên tài liệu:

Tài liệu quản lý sản xuất

Chủ dự án:
Đơn vị thực hiện:

Thanh Hà

QUẢN LÝ PHIÊN BẢN TÀI LIỆU
Phiên bản

Ngày thực
hiện

Người thực hiện

1.0

21/06/2009

Vũ Thanh Hà

Người phê duyệt

Tài liệu quản lý sản xuất

MỤC LỤC
XUẤT XỨ, NGUỒN GỐC.......................................................................................................2
QUẢN LÝ PHIÊN BẢN TÀI LIỆU........................................................................................3
MỤC LỤC..................................................................................................................................4
TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT.............................................................................6
I. Khái niệm quản lý sản xuất.................................................................................................6
II. Quản lý sản xuất.................................................................................................................6
III. Mục tiêu của quản lý sản xuất...........................................................................................6
IV. Quản trị công suất.............................................................................................................6
1. Khái niệm công suất........................................................................................................6
2. Tính công suất.................................................................................................................6
3. Nếu nguồn lực nút cổ chai là máy móc, thiết bị, công nghệ...........................................6
4. Nếu nút cổ chai là nhân lực.............................................................................................9
5. Nếu nguồn lực nút cổ chai là nhà diện tích nhà xưởng, thể tích nhà xưởng...................9
6. Phân loại công suất.........................................................................................................9
7. Không dịch được...........................................................................................................10
8. Tính QHV (Sản lượng hòa vốn)....................................................................................11
V. Hoạch định công suất.......................................................................................................11
1. Chọn công suất máy chỉ xét đến tiêu chí về kinh tế.................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TÀI LIỆU
QUẢN LÝ SẢN XUẤT
Bài giảng môn Quản lý sản xuất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn Quản lý sản xuất - Người đăng: chauanh079-chau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Bài giảng môn Quản lý sản xuất 9 10 250