Ktl-icon-tai-lieu

Bài hoạt động kinh doanh ngân hàng

Được đăng lên bởi d10vta2-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 231 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài hoạt động kinh doanh ngân hàng...mọi người xem zum mình
nha^^
câu 1: Chọn câu sai:
Công ty cho thuê tài chính cho thuê
a)Máy móc ,thiết bị
b)Đất ,nhà cửa
c)Phương tiện vận chuyển
d)Dây chuyền sản xuất
câu 2: Chọn câu sai
Công ty cho thuê tài chính:
a)NHTM trực tiếp thực hiện việc cho thuê tài chính
b)Hình thức cấp tín dụng trung và dài hạn
c)Kết thúc hoạt động cho thuê,bên cho thuê được quyền mua tài sản thuê với giá danh nghĩa
d)Thời hạn cho thuê là it nhất 60% thời gian cần thiết để khấu hao tài sản cho thuê
câu 3: Chọn câu sai
Nghĩa vụ bên đi thuê tài chính đối với tài sản thuê
a) Bảo dưỡng sửa chữa tài sản thuê trong thời hạn thuê
b)Chịu trách nhiệm về mọi hậu quả do việc sửa chữa tài sản thuê
c)Thanh toán chi phí có liên quan việc nhập khẩu ,thuế lệ phí đăng kí và sửa chữa
d)Được quyền sử dụng tài sản thuê cho cá nhân,tổ chức khác mà không cần sự đồng ý của
bên cho thuê

...
Bài hoạt động kinh doanh ngân hàng...mọi người xem zum mình
nha^^
câu 1: Chọn câu sai:
Công ty cho thuê tài chính cho thuê
a)Máy móc ,thiết bị
b)Đất ,nhà cửa
c)Phương tiện vận chuyển
d)Dây chuyền sản xuất
câu 2: Chọn câu sai
Công ty cho thuê tài chính:
a)NHTM trực tiếp thực hiện việc cho thuê tài chính
b)Hình thức cấp tín dụng trung và dài hạn
c)Kết thúc hoạt động cho thuê,bên cho thuê được quyền mua tài sản thuê với giá danh nghĩa
d)Thời hạn cho thuê là it nhất 60% thời gian cần thiết để khấu hao tài sản cho thuê
câu 3: Chọn câu sai
Nghĩa vụ bên đi thuê tài chính đối với tài sản thuê
a) Bảo dưỡng sửa chữa tài sản thuê trong thời hạn thuê
b)Chịu trách nhiệm về mọi hậu quả do việc sửa chữa tài sản thuê
c)Thanh toán chi phí có liên quan việc nhập khẩu ,thuế lệ phí đăng kí và sửa chữa
d)Được quyền sử dụng tài sản thuê cho cá nhân,tổ chức khác mà không cần sự đồng ý của
bên cho thuê
Bài hoạt động kinh doanh ngân hàng - Người đăng: d10vta2-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài hoạt động kinh doanh ngân hàng 9 10 116