Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi thu-hoai
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 5881 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đề số: 01

A. Lý thuyết (7đ)
I/ Anh (Chị) hãy cho biết những nhận định dưới đây đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn tại sao?
Minh hoạ bằng đồ thị thích hợp nếu có thể (Các điều kiện khác xem như không đổi) – (5đ)
1- Khi giá nguyên vật liệu tăng, cả tổng cung lẫn tổng cầu đều thay đổi và tỷ lệ thất nghiệp giảm
2- Trong dài hạn, Chính phủ quyết định tăng thuế thu nhập cá nhân sẽ làm cho sản lượng và mức
giá chung giảm đi.
3- Việc ban hành mức lương tối thiểu, có thể dẫn đến thất nghiệp theo lý thuyết cố điển
4- Cán cân thanh toán quốc tế của một nước thay đổi, sẽ có ảnh hưởng đến lượng cung tiền trong
nước.
5- Lãi suất và sản lượng trong nền kinh tế đóng sẽ tăng nếu Ngân hàng Trung ương tăng cung ứng
tiền trong khi Chính phủ tăng chi tiêu.
II/ Trong mô hình IS – LM, kết hợp nào của chính sách tài khoá và tiền tệ cho phép đạt được những
mục tiêu sau: “Chính phủ Trung Quốc muốn kích cầu nền kinh tế, tăng trưởng GDP, tạo ra
nhiều công ăn việc làm cho người lao động, đẩy lùi thất nghiệp đồng thời khuyến khích đầu tư
khu vực tư nhân”. Mô tả cơ chế và minh hoạ bằng đồ thị thích hợp? (2đ)
B. Bài toán (3đ) Xét một nền kinh tế đóng (ĐVT: Tỷ đồng):
Thuế phụ thuộc vào thu nhập (T = t.Y); C = 100 + 0,8Yd, I = 250; G = 300
Yêu cầu:
1. Xác định thuế suất (t) để đảm bảo ngân sách chính phủ cân bằng tại mức SLCB?
2. Nếu thuế suất t = 0,3. Hãy xác định mức SLCB tương ứng và vẽ đồ thị?
3. Cho biết tình trạng cán cân ngân sách tại mức SLCB ở câu 2?

Đề số: 02

A. Lý thuyết (7đ)
I/ Anh (Chị) hãy cho biết những nhận định dưới đây đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn tại sao?
Minh hoạ bằng đồ thị thích hợp nếu có thể (Các điều kiện khác xem như không đổi) – (5đ)
1- Điểm vừa đủ trên đồ thị hàm tiêu dùng là điểm tại đó tiết kiệm của hộ gia đình bằng đầu tư của
hộ gia đình.
2- Khi cần thực hiện chính sách tiền tệ mở rộng, Ngân hàng Trung ương có thể giảm tỷ lệ dự trữ
bắt buộc.
3- Sản lượng tiềm năng là mức sản lượng tại đó tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ lạm phát đều bằng không.
4- Dân cư trở nên khá giả hơn khi giá giảm, do đó sẳn sàng mua nhiều hàng hoá hơn và đó cũng
chính là một lý do làm cho đường tổng cầu có độ dốc âm.
5- Vào những giai đoạn suy thoái kinh tế, ngân sách chính phủ thường có thặng dư.
II/ Trong mô hình IS – LM, kết hợp nào của chính sách tài khoá và tiền tệ cho phép đạt được những
mục tiêu sau: “Chính phủ Nhật Bản muốn kiềm chế lạm phát, giảm thiểu sự nóng lên của nền
kinh tế, tăng trưởng kinh tế ổn định đồng thời khuyến khích đầu tư khu vực tư nhân” . Mô tả cơ
chế và mi...
Đề số: 01
A. Lý thuyết (7đ)
I/ Anh (Chị) hãy cho biết những nhận định dưới đây đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn tại sao?
Minh hoạ bằng đồ thị thích hợp nếu có thể (Các điều kiện khác xem như không đổi) – (5đ)
1- Khi giá nguyên vật liệu tăng, cả tổng cung lẫn tổng cầu đều thay đổi và tỷ lệ thất nghiệp giảm
2- Trong dài hạn, Chính phủ quyết định tăng thuế thu nhập cá nhân sẽ làm cho sản lượng mức
giá chung giảm đi.
3- Việc ban hành mức lương tối thiểu, có thể dẫn đến thất nghiệp theo lý thuyết cố điển
4- Cán cân thanh toán quốc tế của một nước thay đổi, sẽ ảnh hưởng đến lượng cung tiền trong
nước.
5- Lãi suất sản lượng trong nền kinh tế đóng sẽ tăng nếu Ngân hàng Trung ương ng cung ứng
tiền trong khi Chính phủ tăng chi tiêu.
II/ Trong mô hình IS – LM, kết hợp nào của chính sách tài khoá và tiền tệ cho phép đạt được những
mục tiêu sau: Chính phủ Trung Quốc muốn kích cầu nền kinh tế, tăng trưởng GDP, tạo ra
nhiều công ăn việc làm cho người lao động, đẩy lùi thất nghiệp đồng thời khuyến khích đầu
khu vực tư nhân”. Mô tả cơ chế và minh hoạ bằng đồ thị thích hợp? (2đ)
B. Bài toán (3đ) Xét một nền kinh tế đóng (ĐVT: Tỷ đồng):
Thuế phụ thuộc vào thu nhập (T = t.Y); C = 100 + 0,8Y
d
, I = 250; G = 300
Yêu cầu:
1. Xác định thuế suất (t) để đảm bảo ngân sách chính phủ cân bằng tại mức SLCB?
2. Nếu thuế suất t = 0,3. Hãy xác định mức SLCB tương ứng và vẽ đồ thị?
3. Cho biết tình trạng cán cân ngân sách tại mức SLCB ở câu 2?
bài tập kinh tế vĩ mô - Trang 2
bài tập kinh tế vĩ mô - Người đăng: thu-hoai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bài tập kinh tế vĩ mô 9 10 535