Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn CBA

Được đăng lên bởi ngoc-cham-hua
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 699 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP LỚN
Nhận dạng lợi ích và chi phí của dự án phát triển khu du lịch Pom Hn với các nội dung
sau đây:
1. Xây dựng một khu du lịch sinh thái với suối tắm nước trên một khu vực rộng
300 ha với chi phí 55 triệu USD. Dự tính khu du lịch sẽ có các hoạt động như
du lịch sinh thi đem lại doanh thu 12 triệu USD/năm và chi phí vận hành (chưa
kể lao động) là 5 triệu USD/năm. Khu vui chơi giải trí hiện tại là một khu rừng
đang bị khai thác gỗ trái pháp luật rất trầm trọng. Để xây dựng khu vui chơi này
, khu rừng này sẽ bị chặt và sau đó được trồng lại bằng các loại cây lâu năm.
Chi phí khai thác gỗ không đáng kể và doanh thu từ gỗ và một số sản phẩm
khác của khu rừng là 3 triệu USD. Doanh thu từ hoạt động vui chơi giải trí là 5
triệu USD/năm
2. Một khu tắm suối nước nóng cũng được xây dựng trong khu du lịch. Chi phí
xây dựng là 11 triệu USD. Doanh thu từ hoạt động này ước tính là 6 triệu USD/
năm. Nhờ có khu suối tắm ny m cĩ nhiều cửa hàng bán đồ bơi, đồ lưu niệm,
luộc trứng g. Doanh thu từ các cửa hàng này tăng thêm ước tính là 0.2 triệu
USD/năm.
3. Hoạt động của khu sinh thi Pom Hn yu cầu phải mở rộng thêm đường QL2.
Việc mở rộng đường sẽ dẫn đến yêu cầu phải di dời nhà dân 2 bên đường . Chi
phí mở rộng đường khoảng 25 triệu USD, chi phí xây dựng đường 10 năm
trước là 80 triệu USD. Chi phí nâng cấp đường hiện nay là 13 triệu USD
4. Đường được mở rộng cùng với việc nâng cấp đường sẽ làm tăng khả năng vận
chuyển và marketing các sản phẩm nông nghiệp của khu nông thôn trong vùng.
Giá trị tăng thêm là 120.000 USD mỗi năm. Giá đất nông nghiệp trong vùng
cũng tăng thêm 1000 USD/ha (diện tích đất nông nghiệp là 2000 ha).
5. Đường được nâng cấp và được mở rộng giúp khách du lịch đến khu du lịch dễ
dàng hơn Số lượng khách du lịch trung bình hàng năm được ghi nhận trong 3
năm qua là 6000 người. Một cuộc khảo sát được tiến hành dự đoán khi dự án
hoàn thành số lượng khách du lịch đến vùng này là 25.000 người trung bình
một năm. Mỗi người chi tiêu trung bình khoảng 170 USD cho một chuyến du
lịch đến Phoom Hn.
6. Khấu hao máy móc thiết bị và cơ sở vật chất của dự án là 10% một năm trên
tổng vốn đầu tư của dự án.
7. Nhiều lao động được tuyển dụng làm ở khu du lịch hơn trước. Có hai loại lao
động: (1) 500 chuyên gia và nhân viên có trình độ chủ yếu đến từ các thành phố
lân cận với mức lương trung bình là 5.200 USD/người-năm; và (2) 600 lao
đông phổ thông trong vùng và ở các vùng lân cận với mức lương trung bình
2000 USD/người-năm, biết rằng trong số này có 30% trước đây thất ...
BÀI TẬP LỚN
Nhận dạng lợi ích và chi phí của dự án phát triển khu du lịch Pom Hn với các nội dung
sau đây:
1. Xây dựng một khu du lịch sinh thái với suối tắm nước trên một khu vực rộng
300 ha với chi phí 55 triệu USD. Dtính khu du lịch sẽ các hoạt động như
du lịch sinh thi đem lại doanh thu 12 triệu USD/năm chi phí vận hành (chưa
kể lao động) là 5 triệu USD/năm. Khu vui chơi giải trí hiện tại một khu rừng
đang bị khai thác gỗ trái pháp luật rất trầm trọng. Để xây dựng khu vui chơi này
, khu rừng này sẽ bị chặt sau đó được trồng lại bằng các loại cây lâu năm.
Chi phí khai thác gỗ không đáng kể doanh thu từ gỗ một số sản phẩm
khác của khu rừng 3 triệu USD. Doanh thu từ hoạt động vui chơi giải trí là 5
triệu USD/năm
2. Một khu tắm suối nước nóng cũng được xây dựng trong khu du lịch. Chi phí
xây dựng là 11 triệu USD. Doanh thu từ hoạt động này ước tính là 6 triệu USD/
năm. Nhờ khu suối tắm ny m nhiều cửa hàng bán đồ bơi, đồ lưu niệm,
luộc trứng g. Doanh thu từ các cửa hàng này tăng thêm ước tính 0.2 triệu
USD/năm.
3. Hoạt động của khu sinh thi Pom Hn yu cầu phải mở rộng thêm đường QL2.
Việc mở rộng đường sẽ dẫn đến yêu cầu phải di dời nhà dân 2 bên đường . Chi
phí mở rộng đường khoảng 25 triệu USD, chi phí xây dựng đường 10 năm
trước là 80 triệu USD. Chi phí nâng cấp đường hiện nay là 13 triệu USD
4. Đường được mở rộng cùng với việc nâng cấp đường sẽ làm tăng khả năng vận
chuyển và marketing các sản phẩm nông nghiệp của khu nông thôn trong vùng.
Giá trị tăng thêm 120.000 USD mi năm. Giá đất nông nghiệp trong vùng
cũng tăng thêm 1000 USD/ha (diện tích đất nông nghiệp là 2000 ha).
5. Đường được nâng cấpđược mở rộng giúp khách du lịch đến khu du lịch dễ
dàng hơn Số lượng khách du lịch trung bình hàng năm được ghi nhận trong 3
năm qua 6000 người. Một cuộc khảo sát được tiến hành dự đoán khi dự án
hoàn thành số ng khách du lịch đến vùng này 25.000 người trung bình
một năm. Mỗi người chi tiêu trung bình khoảng 170 USD cho một chuyến du
lịch đến Phoom Hn.
6. Khấu hao máy móc thiết bị s vật chất của dự án 10% một m trên
tổng vốn đầu tư của dự án.
7. Nhiều lao động được tuyển dụng làm khu du lịch hơn trước. hai loại lao
động: (1) 500 chuyên gia và nhân viên có trình độ chủ yếu đến tcác thành phố
lân cận với mức lương trung bình 5.200 USD/người-năm; (2) 600 lao
đông phổ thông trong vùng và các vùng lân cận với mức lương trung bình
2000 USD/người-năm, biết rằng trong số này 30% trước đây thất nghiệp,
50% làm trong lĩnh vực nông nghiệp.
8. Chương trình phát triển làm thiệt hại hệ sinh vật tự nhin khoảng 1000 USD/năm
9. Khu vực xung quanh khu sinh thái trước đây là nơi xuất phát của dịch bệnh sốt
rét. Chi phí phòng chống và chữa bệnh sốt rét cho dân cư địa phương hàng năm
vào khoảng 1 triệu USD. Hàng năm Chính phủ hỗ trợ dân địa phương 0.5
triệu USD để phòng/chữa bệnh sốt rét. Khi d án, Chính phủ không còn tài
trợ khoản tiền này nữa.
10. Chất thải của khu du lịch đổ thẳng xuống sông Hồng hạ lưu gây thiệt hại
ước tính 0.6 triệu USD mỗi năm, trong đó 0.4 triệu USD do dân xung
Bài tập lớn CBA - Trang 2
Bài tập lớn CBA - Người đăng: ngoc-cham-hua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập lớn CBA 9 10 463