Ktl-icon-tai-lieu

Bài soạn ôn thi tốt nghiệp - MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ

Được đăng lên bởi ta-duy-an
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 11785 lần   |   Lượt tải: 39 lần
Sinh viên Hành chính: wWw.Hanhchinh.Com.VN
BÀI SOẠN ÔN THI TỐT NGHIỆP
MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ
Chương I
Câu 1: Mô tả đặc trưng của nền kinh tế thị trường. Nêu ví dụ về những
nhược điểm của kinh tế thị trường ở Việt Nam. Nhà nước ta cần tập trung giải
quyết những vấn đề gì để khắc phục nhược điểm của kinh tế thị trường?
I. Kinh tế thị trường là là một mô hình kinh tế vận động, phát triển, dựa trên cơ
sở các quy luật của thị trường, trong đó quan hệ hàng hoá - tiền tệ trở thành phổ
biến và bao quát hầu hết các lĩnh vực hoạt động kinh tế. Nền kinh tế thị trường là
nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường. Cơ chế thị trường là cơ chế vận hành
khách quan của nền kinh tế, ở đó các quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường
phát huy tác dụng, trước hết, là quy luật giá trị, quy luật này đòi hỏi việc sản xuất
hàng hoá phải trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết và trao đổi phải bình
đẳng, ngang giá. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh phải tuân thủ quy luật này mới
có thể tồn tại và phát triển. Thứ hai là quy luật cung cầu, quy luật này biểu hiện
quan hệ giữa cung và cầu thông qua giá cả, nó tác động trực tiếp đến giá cả và
phương thức sản xuất, tiêu dùng của xã hội. Thứ ba là quy luật cạnh tranh, quy luật
này đòi hỏi hàng hoá sản xuất ra phải có chất lượng tốt hơn, chi phí thấp hơn, thái
độ phục vụ văn minh hơn để nâng cao khả năng cạnh tranh so với các hàng hoá
khác cùng loại.
Một nền kinh tế được gọi là kinh tế thị trường phải có 6 đặc trưng chủ yếu sau:
1. Thứ nhất, là quá trình lưu thông vật chất từ khâu này đến khâu khác trong hệ
thống các khâu của quá trình sản xuất và từ sản xuất đến tiêu dùng đều được thực
hiện chủ yếu bằng phương thức mua - bán. Sở dĩ có sự luân chuyển vật chất trong
nền kinh tế là do có sự phân công chuyên môn hoá trong sản xuất sản phẩm xã hội
ngày càng cao, bên cạnh đó, còn do có sự dư thừa sản phẩm ở doanh nghiệp này,
ngành này nhưng lại thiếu sản phẩm ở doanh nghiệp khác, ngành khác và ngược lại.
Một nền kinh tế được gọi là nền kinh tế thị trường khi tổng lượng mua bán vượt quá
nữa tổng lượng vật chất của xã hội.
2. Thứ hai, người trao đổi hàng hoá phải có quyền tự do nhất định khi tham gia
trao đổi trên thị trường, được thể hiện trên 3 mặt sau: tự do lựa chọn nội dung trao
đổi, tự do lựa chọn đối tác trao đổi và tự do thoả thuận giá cả trao đổi theo cách
thuận mua vừa bán.
3. Thứ ba, hoạt động mua bán được diễn ra 1 cách thường xuyên, ổn định trên
cơ sở 1 kết cấu hạ tầng tối thiểu đủ để việc mua bán diễn ra thuận...
Sinh viên Hành chính: wWw.Hanhchinh.Com.VN
BÀI SOẠN ÔN THI TỐT NGHIỆP
MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ
Chương I
Câu 1: tả đặc trưng của nền kinh tế thị trường. Nêu dụ về những
nhược điểm của kinh tế thị trường ở Việt Nam. Nhà nước ta cần tập trung giải
quyết những vấn đề gì để khắc phục nhược điểm của kinh tế thị trường?
I. Kinh tế thị trường là là một mô nh kinh tế vận động, phát triển, dựa trên cơ
sở c quy luật của thị trường, trong đó quan hệ hàng hoá - tiền t trở thành ph
biến bao quát hầu hết các lĩnh vực hoạt động kinh tế. Nền kinh tế thị trường
nền kinh tế vận hành theo chế thị trường. chế thị trường chế vận hành
khách quan của nền kinh tế, ở đó các quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường
phát huy tác dụng, trước hết, quy luật giá trị, quy luật này đòi hỏi việc sản xuất
hàng h phải trên sở hao phí lao động hội cần thiết và trao đổi phải bình
đẳng, ngang giá. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh phải tuân thủ quy luật này mới
thể tồn tại và phát triển. Thứ hai là quy luật cung cầu, quy luật này biểu hiện
quan hệ giữa cung và cầu thông qua giá cả, tác động trực tiếp đến giá cả và
phương thức sản xuất, tiêu dùng củahội. Thứ baquy luật cạnh tranh, quy luật
này đòi hỏi hàng hoá sản xuất ra phải chất lượng tốt hơn, chi phí thấp hơn, thái
độ phục v văn minh hơn để nâng cao khả năng cạnh tranh so với các hàng hoá
khác cùng loại.
Một nền kinh tế được gọi là kinh tế thị trường phải có 6 đặc trưng chủ yếu sau:
1. Thứ nhất, là quá trình lưu thông vật chất từ khâu này đến khâu khác trong hệ
thống các khâu của quá trình sản xuất từ sản xuất đến tiêu dùng đều được thực
hiện chủ yếu bằng phương thức mua - bán. Sở sự luân chuyển vật chất trong
nền kinh tế do s phân công chuyên môn hoá trong sản xuất sản phẩm hội
ngày càng cao, bên cạnh đó, còn do sự thừa sản phẩm doanh nghiệp y,
ngành này nhưng lại thiếu sản phẩm ở doanh nghiệp khác, ngành khác và ngược lại.
Một nền kinh tế được gọi là nền kinh tế thị trường khi tổng lượng mua bán vượt quá
nữa tổng lượng vật chất của xã hội.
2. Thứ hai, người trao đổi hàng hoá phải có quyền tự do nhất định khi tham gia
trao đổi trên thị trường, được thể hiện trên 3 mặt sau: tự do lựa chọn nội dung trao
đổi, t do lựa chọn đối tác trao đổi t do thoả thuận giá cả trao đổi theo cách
thuận mua vừa bán.
3. Thứ ba, hoạt động mua bán được diễn ra 1 cách thường xuyên, ổn định trên
cơ sở 1 kết cấu hạ tầng tối thiểu đủ để việc mua bán diễn ra thuận lợi, an toàn.
Bài soạn ôn thi tốt nghiệp - MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài soạn ôn thi tốt nghiệp - MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ - Người đăng: ta-duy-an
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Bài soạn ôn thi tốt nghiệp - MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ 9 10 391