Ktl-icon-tai-lieu

bài.tập kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi KiTi Rum
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 798 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập 1: cho phần giá cả hai phần.
Anh/Chị là chủ câu lạc bộ tennis duy nhất ở một thị xã. Anh/Chị phải quyết định phí hội
viên và lệ phí cho mỗi buổi chơi của khách hàng. Có hai nhóm khách hàng. Nhóm chơi
thường xuyên có cầu của mỗi người: Q1 = 6-P. Trong đó Q là số lần chơi mỗi tuần và P là
lệ phí mỗi lần chơi. Ngoài ra còn có nhóm chơi không thường xuyên với cầu: Q 2 = 30,5P. Giả sử rằng có 1000 khách chơi mỗi nhóm. Anh/Chị có rất nhiều sân, do đó chi phí
biên để phục vụ khách bằng không. Chi phí cố định của Anh/Chị là 5000 USD/tuần. Hai
nhóm khách hàng trông như nhau, không phân biệt được, và do vậy Anh/Chị cần phải
định giá giống nhau.
a) Giả sử để duy trì không khí chuyên nghiệp, Anh/Chị muốn hạn chế số lượng hội
viên dành cho những người chơi thường xuyên. Anh/Chị cần ấn định phí hội viên
hàng năm và lệ phí cho mỗi buổi thuê sân như thế nào (52 tuần/năm) để tối đa hóa
lợi nhuận? Mức lợi nhuận bình quân mỗi tuần sẽ là bao nhiêu?
b) Có người khuyên rằng Anh/Chị có thể thu được nhiều lợi nhuận hơn bằng cách
khuyến khích cả hai nhóm khách hàng tham gia. Ý kiến của người đó đúng
không? Mức hội phí và lệ phí thuê sân mỗi lần chơi là bao nhiêu để có thể tối đa
hóa lợi nhuận? Mức lợi nhuận mỗi tuần là bao nhiêu?
c) Sau vài năm, phong trào chơi tennis ở thị xã rất phát triển. Nhóm chơi thường
xuyên lên đến 3.000 người và số chơi không thường xuyên vẫn là 1.000 người.
Liệu có còn lợi nếu Anh/Chị tiếp tục phục vụ những khách chơi không thường
xuyên? Mức hội phí hàng năm và lệ phí thuê sân là bao nhiêu để có thể tối đa hóa
lợi nhuận? Mức lợi nhuận mỗi tuần là bao nhiêu?
Bài tập 2: Một doanh nghiệp có hai nhà máy trực thuộc. Hàm chi phí sản xuất của
mỗi nhà máy ước lượng như sau:
Nhà máy 1: TC1 = (1/3) Q12 + 20Q1 + 2.000
Nhà máy 2: TC2 = (1/2) Q22 + 30Q2 + 1.500
Doanh nghiệp đang bán hàng ở thị trường phía Bắc, hàm số cầu của doanh nghiệp là:
PN = (-1/5) QN +124

a) Anh/Chị hãy xác định mức sản lượng cung ứng của doanh nghiệp để đạt lợi nhuận
tối đa.
b) Doanh nghiệp phân bổ sản lượng sản xuất cho từng nhà máy trực thuộc cụ thể như
thế nào?
c) Lợi nhuận tối đa của doanh nghiệp là bao nhiêu? Biết rằng chi phí quản lý chung
của doanh nghiệp là 280.
Bài tập 3 (tiếp theo bài tập 2): Sau 1 thời gian hoạt động doanh nghiệp mở rộng thị
trường xuống phía Nam. Bộ phận nghiên cứu thị trườn0g của doanh nghiệp ước lượng
đường cầu thị trường ở thị trường mới là: PS = (-1/4) QS + 151
a) Bây giờ, để đạt lợi nhuận tối đa doanh nghiệp sẽ xác định tổng mức sản lượng
cung ứng ch...
Bài tập 1: cho phần giá cả hai phần.
Anh/Chị chủ câu lạc bộ tennis duy nhất một thị xã. Anh/Chị phải quyết định phí hội
viên lệ phí cho mỗi buổi chơi của khách hàng. hai nhóm khách hàng. Nhóm chơi
thường xuyên có cầu của mỗi người: Q
1
= 6-P. Trong đó Q là số lần chơi mỗi tuần và P là
lệ phí mỗi lần chơi. Ngoài ra còn nhóm chơi không thường xuyên với cầu: Q
2
= 3-
0,5P. Giả sử rằng có 1000 khách chơi mỗi nhóm. Anh/Chị có rất nhiều sân, do đó chi phí
biên để phục vụ khách bằng không. Chi phí cố định của Anh/Chị 5000 USD/tuần. Hai
nhóm khách hàng trông như nhau, không phân biệt được, do vậy Anh/Chị cần phải
định giá giống nhau.
a) Giả sử để duy trì không khí chuyên nghiệp, Anh/Chị muốn hạn chế số ng hội
viên dành cho những người chơi thường xuyên. Anh/Chị cần ấn định phí hội viên
hàng năm và lệ phí cho mỗi buổi thuê sân như thế nào (52 tuần/năm) để tối đa hóa
lợi nhuận? Mức lợi nhuận bình quân mỗi tuần sẽ là bao nhiêu?
b) người khuyên rằng Anh/Chị thể thu được nhiều lợi nhuận hơn bằng ch
khuyến khích cả hai nhóm khách hàng tham gia. Ý kiến của người đó đúng
không? Mức hội phí lệ phí thuê sân mỗi lần chơi bao nhiêu để thể tối đa
hóa lợi nhuận? Mức lợi nhuận mỗi tuần là bao nhiêu?
c) Sau vài năm, phong trào chơi tennis thị rất phát triển. Nhóm chơi thường
xuyên lên đến 3.000 người số chơi không thường xuyên vẫn 1.000 người.
Liệu còn lợi nếu Anh/Chị tiếp tục phục vụ những khách chơi không thường
xuyên? Mức hội phí hàng năm và lệ phí thuê sân là bao nhiêu để có thể tối đa hóa
lợi nhuận? Mức lợi nhuận mỗi tuần là bao nhiêu?
Bài tập 2: Một doanh nghiệp hai nhà máy trực thuộc. Hàm chi phí sản xuất của
mỗi nhà máy ước lượng như sau:
Nhà máy 1: TC
1
= (1/3) Q
1
2
+ 20Q
1
+ 2.000
Nhà máy 2: TC
2
= (1/2) Q
2
2
+ 30Q
2
+ 1.500
Doanh nghiệp đang bán hàng ở thị trường phía Bắc, hàm số cầu của doanh nghiệp là:
P
N
= (-1/5) Q
N
+124
bài.tập kinh tế vĩ mô - Trang 2
bài.tập kinh tế vĩ mô - Người đăng: KiTi Rum
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
bài.tập kinh tế vĩ mô 9 10 953