Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập khai báo thuế GTGT

Được đăng lên bởi phamchithien2013
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 595 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập khai báo thuế GTGT
Bài tập 1: Cty ABC có hoạt động SX phần mềm và hoạt động KD máy vi tính;
Hãy xác định số thuế GTGT được khấu trừ của tháng 11/2009 của Cty ABC trong trường
hợp:
1. Thuế GTGT mua vào dùng cho hoạt động mua bán máy vi tính: 100 trđ;
2. Thuế GTGT mua vào dung cho hoạt động sản xuất phần mềm 40 triệu đồng;
3. Thuế GTGT mua vào dùng chung cho cả 2 hoạt động vừa sx phần mềm vừa mua bán
máy tính: 50 trđ;
4. Trong tháng 11/2009, Cty có doanh thu SX phần mềm 500 trđ, doanh thu mua bán máy
tính 1.5 tỷ đồng.
Bài tập 2: Trong tháng 10/2009 tại Công ty TNHH Hoàn Thịnh, MST: 0302588638, địa
chỉ: 100 Hùng Vương, Q5, TP. HCM (nộp thuế theo phương pháp khấu trừ) có số liệu
như sau:
I. Mua vào.
1. Hoá đơn số 23819, ký hiệu BE/2007N, ngày 02/10/2009, đơn vị bán: Cty TNHH TM
Than Sài Gòn, MST: 0302535555, mặt hàng: Than, doanh số mua chưa thuế 1.400.000,
thuế GTGT 5%: 70.000đ;
2. Hoá đơn số 821309, ký hiệu CQ/2009N, ngày 04/10/2009, đơn vị bán: Cty Thông tin di
động, MST: 0100686209, mặt hàng: cước điện thoại, doanh số mua chưa thuế 740.560,
thuế GTGT 10%: 74.056đ;
3. Hoá đơn số 23823, ký hiệu RG/2009N, ngày 14/10/2009, đơn vị bán: Cty TNHH TM
Than Sài Gòn, MST: 0302535555, mặt hàng: Than, doanh số mua chưa thuế 11.240.600,
thuế GTGT 5%: 562.030đ;
4. Hoá đơn số 38637, ký hiệu SA/2009N, ngày 17/10/2009, đơn vị bán: Cty TNHH Kim
Hà, MST: 0302122244, mặt hàng: Mật rỉ, doanh số mua chưa thuế 44.761.905, thuế
GTGT 5%: 2.238.095đ;
5. Hoá đơn số 102992, ký hiệu CD/2009-T, ngày 26/10/2009, đơn vị bán: Cty điện lực
Hóc Môn, MST: 0300951119, mặt hàng: điện, doanh số mua chưa thuế 23.873.790, thuế
GTGT 10%: 2.387.379đ;
6. Hoá đơn số 102992, ký hiệu DD/2009-T, ngày 04/05/2009, đơn vị bán: Cty CP Vĩnh
Phát, MST: 0301555777, mặt hàng: tiếp khách, doanh số mua chưa thuế 10.000.000, thuế
GTGT 10%: 1.000.000đ;
7. Hoá đơn số 998832, ký hiệu AN/2007N, ngày 27/10/2009, đơn vị bán: Nhà hàng Cây
dừa, MST: 3600303428, mặt hàng: tiếp khách, doanh số 762.000đ (hoá đơn bán hàng
thông thường).
II. Bán ra.
1. Hoá đơn số 96157, ký hiệu RE/2007N, ngày 10/10/2009, đơn vị mua: Cty TNHH
Hoàng Đạt, MST: 3900320343, mặt hàng: Gaz, doanh số bán chưa thuế 6.686.000, thuế
GTGT 5%: 334.300đ;
2. Hoá đơn số 96158, ký hiệu RE/2007N, ngày 14/10/2009, đơn vị mua: Cty TNHH JLG
Bình Dương, MST: 3700477354, mặt hàng: Gaz, doanh số bán chưa thuế 24.450.697,
thuế GTGT 5%: 1.222.535đ;
1

3. Hoá đơn số 96159, ký hiệu RE/2007N, ngày 20/10/2009, đơn vị mua: Cty TNHH
Nông sản thực phẩm, MST: 030141927...
Bài tập khai báo thuế GTGT
Bài tập 1: Cty ABC có hoạt động SX phần mềm và hoạt động KD máy vi tính;
Hãy xác định số thuế GTGT được khấu trừ của tháng 11/2009 của Cty ABC trong trường
hợp:
1. Thuế GTGT mua vào dùng cho hoạt động mua bán máy vi tính: 100 trđ;
2. Thuế GTGT mua vào dung cho hoạt động sản xuất phần mềm 40 triệu đồng;
3. Thuế GTGT mua vào dùng chung cho cả 2 hoạt động vừa sx phần mềm vừa mua n
máy tính: 50 trđ;
4. Trong tháng 11/2009, Cty có doanh thu SX phần mềm 500 trđ, doanh thu mua bán máy
tính 1.5 tỷ đồng.
Bài tập 2: Trong tháng 10/2009 tại Công ty TNHH Hoàn Thịnh, MST: 0302588638, địa
chỉ: 100 Hùng Vương, Q5, TP. HCM (nộp thuế theo phương pháp khấu trừ) số liệu
như sau:
I. Mua vào.
1. Hoá đơn số 23819, hiệu BE/2007N, ngày 02/10/2009, đơn vị bán: Cty TNHH TM
Than Sài Gòn, MST: 0302535555, mặt hàng: Than, doanh số mua chưa thuế 1.400.000,
thuế GTGT 5%: 70.000đ;
2. Hoá đơn số 821309, ký hiệu CQ/2009N, ngày 04/10/2009, đơn vị bán: Cty Thông tin di
động, MST: 0100686209, mặt ng: cước điện thoại, doanh số mua chưa thuế 740.560,
thuế GTGT 10%: 74.056đ;
3. Hoá đơn số 23823, hiệu RG/2009N, ngày 14/10/2009, đơn vị bán: Cty TNHH TM
Thani Gòn, MST: 0302535555, mặt hàng: Than, doanh số mua chưa thuế 11.240.600,
thuế GTGT 5%: 562.030đ;
4. Hoá đơn số 38637, hiệu SA/2009N, ngày 17/10/2009, đơn vị bán: Cty TNHH Kim
Hà, MST: 0302122244, mặt hàng: Mật rỉ, doanh số mua chưa thuế 44.761.905, thuế
GTGT 5%: 2.238.095đ;
5. Hoá đơn số 102992, hiệu CD/2009-T, ngày 26/10/2009, đơn vị bán: Cty điện lực
Hóc Môn, MST: 0300951119, mặt hàng: điện, doanh số mua chưa thuế 23.873.790, thuế
GTGT 10%: 2.387.379đ;
6. Hoá đơn số 102992, hiệu DD/2009-T, ngày 04/05/2009, đơn vị bán: Cty CP Vĩnh
Phát, MST: 0301555777, mặt hàng: tiếp khách, doanh số mua chưa thuế 10.000.000, thuế
GTGT 10%: 1.000.000đ;
7. Hoá đơn số 998832, hiệu AN/2007N, ngày 27/10/2009, đơn vị bán: Nhà hàng Cây
dừa, MST: 3600303428, mặt hàng: tiếp khách, doanh số 762.000đ (hoá đơn n hàng
thông thường).
II. Bán ra.
1. Hoá đơn số 96157, hiệu RE/2007N, ngày 10/10/2009, đơn vị mua: Cty TNHH
Hoàng Đạt, MST: 3900320343, mặt hàng: Gaz, doanh số bán chưa thuế 6.686.000, thuế
GTGT 5%: 334.300đ;
2. Hoá đơn số 96158, hiệu RE/2007N, ngày 14/10/2009, đơn vị mua: Cty TNHH JLG
Bình Dương, MST: 3700477354, mặt hàng: Gaz, doanh số bán chưa thuế 24.450.697,
thuế GTGT 5%: 1.222.535đ;
1
Bài tập khai báo thuế GTGT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập khai báo thuế GTGT - Người đăng: phamchithien2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập khai báo thuế GTGT 9 10 218