Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kế toán mỹ

Được đăng lên bởi thanhthanh2791993
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1173 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BÀI TẬP CHƯƠNG 1.

Bài tập 1.1. Ông Chí Trung hiện đang có số tiền là 1,600,000,000 đồng dự định
thành lập một doanh nghiệp thương mại Thành Long với các dữ liệu sau:
1. Giá trị hàng hóa cần dự trữ ban đầu là 600,000,000 đồng từ nhà cung cấp X,
ông Chí Trung phải tiến hành thanh toán 100% ngay khi mua.
2. Ông Chí Trung mua căn nhà để xây dựng trụ sở văn phòng cho công ty kinh
doanh thương mại Thành Long, trị giá căn nhà là 1,200,000,000 đồng, ông Chí Trung
thanh toán trước 50% bằng tiền mặt, phần còn lại ngân hàng hỗ trợ vay 50%, thanh toán
trong 10 năm, kỳ hạn thanh toán đầu tiên là sau thời điểm mua nhà 3 năm.
3. Ông Chí Trung mua một dây chuyền công nghệ trị giá 600,000,000 đồng,
chưa thanh toán cho nhà cung cấp Y.
4. Mua máy móc, thiết bị văn phòng, dụng cụ làm việc trả ngay bằng tiền mặt
200,000,000 đồng.
5. Ông Chí Trung mua một chiếc xe tải nhẹ giá mua 400,000,000 đồng, thanh
toán 75% bằng tiền mặt cho nhà cung cấp Z.
6. Tài liệu bổ sung: theo dự đoán, công ty Chí Trung sẽ bắt đầu có doanh thu
sau 3 tháng hoạt động, các chi phí khác phát sinh tại công ty mỗi tháng là:
- Tiền lương nhân viên:
- Tiền điện, nước, điện thoại
- Chi phí bằng tiền khác

20,000,000 đồng
5,000,000 đồng
10,000,000 đồng

Yêu cầu:
Theo bạn, ông Chí Trung có thể tiến hành thành lập doanh nghiệp với số tiền
hiện có hay không?
Bài tập 1.2. Hãy lựa chọn những sự kiện thuộc đối tượng theo dõi của kế toán
trong các sự kiện được cho sau đây:
1. Trong tháng qua, công ty có quá nhiều nhân viên đi làm trễ.
2. Các khoản chi phí phát sinh tại công ty.
3. Quyết định bổ nhiệm một phó phòng kế toán trong công ty.

4. Mua nguyên vật liệu nhập kho chưa thanh toán tiền người bán.
5. Chi phí phát sinh liên quan đến quá trình lắp đặt chạy thử TSCĐ thanh toán
bằng tiền mặt.
6. Nhận vốn góp liên doanh bằng tài sản.
7. Phó Giám đốc xin nghỉ phép vì công việc gia đình.
8. Nhân viên của công ty vừa mua điện thoại di động mới để dùng cho cá nhân.
9. Xuất hàng hóa trong kho bán chưa thu tiền.
10. Giám đốc thương lượng hợp đồng mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất
trong công ty.
11. Nhân viên trong công ty không thực hiện đúng quy chế làm việc tại công ty.
12. Cách thức nhân viên sử dụng thu nhập của mình.
13. Nhận được đơn đặt hàng của khách hàng.
14. Xuất nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.
15. Một nhân viên công ty xin thôi việc.
16. Mua công cụ dụng cụ thanh toán bằng chuyển khoản.
17. Tình hình mua sắm tài sản cố định của các đối tác có mối quan hệ mua bán
với đơn vị.
18. Ký quỹ mở L/C để nhập lô nguy...
BÀI TẬP CHƯƠNG 1.
Bài tập 1.1. Ông Chí Trung hiện đang số tiền 1,600,000,000 đồng dự định
thành lập một doanh nghiệp thương mại Thành Long với các dữ liệu sau:
1. Giá trhàng hóa cần dự trban đầu là 600,000,000 đồng tnhà cung cấp X,
ông Chí Trung phải tiến hành thanh toán 100% ngay khi mua.
2. Ông Chí Trung mua căn nhà để xây dựng trụ sở văn phòng cho công ty kinh
doanh thương mại Thành Long, trgiá căn n 1,200,000,000 đồng, ông Chí Trung
thanh toán trước 50% bằng tiền mặt, phần còn lại ngân hàng htrợ vay 50%, thanh toán
trong 10 năm, kỳ hạn thanh toán đầu tiên là sau thời điểm mua nhà 3 năm.
3. Ông Chí Trung mua một dây chuyền công nghệ trị giá 600,000,000 đồng,
chưa thanh toán cho nhà cung cấp Y.
4. Mua máy móc, thiết bị văn phòng, dụng cụ làm việc trả ngay bằng tiền mặt
200,000,000 đồng.
5. Ông Chí Trung mua một chiếc xe tải nhẹ gmua 400,000,000 đồng, thanh
toán 75% bằng tiền mặt cho nhà cung cấp Z.
6. i liệu bổ sung: theo dự đoán, công ty Chí Trung sbắt đầu doanh thu
sau 3 tháng hoạt động, các chi phí khác phát sinh tại công ty mỗi tháng là:
- Tiền lương nhân viên: 20,000,000 đồng
- Tiền điện, nước, điện thoại 5,000,000 đồng
- Chi phí bằng tiền khác 10,000,000 đồng
Yêu cầu:
Theo bạn, ông Chí Trung thể tiến hành thành lập doanh nghiệp với số tiền
hiện có hay không?
Bài tập 1.2. Hãy la chọn những sự kiện thuộc đối tượng theo dõi của kế toán
trong các skiện được cho sau đây:
1. Trong tháng qua, công ty có quá nhiều nhân viên đi làm trễ.
2. Các khoản chi phí phát sinh tại công ty.
3. Quyết định bổ nhiệm một phó phòng kế toán trong công ty.
bài tập kế toán mỹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập kế toán mỹ - Người đăng: thanhthanh2791993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
bài tập kế toán mỹ 9 10 920