Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng phương pháp nghiên cứu kinh tế chương III1

Được đăng lên bởi thangviphq
Số trang: 170 trang   |   Lượt xem: 1292 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 3
THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN

Nắm được các phương pháp thu thập tài liệu
trong nghiên cứu kinh tế

Áp dụng vào thu thập tài liệu phục vụ

Mục đích
của chương

cho đề tài nghiên cứu

Nắm được các phương pháp xử lý tài liệu
trong nghiên cứu kinh tế

Áp dụng vào xử lý tài liệu phục vụ
cho đề tài nghiên cứu

3.1 Thu thập tài liệu trong nghiên cứu kinh tế

3.1.1. Nguồn dữ liệu

+ Dữ liệu thứ cấp
+ Dữ liệu sơ cấp

3.1.1.1 Dữ liệu thứ cấp

a. Khái niệm
Là dữ liệu do người khác thu thập, sử dụng cho các mục
đích có thể là khác với mục đích nghiên cứu của chúng ta.
Dữ liệu thứ cấp có thể là dữ liệu chưa xử lý (còn gọi là dữ
liệu thô) hoặc dữ liệu đã xử lý.

b. Các nguồn dữ liệu thứ cấp…
Các cuộc tổng điều tra về dân số, nhà ở, điều tra
doanh nghiệp, điều tra mức sống dân cư, điều tra kinh
tế xã hội hộ gia đình (đa mục tiêu)….do chính phủ yêu
cầu là những nguồn dữ liệu rất quan trọng cho các
nghiên cứu kinh tế xã hội.

Giới thiệu một số tài liệu thứ cấp quan trọng

Giới thiệu một số tài liệu thứ cấp quan trọng

Một số nguồn dữ liệu dưới đây có thể là quan trọng cho các
nghiên cứu của chúng ta bao gồm:
+ Các báo cáo của chính phủ, bộ ngành, số liệu của các cơ quan
thống kê về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách quốc gia, xuất nhập khẩu,
đầu tư nước ngoài.
+ Dữ liệu của các công ty về báo cáo kết quả tình hình hoạt động
kinh doanh, nghiên cứu thị trường, chi tiết về bảng lương, bản sao thư từ,
biên bản các cuộc họp và sổ sách kế toán;
+ Các báo cáo nghiên cứu của cơ quan, viện, trường đại học;
+ Các bài viết đăng trên báo hoặc các tạp chí khoa học chuyên
ngành và tạp chí mang tính hàn lâm có liên quan;
+ Tài liệu giáo trình hoặc các xuất bản khoa học liên quan đến vấn
đề nghiên cứu;
+ Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là các bài báo cáo
hay luận văn của các sinh viên khác (khóa trước) trong trường hoặc ở các
trường khác.

Ưu điểm của dữ liệu thứ cấp

Có thể yêu cầu về nguồn lực ít hơn
Ưu điểm nổi bật của nguồn dữ
liệu này là tiết kiệm tiền và thời
gian.

Ưu điểm của dữ liệu thứ cấp…

Kín đáo
Sử dụng dữ liệu thứ cấp trong
nội bộ tổ chức còn có thể cung cấp
một thước đo kín đáo, đặc biệt
trong các tình huống nhạy cảm.

Ưu điểm của dữ liệu thứ cấp…

Những nghiên cứu dọc theo thời
gian có thể khả thi
Đối với nhiều đề tài nghiên
cứu, giới hạn về thời gian khiến cho
dữ liệu thứ cấp là khả năng duy
nhất để tiến hành các nghiên cứu
theo thời gian.

Ưu điểm của dữ liệu thứ cấp…

Có thể cung cấp các dữ liệu so sánh và dữ liệu theo
bối cảnh
Thông thư...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng phương pháp nghiên cứu kinh tế chương III1 - Người đăng: thangviphq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
170 Vietnamese
Bài giảng phương pháp nghiên cứu kinh tế chương III1 9 10 874