Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kinh tế bảo hiểm

Được đăng lên bởi David Long
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập Kinh tế Bảo hiểm
Bài1.một lô hàng xuất khẩu bảo hiểm ngang giá trị với tổng STBH ( giá CIF) là 400000USD,
trong đó chủ hàng X:120000USD, chủ hàng D: 80000USD, chủ hàng M: 160000USD, chủ hàng
N:40000USD.
Con tàu được bảo hiểm ngang giá trị với STBH là 200000USD. Trong chuyến hành trình tàu bị
mắc cạn, thân tàu hư hỏng sửa chữa tại cảng đến hết 2000USD và làm hư hỏng một kiện hàng
của chủ hàng M thiệt hại 10000USD. Để thoát nạn thuyền trưởng ra lệnh ném một số hàng hóa
xuống biển trị giá 20000$, chi phí có liên quan là 2000$. đồng thời phải thuê một tàu kéo ra khỏi
vùng cạn chi phí là 5000$. tới cảng đích trong khi bốc dỡ một kiện hàng của chủ tàu X rơi xuống
biển mất tích trị giá 10000$. Sau đó thuyển trưởng ra lện đóng góp tổn thất chung.
Y/C: xác định STBT thực tế của mỗi doanh nghiệp bảo hiểm.
Biết: chủ hàng X và chủ hàng M mua bảo hiểm theo điều kiện C. Chủ hàng Y và chủ hàng M
mua bảo hiểm theo điều kiện B. Chủ tàu mua bảo hiểm theo điều kiện ITC.
Bài 2.Công ty X ký hợp đồng với Bảo Việt tham gia bảo hiểm một lô hàng ngang giá trị có tổng
số tiền là 15000000$ theo điều kiện bảo hiểm C, đồng thời ký kết với đội tàu V vận chuyển lô
hàng này sang Đức từ ngày 1/1/1999. Trong năm 1999 xảy ra hai tổn thất:
Vụ1: Tàu V02 đâm va với đá ngầm nước biển rò rỉ là hư hỏng một lượng hàng hóa trị giá
10000$, thuyền trưởng quyết định dùng hai kiện hàng bịt lỗ thủng, giá hai kiện hàng này là
8000$, chi phí liên quan là 2000$. Tới cảng đích tàu phải sửa chữa với lý do đâm va chi phí hết
10000$
Vụ2: Tàu V05 đâm va với tàu A, theo giám định tàu A: lỗi 60%, hư hỏng sửa chữa hết 8000%
thiệt hại kinh doanh là 2000$. Tàu V05 lỗi 40%hư hỏng sửa chữa hết 12000$ thiệt hại kin doanh
4000$.
Y/C: Xác định STBT thực tế của mỗi cty BH.
Xác định mức lãi lỗ của Bảo Việt từ hai bản hợp đồng trên.
Biết: Tỷ lệ phí bảo hỉêm cho lô hàng trên là 0,5%, đội tàu V cũng mua bảo hiểm VCTT ngang
giá trị theo điều kiện mọi rủi ro và bảo hiểm TNDS chủ tàu ở Bảo Việt với mức trách nhiệm ¾,
tổng số phí đã nộp khi ký hợp đồng là 50000$. Chi phí quản lý phân bổ của Bảo Việt cho những
hợp đồng trên là 10%, thuế 10% so với tổng mức phí thu được, lãi đầu tư thu được là 5000%.
Chủ tàu A mua bảo hiểm thân tàu ngang giá trị theo điều kiện bảo hiểm mọi rủi ro và bảo hiểm
TNDS ở mức ¾ ở công ty bảo hiểm Z.
Bài3: Xe ôtô M tham gia bảo hiểm toàn bộ tổng thành thân vỏ, tổng thành động cơ và BHTNDS
của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 ở công ty bảo hiểm A từ ngày 1/1/2002. Số tiền bảo hiểm
thân vỏ bằng 53%...
Bài tp Kinh tế Bo him
Bài1.một hàng xuất khẩu bảo hiểm ngang giá trị với tổng STBH ( giá CIF) 400000USD,
trong đó chủ hàng X:120000USD, chủ hàng D: 80000USD, chủ hàng M: 160000USD, chủ hàng
N:40000USD.
Con tàu được bảo hiểm ngang giá trị với STBH 200000USD. Trong chuyến hành trình tàu bị
mắc cạn, thân tàu hỏng sửa chữa tại cảng đến hết 2000USD làm hỏng một kiện hàng
của chủ hàng M thiệt hại 10000USD. Để thoát nạn thuyền trưởng ra lệnh ném một số hàng hóa
xuống biển trị giá 20000$, chi phí có liên quan là 2000$. đồng thời phải thuê một tàu kéo ra khỏi
vùng cạn chi phí là 5000$. tới cảng đích trong khi bốc dỡ một kiện hàng của chủ tàu X rơi xuống
biển mất tích trị giá 10000$. Sau đó thuyển trưởng ra lện đóng góp tổn thất chung.
Y/C: xác định STBT thực tế của mỗi doanh nghiệp bảo hiểm.
Biết: chủ hàng X chủ hàng M mua bảo hiểm theo điều kiện C. Chủ hàng Y chủ hàng M
mua bảo hiểm theo điều kiện B. Chủ tàu mua bảo hiểm theo điều kiện ITC.
Bài 2.Công ty X ký hợp đồng với Bảo Việt tham gia bảo hiểm một lô hàng ngang giá trị tổng
số tiền 15000000$ theo điều kiện bảo hiểm C, đồng thời kết với đội tàu V vận chuyển
hàng này sang Đức từ ngày 1/1/1999. Trong năm 1999 xảy ra hai tổn thất:
Vụ1: Tàu V02 đâm va với đá ngầm nước biển rỉ hỏng một lượng hàng hóa trị giá
10000$, thuyền trưởng quyết định dùng hai kiện hàng bịt lỗ thủng, giá hai kiện hàng này
8000$, chi phí liên quan 2000$. Tới cảng đích tàu phải sửa chữa với do đâm va chi phết
10000$
Vụ2: Tàu V05 đâm va với tàu A, theo giám định tàu A: lỗi 60%, hỏng sửa chữa hết 8000%
thiệt hại kinh doanh là 2000$. Tàu V05 lỗi 40%hư hỏng sửa chữa hết 12000$ thiệt hại kin doanh
4000$.
Y/C: Xác định STBT thực tế của mỗi cty BH.
Xác định mức lãi lỗ của Bảo Việt từ hai bản hợp đồng trên.
Biết: Tỷ lệ phí bảo hỉêm cho hàng trên 0,5%, đội tàu V cũng mua bảo hiểm VCTT ngang
giá trị theo điều kiện mọi rủi ro bảo hiểm TNDS chủ tàu Bảo Việt với mức trách nhiệm ¾,
tổng số phí đã nộp khi hợp đồng 50000$. Chi phí quản phân bổ của Bảo Việt cho những
hợp đồng trên 10%, thuế 10% so với tổng mức phí thu được, lãi đầu thu được 5000%.
Chủ tàu A mua bảo hiểm thân tàu ngang giá trị theo điều kiện bảo hiểm mọi rủi ro bảo hiểm
TNDS ở mức ¾ ở công ty bảo hiểm Z.
Bài3: Xe ôtô M tham gia bảo hiểm toàn bộ tổng thành thân vỏ, tổng thành động BHTNDS
của chủ xe giới đối với người thứ 3 ở công ty bảo hiểm A từ ngày 1/1/2002. Số tiền bảo hiểm
thân vỏ bằng 53% và số tiền bảo hiểm tổng thanh động cơ bằng 15% so với giá trị thực tế của xe.
Bài tập kinh tế bảo hiểm - Trang 2
Bài tập kinh tế bảo hiểm - Người đăng: David Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập kinh tế bảo hiểm 9 10 792