Ktl-icon-tai-lieu

Bài khảo sát thực tế môn định mức lao động

Được đăng lên bởi daoducanh78
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 827 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHÓM 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
CƠ SỞ MIỀN TRUNG

BÁO CÁO THỰC HÀNH
MÔN HỌC: ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG MỨC LAO ĐỘNG CHO BƯỚC CÔNG VIỆC PHỤC
VỤ CƠM TẠI CĂNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI CƠ SỞ
MIỀN TRUNG.

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Cẩm Hà
Nhóm thực hiện: Nhóm 1
Lớp:1311 QTNB

Quảng Nam, tháng 06 năm 2015

NHÓM 1
MỤC LỤC

NHÓM 1

LỜI MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, môi trường kinh doanh ngày càng trở lên gay
gắt và phức tạp, việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngày
càng trở lên quan trọng, cấp thiết. Lý luận và thực tiễn cho thấy, công tác định mức
lao động là một trong những yếu tố quyết định giúp doanh nghiệp phát triển ổn
định và tăng cường khả năng cạnh tranh của mình. Định mức lao động là cơ sở của
tổ chức lao động khoa học, và là công cụ quản lý sắc bén để lập kế hoạch sản xuất
kinh doanh, tìm ra biện pháp nhằm nâng cao năng suất lao động, tăng cường hiệu
quả sản xuất, cũng như đảm bảo phát triển người lao động một cách toàn diện
Nhằm nâng cao hiểu biết về công tác định mức lao động, đặc biệt là quá trình
xây dựng mức lao động cho một công việc trên cả lý thuyết và thực tế, nhóm
chúng tôi đã tiến hành đi khảo sát tại căn tin Trường Đại Học Nội Hà Nội Cơ Sở
Miền Trung . Bằng những kiến thức được học và tình hình thực tế tại căn tin,
nhóm xin chọn đề tài:
“ Xây dựng mức lao động cho Bước công việc phục vụ cơm” để làm bài thực hành
môn học Định mức lao động.
Bài thực hành gồm 3 phần chính:
Phần 1: Tổng quan về đơn vị thực tế
Phần 2: Kết quả khảo sát thực tế xây dựng mức lao động
Phần 3: Một số biện pháp để thực hiện mức lao động mới
Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do thời gian và kiến thức có hạn nên bài
thực hành của nhóm không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được
sự góp ý và giúp đỡ của cô để bài làm của nhóm được hoàn thiện hơn.
Nhóm xin chân thành cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Cẩm Hà đã tận tình giúp đỡ
em trong quá trình học tập và làm bài thực hành này.
Nhóm thực hiện:
Nhóm 1

NHÓM 1

I.

NỘI DUNG
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẾ
Khái quát về căn tin

1. Chủ thầu: Cô Nguyễn Thị Hồng Vân và chú Nguyễn Hân
2. Thời gian Cô Nguyễn Thị Hồng Vân bán hàng từ năm 2012 đến
nay
3. Số người phục vụ: 3 người nấu ăn, 2 người phục vụ cơm, người
lấy đồ ăn chính.
Lịch sử hình thành phát triển
1. Lịch sử hình thành: Căn tin được xây dựng vào năm 2011, theo kế hoạch
của Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội Cơ Sở Miền Trung
2. Quá trình phát triển: . Căn tin bắt đầu đi vào hoạt động năm 2012, nhằm
đáp ứng nhu...
NHÓM 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
CƠ SỞ MIỀN TRUNG
BÁO CÁO THỰC HÀNH
MÔN HỌC: ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG MỨC LAO ĐỘNG CHO BƯỚC CÔNG VIỆC PHỤC
VỤ CƠM TẠI CĂNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI CƠ SỞ
MIỀN TRUNG.
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Cẩm Hà
Nhóm thực hiện: Nhóm 1
Lớp:1311 QTNB
Quảng Nam, tháng 06 năm 2015
Bài khảo sát thực tế môn định mức lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài khảo sát thực tế môn định mức lao động - Người đăng: daoducanh78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bài khảo sát thực tế môn định mức lao động 9 10 124