Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng: Quản trị sự thay đổi

Được đăng lên bởi Ryan Lee
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 5001 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng: Quản trị sự thay đổi - Người đăng: Ryan Lee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Bài giảng: Quản trị sự thay đổi 9 10 852