Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 5

Được đăng lên bởi Uống Cạn Chén Sầu
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1069 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Lời mở đầu
Trong xu thế đổi mới chung của cả nước, từ nền kinh tế hàng hoá tập trung
sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước ngày càng có thêm nhiều
doanh nghiệp ra đời và lớn mạnh không ngừng. Để có thể hội nhập tồn tại và phát
triển trong sự cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường, đòi hỏi các doanh nghiệp
phải có phương thức quản lý mới phù hợp, xác định cho mình những hướng đi đúng
đắn sao cho kết quả đầu ra là cao nhất với giá cả và chất lượng sản phẩm có mức
thu hút được người tiêu dùng.
Để làm được điều này các doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ các yếu tố chi
phí của quá trình sản xuất như vật tư tiền vốn, giá thành, doanh thu, lợi nhuận …
Ban lãnh đạo doanh nghiệp chỉ có thể có được những thông tin này
một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời thông qua bộ máy kế toán trong đó kế
toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là một trong những nhân tố có ảnh
hưởng quyết định tới tính hiệu quả của công tác quản lý kinh tế – tài chính trong
doanh nghiệp.
Những nhận thức có được từ công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng là nhờ có sự chỉ bảo,
hướng dẫn, sự giúp đỡ của thầy cô và ban lãnh đạo công ty nhất là cán bộ phòng kế
toán kết hợp với sự lỗ lực của bản thân, em đã đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu công
tác kế toán của công ty và đã hoàn thiện đề tài báo cáo với đề tài.
Chương I: Giới thiệu về Công ty TNHH thương mại kim khí Hoàng Huyền
Chương II: Thực trạng lập kế hoạch kinh doanh tại Công ty TNHH thương
mại kim khí Hoàng Huyền
Chương III: Đánh giá về thực trạng sản xuất của công ty.
Do trình độ lý luận và nắm bắt thực tế còn nhiều hạn chế nên kết quả nghiên
cứu của em còn nhiều thiết sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến, chỉ
bảo, giúp đỡ của các thầy cô trong nhà trường để em hoàn thiện bài tập lớn của
mình.

2

Em xin chân thành cảm ơn!

3

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM KHÍ
HOÀNG HUYỀN
I/ KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA LẬP KẾ HOẠCH

1/ Khái niệm
Lập kế hoạch là quá trình xác định những mục tiêu của tổ chức và phương
thức tốt nhất để đạt được những mục tiêu đó. Lập kế hoạch là chức năng đầu tiên
trong bốn chức năng của quản lý là lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra.
Kế hoạch kinh doanh có thể coi là quá trình liên tục bới chất lượng ngày
càng tăng lên kể từ khi chuẩn bị xây dựng kế hoạch cho tới lúc chuẩn bị tổ chức
thực hiện kế hoạch nhằm đưa hoạt động của doanh nghiệp theo đúng mục tiêu đã đề
ra.
Lập kế hoạch nhằm mục đích xác đị...
1
Lời mở đầu
Trong xu thế đổi mới chung của cả nước, từ nền kinh tế hàng hoá tập trung
sang nền kinh tế thị trường sự quản của nhà nước ngày càng thêm nhiều
doanh nghiệp ra đời lớn mạnh không ngừng. Để thể hội nhập tồn tại phát
triển trong sự cạnh tranh gay gắt của chế thị trường, đòi hỏi các doanh nghiệp
phải có phương thức quản lý mới phù hợp, xác định cho mình những hướng đi đúng
đắn sao cho kết quả đầu ra cao nhất với giá cả chất lượng sản phẩm mức
thu hút được người tiêu dùng.
Để làm được điều này các doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ các yếu tố chi
phí của quá trình sản xuất như vật tiền vốn, giá thành, doanh thu, lợi nhuận
Ban lãnh đạo doanh nghiệp chỉ có thể có được những thông tin này
một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời thông qua bộ máy kế toán trong đó kế
toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm một trong những nhân tố ảnh
hưởng quyết định tới tính hiệu quả của công tác quản kinh tế tài chính trong
doanh nghiệp.
Những nhận thức được từ công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá
thành sản phẩmCông tyvấn đầuvà thiết kế xây dựng nhờ có sự chỉ bảo,
hướng dẫn, sự giúp đỡ của thầy cô và ban lãnh đạo công ty nhất là cán bộ phòng kế
toán kết hợp với sự lỗ lực của bản thân, em đã đi sâu tìm hiểu nghiên cứu công
tác kế toán của công ty và đã hoàn thiện đề tài báo cáo với đề tài.
Chương I: Giới thiệu về Công ty TNHH thương mại kim khí Hoàng Huyền
Chương II: Thực trạng lập kế hoạch kinh doanh tại Công ty TNHH thương
mại kim khí Hoàng Huyền
Chương III: Đánh giá về thực trạng sản xuất của công ty.
Do trình độ luận nắm bắt thực tế còn nhiều hạn chế nên kết quả nghiên
cứu của em còn nhiều thiết sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến, chỉ
bảo, giúp đỡ của các thầy trong nhà trường để em hoàn thiện i tập lớn của
mình.
BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 5 - Người đăng: Uống Cạn Chén Sầu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 5 9 10 780