Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng phương pháp nghiên cứu kinh tế chương I

Được đăng lên bởi thangviphq
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 988 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU KINH TẾ

Mục đích của chương
Chương này nhằm mục tiêu giới thiệu các vấn đề
cơ bản về phương pháp nghiên cứu và khả năng
ứng dụng của các kiến thức liên quan về phương
pháp nghiên cứu vào việc học tập, nghiên cứu
khoa học, thực hiện các chuyên đề, khóa luận tốt
nghiệp của sinh viên bậc đại học trong phạm vụ
ngành khoa học kinh tế.

1.1.4 Phân loại khoa học


Theo phương pháp hình thành:

+ Khoa học tiền nghiệm, được hình thành trên
cơ sở tiên đề hay hệ tiên đề: Hình học, Vật
lý,…
+ Khoa học hậu nghiệm: Được hình thành
trên cơ sở quan sát thực nghiệm: Khoa học
xã hội, kỹ thuật trồng trọt, kỹ thật chăn nuôi.

1.1.4 Phân loại khoa học…


Theo đối tượng nghiên cứu của khoa học:

+ Khoa học tự nhiên và khoa học trừu tượng
+ Khoa học kỹ thuật và công nghệ
+ Khoa học nông nghiệp
+ Khoa học sức khỏe
+ Khoa học xã hội và nhân văn
+ Triết học

1.1.4 Phân loại khoa học…


Theo cơ cấu kiến trúc:

+ Khoa học cơ bản.
+ Khoa học cơ sở.
+ Khoa học chuyên môn.

1.1.4 Phân loại khoa học…


UNESCO phân ra 5 nhóm khoa học:

+ Khoa học tự nhiên và khoa học chính xác
+ Khoa học kỹ thuật và công nghệ.
+ Khoa học về sức khỏe và y học.
+ Khoa học nông nghiệp.
+ Khoa học xã hội nhân văn.

1.2. Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu có một số đặc điểm sau
đây:
Dữ liệu được thu thập một cách có hệ
thống.
 Dữ liệu được diễn giải một cách có hệ
thống.
 Có mục đích rõ ràng: khám phá các sự
việc.


1.2.1 Khái niệm nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học là một hoạt động tìm kiếm,
xem xét, điều tra, hoặc thử nghiệm. Dựa trên
những số liệu, tài liệu, kiến thức… đạt được từ các
thí nghiệm nghiên cứu khoa học để phát hiện ra
những cái mới về bản chất sự vật, về thế giới tự
nhiên - xã hội và để sáng tạo phương pháp và
phương tiện kỹ thuật mới cao hơn, giá trị hơn.

1.2.2 Mục đích của nghiên cứu khoa học

- Nhận thức thế giới khách quan:
+ Phát hiện các thuộc tính, bản chất của sự vật,
hiện tượng, các mối quan hệ.
+ Phát hiện quy luật vận động và phát triển của sự
vật, hiện tượng.

1.2.2 Mục đích của nghiên cứu khoa học

- Cải tạo và biến đổi thế giới khách quan:
Khám phá ra con đường, cách thức vận dụng các
tri thức khoa học vào thực tiễn sản xuất và đời
sống.

Mối quan hệ giữa nhận thức và
cải tạo thế giới khách quan

1.2.3 Chức năng của nghiên cứu khoa học

Quan sát

Là xem xét một cách tỉ
mỉ và cặn kẽ về sự vật
hiện tượng.
Quan sát là khâu đầu
tiên giúp ta thu thập
được các sự kiện, từ
đó hình thành nên
nhận thức.

Mô tả

Là trìn...
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU KINH TẾ
Bài giảng phương pháp nghiên cứu kinh tế chương I - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng phương pháp nghiên cứu kinh tế chương I - Người đăng: thangviphq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Bài giảng phương pháp nghiên cứu kinh tế chương I 9 10 330