Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Kinh tế vi mô

Được đăng lên bởi vypham1197
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÁP ÁN BÀI TẬP NHÓM
Môn: Kinh tế vi mô 1
Câu 1. (2 điểm) Vì bánh mì cứng và pho mát kem thường được ăn cùng với nhau, chúng là những
hàng hóa bổ sung.
a) Chúng ta quan sát thấy cả giá cân bằng của pho mát kem và lượng cân bằng của bánh mì
cứng đều tăng. Yếu tố nào gây ra hiện tượng này – do giá bột giảm hay giá sữa giảm? Hãy
minh họa và giải thích câu trả lời của bạn.
TH1: Giá bột giảm
S1
P
P
S2
S

P2

P1

P1

P2
D2
D

D1
Q

Q1 Q2

Q1

Thị trường pho mát

Q2

Q

Thị trường bánh mì

P bột giảm  Cung bánh mì dịch sang phải  P cân bằng bánh mì giảm, Q cân bằng bánh mì
tăng
Lúc này, P cân bằng bánh mì giảm  tăng lượng cầu bánh mì  cầu pho mát tăng (vì bánh mì và
pho mát là hàng hoá bổ sung)  Đường cầu pho mát dịch sang phải  P cân bằng pho mát tăng,
Q cân bằng pho mát tăng.
TH2: Giá sữa giảm
S1

P

S2

P
S

P1

P2

P2

P1
D2
D
Q1

Q2

Thị trường pho mát

D1
Q

Q1 Q2

Q

Thị trường bánh mì

P sữa giảm  Cung pho mát dịch sang phải  P cân bằng pho mát giảm, Q cân bằng pho mát
tăng.
1

Lúc này, P cân bằng pho mát giảm  tăng lượng cầu pho mát  Cầu bánh mì tăng (vì bánh mì
và pho mát là hàng bổ sung)  Đường cầu bánh mì dịch sang phải  P cân bằng bánh mì tăng
Q cân bằng bánh mì tăng
Kết luận: do giá bột giảm
b) Bây giờ chúng ta giả sử giá cân bằng của pho mát kem tăng, nhưng lượng cân bằng của
bánh mì cứng giảm. Yếu tố nào gây ra hiện tượng này – do giá bột tăng hay giá sữa tăng?
Hãy minh họa và giải thích câu trả lời của bạn.
TH1: Giá bột tăng
S2
P

P

S1

S
P1

P2

P2

D1

P1
D

D2
Q2 Q1

Q

Q2

Thị trường pho mát

Q

Q1

Thị trường bánh mì

P bột tăng  Cung bánh mì dịch sang trái  P cân bằng bánh mì tăng, Q cân bằng bánh mì
giảm.
Lúc này, P cân bằng bánh mì tăng  giảm lượng cầu bánh mì  Cầu pho mát giảm (vì bánh mì
và pho mát là hàng bổ sung)  Đường cầu pho mát dịch sang trái  P cân bằng pho mát giảm,
Q cân bằng pho mát giảm.
TH2: Giá sữa tăng
S2

P

S1

P
S

P2

P1

P1

P2
D1
D
Q2

Q1

Thị trường pho mát

D2
Q

Q2 Q1

Q

Thị trường bánh mì

2

P sữa tăng  Cung pho mát dịch sang trái  P cân bằng pho mát tăng, Q cân bằng pho mát
giảm.
Lúc này, P cân bằng pho mát tăng  lượng cầu pho mát giảm  cầu bánh mì giảm (vì bánh mì
và pho mát là hàng bổ sung)  đường cầu bánh mì dịch sang trái  P cân bằng bánh mì giảm, Q
cân bằng bánh mì giảm.
Kết luận: do giá sữa tăng
Câu 2. (1,5 điểm) Giả sử giá vé xem bóng rổ ở trường bạn được quy định bởi thị trường. Hiện tại,
biểu cung và cầu như sau:
Giá cả (đô la)
4
8
12
16
20

Lượng cầu
10000
8000
6000
4000
20...
1
ĐÁP ÁN BÀI TP NHÓM
Môn: Kinh tế vi mô 1
Câu 1. (2 đim)bánh mì cứngpho mát kem thường được ăn cùng với nhau, chúng là nhng
hàng hóa b sung.
a) Chúng ta quan sát thy c giá cân bng của pho mát kem ng cân bng ca bánh
cứng đều tăng. Yếu t nào gây ra hiện tượng này do giá bt gim hay giá sa gim? Hãy
minh ha và gii thích câu tr li ca bn.
TH1: Giá bt gim
P bt gim Cung bánh dch sang phi P cân bng bánh gim, Q cân bng bánh
tăng
Lúc này, P cân bng bánh mì gim tăng lượng cu bánh mì cầu pho mát tăng (vì bánh mì và
pho mát là hàng hoá b sung) Đưng cu pho mát dch sang phi P cân bằng pho mát tăng,
Q cân bằng pho mát tăng.
TH2: Giá sa gim
P sa gim Cung pho mát dch sang phi P cân bng pho mát gim, Q cân bng pho mát
tăng.
Th trường pho mát
Th trường bánh mì
P
1
Q
Q
1
Q
2
P
P
2
S
D
2
D
1
Q
2
Q
1
P
1
P
2
P
S
1
S
2
Q
D
Q
2
Q
1
P
1
P
2
P
S
1
S
2
Q
D
P
1
Q
Q
1
Q
2
P
P
2
S
D
2
D
1
Th trường pho mát
Th trường bánh mì
Bài tập Kinh tế vi mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Kinh tế vi mô - Người đăng: vypham1197
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập Kinh tế vi mô 9 10 239