Ktl-icon-tai-lieu

bài phỏng vấn

Được đăng lên bởi caonguyen2908
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1145 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BẢN PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN SỰ

Mã số:
Ngày ban hành: 10/16/2012
Lần sửa đổi: 00

Họ và tên ứng viên: ………………………………………………………………………

Điểm:

Vị trí tuyển dụng: ......................................................Ngày..….tháng…..năm….….
Tên cán bộ phỏng vấn: ..........................................................................................
Tên cán bộ phỏng vấn: ..........................................................................................
Hướng dẫn đánh giá:
Nhằm mục đích tuyển “Đúng người cho đúng việc”. Các tiêu chí tuyển dụng được xây dựng
theo từng cấp và có 2 phần cơ bản: Phần 1: ánh giá năng lực chuyên môn; Phần 2: đánh giá
kỹ năng; Phần 3: đánh giá phẩm chất ( tính cách ).
Có 5 mức đánh giá như sau: (Cán bộ phỏng vấn click  vào số điểm trong ô)
5: Xuất sắc
4: Tốt/Khá
3: TB khá
2: TB/TB yếu
1: Yếu/Kém
PHẦN 1: NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN
1. Anh/Chị sử dụng thời gian như thế nào khi sếp đi công tác ?

Điểm
5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Dù sếp có ở công ty hay không, tôi luôn là người người bận rộn, tuy nhiên
khi ông ta không có nhà , tôi có thể làm một số công việc theo ý mình. Ví dụ,
tôi tập hợp tất cả các hồ sơ và nhập vào máy tính. Ngoài ra, tôi còn có thể
lưu lại các file trên đĩa mềm hay laptop của ông ta để tránh tình trạng thất lạc
sau này. Ông ta đã thực sự cảm động trước nỗ lực này của tôi .
UV đã thể hiện được tính chủ động, đáng tin cậy và khả năng suy nghĩ độc
lập.
Thật là khó đối với tôi khi sếp đi công tác, vì tôi thích được hỗ trợ ông ta
trong công việc. Bao nhiêu chuyện đều dồn vào tôi. Thỉnh thoảng, tôi phải bỏ
dỡ công việc đang làm để giúp đỡ các đồng nghiệp. Tôi và ông ta giữ liên
lạc hàng ngày qua e-mail, fax hay điện thoại, tuy nhiên mọi chuyện không thể
tốt như có ông ta ở đây.
Câu trả lời cho thấy UV là một nhân viên rất trung thành và tận tậm , tuy
nhiên lại quá lệ thuộc vào sự có mặt của cấp trên. Giúp đỡ các đồng nghiệp
khác là điều đáng hoan nghênh, nhưng không hẳn lúc nào Cty cũng được lợi
từ các cố gắng này.
Đây chính là lúc tôi có cơ hội làm việc độc lập. Tôi quản lý tất cả các cuộc
gọi, thư từ và lịch làm việc của ông ta. Tôi cũng có thể làm một vài chuyện
riêng (dĩ nhiên là được cho phép). Vấn đề chính là mọi việc đều trở lại ngăn
nắp khi ông ta trở về. Quan điểm của ông ta là nếu tôi đã hoàn thành mọi
công việc, tôi có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn.
UV có thể đang lạm dụng giờ làm việc để làm việc riêng.
2. Mẫu đăng tuyển của công ty hấp dẫn Anh/Chị ở điểm nào?
Tôi cố gắng đọc qua tất cả các mẫu đăng tuyển h...
BẢN PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN SỰ
số:
Ngày ban hành: 10/16/2012
Lần sửa đổi: 00
Họ và tên ứng viên: ………………………………………………………………………
Vị trí tuyển dụng: ......................................................Ngày..….tháng…..năm….….
Tên cán bộ phỏng vấn: ..........................................................................................
Tên cán bộ phỏng vấn: ..........................................................................................
Hướng dẫn đánh giá:
- Nhằm mục đích tuyển “Đúng người cho đúng việc”. Các tiêu chí tuyển dụng được xây dựng
theo từng cấp 2 phần bản: Phần 1: ánh giá năng lực chuyên môn; Phần 2: đánh giá
kỹ năng; Phần 3: đánh giá phẩm chất ( tính cách ).
- Có 5 mức đánh giá như sau: (Cán bộ phỏng vấn click vào số điểm trong ô)
5: Xuất sắc 4: Tốt/Khá 3: TB khá 2: TB/TB yếu 1: Yếu/Kém
PHẦN 1: NĂNG LỰC CHUYÊN N
Điểm
1. Anh/Chị sử dụng thời gian như thế nào khi sếp đi công c ?
5 4 3 2 1
sếp có công ty hay không, tôi luôn người người bận rộn, tuy nhiên
khi ông ta không có nhà , tôi có thể làm một số công việc theo ý mình. Ví dụ,
tôi tp hợp tất cả các hồ nhập vào máy tính. Ngoài ra, tôi còn thể
lưu lại các file trên đĩa mềm hay laptop của ông ta để tránh tình trạng thất lạc
sau này. Ông ta đã thực sự cảm động trước nỗ lực này của tôi .
UV đã thể hiện được tính chủ động, đáng tin cậy khả năng suy nghĩ độc
lập.
Thật khó đối với tôi khi sếp đi công c, vì tôi thích được hỗ tr ông ta
trong công việc. Bao nhiêu chuyện đều dồn vào tôi. Thỉnh thoảng, tôi phải bỏ
dỡ công việc đang làm đ giúp đỡ các đồng nghiệp. Tôi và ông ta giữ liên
lạc hàng ngày qua e-mail, fax hay điện thoại, tuy nhiên mọi chuyện không th
tốt như có ông ta ở đây.
u trả lời cho thấy UV là một nhân viên rất trung thành tận tậm , tuy
nhiên lại quá lệ thuộc vào sự có mặt của cấp trên. Giúp đỡ các đồng nghiệp
khác là điều đáng hoan ngnh, nhưng không hẳn lúc nào Cty cũng được lợi
từ các cố gắng này.
Đây chính c tôi có hội làm việc độc lập. Tôi quản lý tất ccác cuộc
gọi, ttvà lịch làm việc ca ông ta. Tôi cũng thể làm mt vài chuyện
riêng (dĩ nhiên là được cho phép). Vấn đề chính mọi việc đều trở lại ngăn
nắp khi ông ta trở về. Quan điểm ca ông ta là nếu tôi đã hoàn thành mi
công việc, tôi có thể làm bất kỳ điều mình muốn.
UVthể đang lạm dụng giờ làm việc để làm việc riêng.
2. Mẫu đăng tuyển củang ty hấp dẫn Anh/Chị ở điểmo?
5 4 3 2 1
i cgng đọc qua tất cả các mẫu đăng tuyển hàng tuần. Tôi thường gửi
khoảng 20 đơn xin việc resume. Tôi rất may mắn nhận được nhiều
lời phản hồi, trong đó có công ty của quý Ông. Sau khi nhận thấy có thể đáp
ứng các yêu cầu, tôi đã nộp đơn vào vị trí này.
Cách lý giải của UV không sai, tuy nhiên đơn giản chỉ một phương
thức hữu hiệu để săn tìmng việc.
Chiến lược tìm kiếm công việc của tôi cũng giống như chiến lược làm việc.
Trước hết, tôi suy ngvề các k năng th sử dụng cho công việc mới,
ngành nghề và địa điểm m việc mong muốn. Tôi tìm hiểu v công ty
nhận thấy đây chính là nơi tôi cần sự nghiệp và tương lai của mình.
u trả lời cho thấy UV người làm việc kế hoạch và mục đích. Ngoài
ra, UV cũng đã tìm hiểu rất kỹ lưỡng về công ty để bảo đảm đây nơi phù
hợp với kỹ năng và kinh nghiệm của bản thân.
i thật sự không nhớ nỗi nguyên nn tại sao. Tôi chỉ biết tôi có th làm
công việc này vì các kinh nghiệm trước đây.
Điểm:
bài phỏng vấn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài phỏng vấn - Người đăng: caonguyen2908
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
bài phỏng vấn 9 10 868