Ktl-icon-tai-lieu

Bài kiểm tra giữa kì môn Tâm lý học đại cương

Được đăng lên bởi Nga Ngố
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 244 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài kiểm tra giữa kì môn Tâm lý học đại cương
Trịnh Thị Thanh Nga
Lớp: VB2, khóa 02.

KHÍ CHẤT
Khí chất là một thuộc tính tâm lý phức hợp của cá nhân mang tính ổn định và
độc đáo. Nó quy định sắc thái diễn biến tâm lý trong hoạt động tâm lý của con
người.
Trong các đặc điểm tâm lý để phân biệt người này với người khác thì khí chất
có tầm quan trọng nhất. Từ xưa người ta đã nhận thấy có những khác biệt cá nhân
rõ rệt trong những đặc điểm bên ngoài của hành vi. Ví như có người nhanh nhẹn,
hoạt bát, cởi mở, dễ thích nghi; có người lại chậm chạm, khép kín, khó thích nghi;
người thì bình thản, ung dung; người luôn tất bật, vội vàng.
Hypograt là người đầu tiên phát hiện ra các loại khí chất của con người. Theo
ông thì trong cơ thể con người có bốn chất lỏng: máu, chất nhờn, mật vàng, mật
đen. Tùy thuộc vào tỉ lệ và mối quan hệ của các chất dịch này mà con người có
những hành vi khác nhau. Sau đó đến Galen, một bác sĩ người La Mã đã hoàn
thiện học thuyết của Hypograt qua việc phân chia khí chất thành bốn kiểu cơ bản
dựa vào các chất dịch chiếm ưu thế: kiểu linh hoạt, kiểu trầm, kiểu nóng, kiểu ưu
tư. Khoa học phát triển đã gạt bỏ ý kiến cho rằng khí chất phụ thuộc vào quan hệ
và tỉ lệ các chất dịch trong cơ thể. Tuy nhiên cách phân chia bốn kiểu khí chất trên
là khá chính xác về mặt tâm lý nên vẫn vẫn còn giữ được giá trị cho đến ngày nay.
Với thuyết thần kinh học của Paplop đã cho ta cái nhìn khoa học về khí chất. Theo
ông thì cơ sở sinh lý của khí chất là kiểu hoạt động thần kinh cấp cao hay kiểu hệ
thần kinh.
Khí chất bị quy định không những bởi những đặc tính bẩm sinh của hệ thần
kinh, mà còn bởi điều kiện sống và hoạt động. Khí chất không phải là bất biến
trong cuộc đời mỗi cá nhân. Bất kì khí chất nào cũng đều không cản trở sự phát
triển của tất cả các đặc tính xã hội cần thiết của cá nhân, song mỗi khí chất lại đòi
hỏi những con đường và phương thức hình thành riêng. Khí chất là một trong
những tiền đề của tính độc đáo trong tính cách con người.

Căn cứ vào ba thuộc tính cơ bản: cường độ, tính linh hoạt và tính cân bằng
của hai quá trình thần kinh cơ bản là hưng phấn và ức chế xếp thành bốn kiểu thần
kinh cơ bản, ứng với bốn kiểu khí chất.


Kiểu linh hoạt ( mạnh, cân bằng, linh hoạt)
- Phản ứng, nhịp độ thần kinh mạnh, mềm dẻo. Tính cân bằng giữa ức chế và
hưng phấn cao. Đặc biệt nói nhiều và nhanh. Hoạt động cũng nhanh nhẹn, hoạt
bát. Quan hệ thì vui vẻ, dễ gần, có tài ngoại giao nên mối quan hệ rộng nhưng
không sâu sắc.
- Tư duy nhận thức nhanh, lắm s...
Bài kiểm tra giữa kì môn Tâm lý học đại cương
Trịnh Thị Thanh Nga
Lớp: VB2, khóa 02.
KHÍ CHẤT
Khí chất là một thuộc tính tâm lý phức hợp của cá nhân mang tính ổn định
độc đáo. quy định sắc thái diễn biến tâm trong hoạt động tâm của con
người.
Trong các đặc điểm tâm lý để phân biệt người này với người khác thì khí chất
tầm quan trọng nhất. Từ xưa người ta đã nhận thấy những khác biệt nhân
rệt trong những đặc điểm bên ngoài của hành vi. như có người nhanh nhẹn,
hoạt bát, cởi mở, dễ thích nghi; có người lại chậm chạm, khép kín, khó thích nghi;
người thì bình thản, ung dung; người luôn tất bật, vội vàng.
Hypograt là người đầu tiên phát hiện ra các loại khí chất của con người. Theo
ông thì trong cơ thể con người bốn chất lỏng: máu, chất nhờn, mật vàng, mật
đen. Tùy thuộc vào tỉ lệ mối quan hệ của các chất dịch này con người
những hành vi khác nhau. Sau đó đến Galen, một bác người La Mã đã hoàn
thiện học thuyết của Hypograt qua việc phân chia khí chất thành bốn kiểu bản
dựa vào các chất dịch chiếm ưu thế: kiểu linh hoạt, kiểu trầm, kiểu nóng, kiểu ưu
tư. Khoa học phát triển đã gạt b ý kiến cho rằng khí chất phụ thuộc vào quan hệ
tỉ lệ các chất dịch trong cơ thể. Tuy nhiên cách phân chia bốn kiểu khí chất trên
khá chính xác về mặt tâm lý nên vẫn vẫn còn giữ được giá trị cho đến ngày nay.
Với thuyết thần kinh học của Paplop đã cho ta cái nhìn khoa học về khí chất. Theo
ông thì sở sinh lý của k chất kiểu hoạt động thần kinh cấp cao hay kiểu hệ
thần kinh.
Khí chất bị quy định không những bởi những đặc nh bẩm sinh của hệ thần
kinh, còn bởi điều kiện sống hoạt động. Khí chất không phải bất biến
trong cuộc đời mỗi nhân. Bất khí chất nào ng đều không cản trở s phát
triển của tất cả các đặc tính hội cần thiết của cá nhân, song mỗi khí chất lại đòi
hỏi những con đường phương thức nh thành riêng. Khí chất một trong
những tiền đề của tính độc đáo trong tính cách con người.
Bài kiểm tra giữa kì môn Tâm lý học đại cương - Trang 2
Bài kiểm tra giữa kì môn Tâm lý học đại cương - Người đăng: Nga Ngố
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài kiểm tra giữa kì môn Tâm lý học đại cương 9 10 248