Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kinh tế đầu tư

Được đăng lên bởi nong van duan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1013 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP

PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
PHẦN 1. GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ
1. Một người gửi tiền với lãi suất 18% năm ghép lãi hàng ngày. Vậy lãi suất thực mà
anh ta nhận được:
a) Hàng năm b) Nửa năm
là bao nhiêu?
2. Một công ty quảng cáo rằng họ cho vay 1 triệu đồng và chỉ yêu cầu khách hàng
trả lại hàng tháng 45.000 đồng trong 30 tháng. Vậy thực tế họ đã cho vay với lãi
suất thực hàng năm là bao nhiêu?
3. Những phát biểu sau đây là đúng hay sai nếu lãi suất 5% quý (đơn vị tiền tệ là
100.000 đồng)
a) 98 bây giờ tương đương 105,6 một quý sau
b) 200 một quý trước đây tương đương với 205 bây giờ
c) 3000 bây giờ tương đương 3150 một quý sau
d) 3000 bây giờ tương đương 2887 một quý trước
e) Lãi tức lũy tích được trong một quý từ nguồn vốn 2000 là 100.
4. So sánh giá trị hiện tại của chuỗi dòng tiền tệ đều hàng năm A= 20 triệu đồng
trong thời kỳ 10 năm, lãi suất 12% năm ghép lãi theo hai trường hợp:
a) Hàng năm
b) Liên tục
5. Một sinh viên định mượn tiền ở một tổ chức tín dụng để mua một chiếc xe máy giá 15
triệu đồng. Anh ta dự kiến sẽ trả lại hàng tháng trong vòng 4 năm. Nếu lãi suất danh
nghĩa là 12% năm ghép lãi theo tháng thì hàng tháng anh ta phải trả bao nhiêu tiền?
6. Một gia đình bán một bất động sản cho một công ty để thu tiền theo kiểu đầu tư dài
hạn nhằm cung cấp kinh phí học tập cho con cái. Phương thức thanh toán theo hợp
đồng là: trả 20 triệu đồng hàng năm trong 20 năm kể từ cuối năm thứ nhất sau khi ký
hợp đồng. Riêng cuối năm thứ 6 trả thêm một khoản 15 triệu đồng và cuối năm thứ 16
trả thêm một khoản 25 triệu đồng. Nếu công ty muốn trả ngay một lúc từ đầu thì họ
phải trả bao nhiêu? Nếu gia đình này muốn công ty trả đều đặn trong suốt 20 năm thì
giá trị hàng năm có thể thỏa thuận là bao nhiêu (lãi suất là 16% năm).
7. Một nhà đầu tư tài chính đầu tư 50 triệu đồng cuối năm 2001, 75 triệu đồng ba
năm sau và 100 triệu đồng 5 năm sau. Nếu lãi suất 14% năm ghép lãi nửa năm
một thì sau mười năm người đó có được bao nhiêu tiền?

PHẦN 2. ĐÁNH GIÁ SO SÁNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Một thiết bị nếu sửa chữa ngay phải tốn 15 triệu đồng, nếu không công ty sẽ phải
bỏ ra thêm mỗi năm 4 triệu đồng trả cho tiêu hao nhiên liệu, nguyên liệu và lao
động suốt trong thời kỳ 5 năm vận hành thiết bị. Nếu công ty sử dụng suất thu lợi
cần thiết là 13% thì có nên sửa chữa thiết bị không?
2. Một người mua một tài sản trị giá 600 triệu đồng và 10 năm sau bán lại được 2,5
tỷ đồng. Tiền thuế người đó phải nộp 200 ngàn đồng/năm cho 3 năm đầu tiên, 350
ngàn đồng/năm cho 5 ...
BÀI TẬP
PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
PHẦN 1. GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ
1. Một người gửi tiền với lãi suất 18% năm ghép lãi hàng ngày. Vậy lãi suất thực mà
anh ta nhận được:
a) Hàng năm b) Nửa năm
là bao nhiêu?
2. Một công ty quảng cáo rằng họ cho vay 1 triệu đồng và chỉ yêu cầu khách hàng
trả lại hàng tháng 45.000 đồng trong 30 tháng. Vậy thực tế h đã cho vay với lãi
suất thực hàng năm là bao nhiêu?
3. Những phát biểu sau đây đúng hay sai nếu lãi suất 5% quý (đơn vị tiền tệ
100.000 đồng)
a) 98 bây giờ tương đương 105,6 một quý sau
b) 200 một quý trước đây tương đương với 205 bây giờ
c) 3000 bây giờ tương đương 3150 một quý sau
d) 3000 bây giờ tương đương 2887 một quý trước
e) Lãi tức lũy tích được trong một quý từ nguồn vốn 2000 là 100.
4. So sánh giá trị hiện tại của chuỗi dòng tiền tệ đều hàng năm A= 20 triệu đồng
trong thời kỳ 10 năm, lãi suất 12% năm ghép lãi theo hai trường hợp:
a) Hàng năm
b) Liên tục
5. Mt sinh viên định mưn tin ở mt tổ chc tín dng đmua mt chiếc xe máy giá 15
triu đồng. Anh ta d kiến s tr li hàng tháng trong vòng 4 năm. Nếu lãi sut danh
nghĩa là 12% năm ghép lãi theo tháng thì ng tháng anh ta phi trả bao nhiêu tin?
6. Một gia đìnhn một bất động sản cho một ng ty để thu tin theo kiểu đầu dài
hạn nhm cung cấp kinh phí học tập cho con i. Phương thc thanh tn theo hợp
đồng là: trả 20 triu đồng hàng năm trong 20 năm kể từ cuối năm thứ nht sau khi ký
hợp đng. Riêng cuối năm th6 trtm mt khoản 15 triệu đồng và cuối năm th16
tr thêm một khoản 25 triu đồng. Nếu công ty mun trngay một c từ đầu thì họ
phi trả bao nhiêu? Nếu gia đình này muốn công ty trả đều đn trong sut 20 năm t
giá trị hàng m có th tha thuận là bao nhiêu (lãi suất là 16% năm).
7. Một nhà đầu tài chính đầu 50 triệu đồng cuối năm 2001, 75 triệu đồng ba
năm sau và 100 triệu đồng 5 năm sau. Nếu lãi suất 14% năm ghép lãi nửa năm
một thì sau mười năm người đó có được bao nhiêu tiền?
bài tập kinh tế đầu tư - Trang 2
bài tập kinh tế đầu tư - Người đăng: nong van duan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bài tập kinh tế đầu tư 9 10 113